06/05/2021

M. Teresa Cabré, actual presidenta de la Secció Filològica, encapçala l’única candidatura a la Presidència de l’Institut


L’acompanyen Marta Prevosti i Maria Corominas, candidates a vicepresidentes, i Àngel Messeguer, que ocuparia el càrrec de secretari general.

M. Teresa Cabré, catedràtica de filologia romànica i actual presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) des del 2014, encapçala una candidatura amb un equip de govern integrat per Marta Prevosti i Maria Corominas ―membres de la Secció Històrico-Arqueològica i de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, respectivament― com a vicepresidentes, i Àngel Messeguer—membre de la Secció de Ciències i Tecnologia— com a secretari general. El termini per a presentar les candidatures a la Presidència de l’IEC va finalitzar el 7 d’abril, a les dues de la tarda. El període de votacions serà del 17 de maig al 3 de juny, al matí, i el resultat de les votacions es donarà a conèixer la tarda del 3 de juny.

El Consell Permanent de l’IEC va convocar formalment les eleccions l’11 de març. Un cop acabat el termini de presentació de candidatures, el dia 13 de maig se celebrarà el Ple extraordinari en el qual es presentaran els programes dels candidats, i el 3 de juny es farà el Ple extraordinari per a elegir el nou president. En el cas que la candidatura presentada no obtingui la majoria absoluta en primera votació ni la majoria absoluta dels assistents al Ple en segona votació, es convocarà un segon Ple per a l’1 de juliol. Els membres de la candidatura escollida començaran a exercir el càrrec l’1 de setembre de 2021.

El president de l’IEC és elegit pels membres del Ple amb dret a vot i són elegibles tots els membres numeraris i emèrits. El Ple de l’IEC és format per dos-cents vuitanta-quatre votants, entre els quals hi ha els membres numeraris i emèrits i els vint-i-vuit presidents de les societats filials de l’Institut. El mandat del càrrec de president de l’IEC té una durada de quatre anys i només pot ser reelegit consecutivament una vegada.

Podeu trobar més informació aquí.


 

‹‹123456...235