Torna a l'agenda

Conferència «Visions del nanomón: potencial i reptes de la nanotecnologia per a l’observació i manipulació de la matèria a la nanoescala»

Organització:

Societat Catalana de Física

dimarts 02 novembre 2021
19 h

Dual (Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC, Zoom i YouTube) 

Conferència a càrrec de Neus Domingo, de l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i dins el trentè cicle Física oberta.

La nanociència i la nanotecnologia són una àrea de coneixement transdisciplinària relativament recent que inclou els avenços que es troben, principalment, entre la física, la química, la biologia i, en certa manera, l’enginyeria i que tenen l’escala nanomètrica com a denominador comú. Atrapada entre la quàntica i el món microscòpic, la nanociència obre les portes a la comprensió profunda de la relació entre l’estructura de la matèria i les seves propietats funcionals. Però més enllà del seu interès intrínsec fonamental, el potencial de la nanociència és certament prometedor, ja que representa el límit natural per a la miniaturització de funcions i dispositius. Per això, la recerca bàsica en l’àmbit de la nanociència exigeix el desenvolupament de les eines habilitadores adequades per a accedir, visualitzar, manipular i ajudar a entendre la matèria a aquesta escala.

En aquesta conferència donarem una visió global de l’estat actual d’aquestes nanotecnologies i dels reptes que se’ns presenten. Més concretament, ens centrarem en el potencial d’unes eines que han estat, des de la seva invenció ara fa només trenta-cinc anys, essencials per a la fundació i l’avenç de la nanociència: les microscòpies de sondes d’escombratge o de sonda local.

Per a assistir-hi presencialment, cal que envieu un correu electrònic a scfis@iec.cat.