26/05/2022

La Societat Catalana de Tecnologia compareix davant la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya


El dimarts 24 de maig diversos membres de la Societat Catalana de Tecnologia (SCT), filial de l’IEC, van comparèixer davant la Comissió d’Educació al Parlament de Catalunya per a informar sobre la situació de la tecnologia a l’ensenyament obligatori i postobligatori.

En el seu parlament, Sílvia Zurita, Jordi Regalés i Marta Pàmies van abordar el fet que la tecnologia té problemes per a ser reconeguda en el currículum d’educació bàsica pel desconeixement sobre els seus continguts i la manca de tradició històrica en aquesta matèria. Així mateix van posar èmfasi en les tres raons que fan imprescindible la seva existència: la tecnologia és una part irrenunciable de la cultura, és imprescindible per a generar vocacions equitatives i aporta valors i hàbits necessaris per a tota la població.

Els integrants de la SCT van fer una descripció del paper que ha tingut la tecnologia a casa nostra des de la LOGSE de 1990, que hi va apostar fermament. Des d’aquell moment se n’han suprimit assignatures fins a arribar a l’actual proposta, en què perd encara més hores i deixa de ser obligatòria de 1r a 3r d’ESO i en surt també malparada a batxillerat.

Finalment, la SCT va exposar tres demandes: 

- Més estabilitat en els currículums i les lleis educatives.

- La garantia que la tecnologia (no solament la digitalització) tindrà una presència significativa a primària i a secundària, i més reconeixement social de la matèria, reflectida en un major treball en didàctica específica. 

- Una revisió de les ponderacions d’accés a la universitat, i la garantia que el professorat que imparteix la matèria està preparat i té les condicions per a fer-ho. 


 

‹‹123456...262