30/04/2010

L’obra La ciència en la història dels Països Catalans, Premi de la Crítica Serra d’Or


El tercer volum de l’obra La ciència en la història dels Països Catalans, titulat De l'inici de la industrialització a l'època actual, ha rebut el Premi de la Crítica Serra d’Or en la categoria de recerca, dins l’apartat d’altres ciències. Aquesta obra, dirigida per Joan Vernet i Ramon Parés, ha estat editada per l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat de València.

El llibre està estructurat en dues parts: «La industrialització» i «Del Noucentisme a la Guerra Civil». En la primera, tracta els canvis en la sanitat, la navegació al segle XIX, els inicis del vapor i el ferrocarril a Catalunya, i els professionals de la química de l’època, entre d’altres temes. En la segona part —que aborda el període comprès del Noucentisme a la Guerra Civil— s’explica la ciència en el canvi de segle, les relacions entre la ciència i l’església, el naixement de l’estudi de la física, les noves ciències naturals, la recerca matemàtica, la renovació de les institucions científiques i, finalment, la Guerra Civil i l’exili.

El llibre mostra com en l’època de la maduresa de la industrialització es difongueren noves idees i noves tecnologies en tots els camps: sanitat, agricultura, transports, energia, etc. En el segle XX, sota la influència del regeneracionisme i el catalanisme, es va intentar establir una societat moderna, amb iniciatives molt destacades en els camps de l’ensenyament i la institucionalització de la recerca, com ara la fundació de l'Institut d’Estudis Catalans. Finalment, la Guerra Civil tingué un gran impacte en el món científic i provocà l’exili de personalitats reconegudes, la desaparició de grups de recerca i l’adaptació a les noves circumstàncies dels investigadors que es van quedar al país.

Més de cinquanta experts han participat en la redacció de La Ciència en la Història dels Països Catalans, obra dirigida per l’arabista Joan Vernet i el microbiòleg Ramon Parés, ambdós membres de l’IEC, i coordinada per un consell editor format per Josep M. Camarasa, biòleg i assessor científic de l'IEC; Víctor Navarro, catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat de València; el físic Antoni Roca i Rosell; Vicent Ll. Salavert, de la Universitat de València, i Julio Samsó, de la Universitat de Barcelona.
 


 

‹‹123456...268