22/04/2021

L’IEC publica en línia el Diccionari de matemàtiques i estadística


El passat 13 d’abril, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va publicar la segona edició corregida del Diccionari de matemàtiques i estadística (DME). Aquesta segona edició, només en línia, s’ha publicat dins del Portal CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia) de l’IEC i es pot consultar a https://cit.iec.cat/DME. 

L’obra original fou elaborada i editada en paper conjuntament l’any 2002 per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i per l’editorial Enciclopèdia Catalana, SA. Les característiques d’aquest diccionari van fer que, al seu moment, fos una obra única en llengua catalana en l’àmbit de les matemàtiques i l’estadística. Del 2002 ençà, però, el creixement de les tecnologies de la informació i de les comunicacions han fet que obres com aquesta vegin disminuït el seu sentit en la versió impresa i, en canvi, es vegin convidades a tenir versions digitals, que són fàcilment accessibles i fan possible la consulta de referències encreuades i la intercomunicació entre diccionaris o bases de dades. El format digital permet, a més, fer-hi esmenes i afegits quan calgui. 

Conscients del valor del DME, l’IEC va oferir a les entitats autores la possibilitat de fer una nova edició d’aquesta obra i publicar-la en el Portal CiT, d’edició, publicació i difusió en línia de terminologia de ciències i tecnologia. El març del 2019, la UPC i Enciclopèdia Catalana, d’una banda, i l’IEC, de l’altra, van signar l’acord de cessió de drets que ha fet possible aquesta edició digital. L’acord, a més, fixa també les condicions de possibles canvis o futures ampliacions o modificacions del contingut del DME.

El DME conté unes 3.800 entrades (amb equivalents en espanyol, francès i anglès), unes 200 figures i 19 taules. Tot i ser un diccionari principalment terminològic, té complements enciclopèdics i inclou, a més, biografies breus dels matemàtics més rellevants de la història. 

Aquesta edició en línia, que ha finançat la Secretaria Científica de l’IEC, ha estat dirigida per Salvador Alegret i Joan de Solà-Morales, membres de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.


 

‹‹123456...242