Torna a l'agenda

Lliurament dels premis de la XIV Olimpíada de Biologia de Catalunya 2024

Organització:

Societat Catalana de Biologia, Institució Catalana d’Història Natural, juntament amb la major part de les universitats catalanes i altres entitats.

divendres 23 febrer 2024
18  h

Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC i en línea

L’Olimpíada té per objectiu principal estimular i impli-car els estudiants de batxillerat en el desenvolupa-ment d’aquesta ciència, atès que resulta impossible comprendre la vida sense un coneixement adequat de les qüestions biològiques principals, com la conta-minació ambiental i el canvi climàtic, la biotecnologia, la conservació de la biodiversitat o el diagnòstic i el tractament de malalties, entre moltes altres.