20/06/2022

Màrius Rubiralta analitza el paper de les universitats en la transferència de coneixement


«El paper de les universitats en la construcció d’ecosistemes innovadors de coneixement» va ser el títol de la conferència pronunciada el dijous 16 de juny i emmarcada en el cicle Dijous de ciència i tecnologia 2022, organitzat per la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans. La ponència va ser a càrrec de Màrius Rubiralta Alcañiz, professor de química orgànica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.

Rubiralta va voler iniciar així la seva intervenció: «És un resum de la tercera missió de la universitat els darrers vint anys a Catalunya des de la visió personal que jo he viscut. Quan començàvem l’any 2000, entre un segle i un altre, no es parlava d’ecosistemes innovadors, sinó que es parlava (i amb prou feines) de la tercera missió de la Universitat —la transferència de coneixement i tecnologia— com una de les funcions, com una de les missions importants de la Universitat.» Rubiralta va assenyalar que la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats, «diu que la primera missió és l’estudi i la docència; la segona, l’avenç del coneixement mitjançant l’acció investigadora i la recerca, i la tercera, la responsabilitat que tenim de transformar el coneixement i dur-lo a la societat».

En aquesta ponència, Rubiralta va fer un recorregut des d’una visió ràpida de la tercera missió: es va centrar en el paper de les universitats i l’entorn i en l’evolució de les col·laboracions entre institucions, entre institucions universitàries i empreses i entre aquestes i altres actors del territori. 

En la conferència es van abordar els exemples en què les universitats, especialment les catalanes, han participat en experiències d’aglomeracions per a constituir nous ecosistemes innovadors de coneixement en la construcció d’una societat del coneixement en què l’educació superior, la recerca, la innovació i la creació d’activitat econòmica són elements indivisibles. 

Rubiralta també va analitzar els impactes obtinguts en diferents experiències de participació de les universitats en models d’aglomeració com els parcs científics, els campus i clústers d’excel·lència europeus, els districtes d’innovació i els hubs de coneixement i d’innovació.

Finalment, també va incidir en diferents exemples de bones pràctiques tant del sistema català com de l’europeu.


 

‹‹123456...271