Agenda i actes

Carrega més esdeveniments
Torna al butlletí

Segona sessió de la jornada Renaturalització climàticament intel·ligent en diferents escenaris de canvi climàtic i d’usos del sòl

Organització:

Societat Catalana de Biologia i CREAF, entre d’altres.

dijous 05 octubre 2023
9 h

Sala Nicolau d’Olwer

La urgent necessitat de dissenyar polítiques que permetin conservar i restaurar la biodiversitat requereix eines que valorin els impactes d’estratègies de restauració dels ecosistemes, com les que tenen com a objectiu la recuperació dels processos naturals en els sistemes modificats per activitats humanes («renaturalització» o rewilding).

Aquestes estratègies causaran canvis en els usos del sòl i en la biodiversitat des de diferents escales territorials que cal avaluar. En aquesta jornada es discutiran les possibilitats de diferents models desenvolupats a escala europea, el seu potencial de combinació i complementarietat i la millor estratègia per a traslladar els seus resultats a una escala més local i operativa com Catalunya.

Programa

Inscripcions