19/10/2010

Més de dos-cents investigadors exposen a l’IEC les novetats en recerca sobre el funcionament del cervell


Investigadors en neurociències de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià han participat en el VIII Simposi de Neurobiologia Experimental, que s'ha celebrat els dies 19 i 20 d'octubre a l'IEC. L'objectiu era entendre i trobar solucions terapèutiques cada vegada millors als múltiples trastorns del sistema nerviós, entre els quals destaquen l’Alzheimer, el Parkinson, l’ictus isquèmic, l’esclerosi múltiple, l’ansietat, la depressió i l’esquizofrènia. El Simposi ha estat organitzat per la Secció de Neurobiologia Experimental de la Societat Catalana de Biologia, filial de l’IEC.

En el decurs d’aquesta trobada científica, hi ha hagut un centenar de presentacions sobre els resultats de les diverses recerques, entre les quals destaquen la conferència de la doctora Lucía Tabares, de la Universitat de Sevilla, experta en l’estudi dels mecanismes de transmissió nerviosa i la influència que tenen en l’adaptabilitat als canvis; la conferència del doctor José Luís Labandeira, de la Universitat de Santiago de Compostel·la, expert en l’estudi del sistema hormonal renina-angiotensina i com pot influir en la neurodegeneració dopaminèrgica implicada en trastorns del sistema nerviós com el Parkinson, i la conferència del doctor Frédéric Saudou, de l’Institut Curie, del Centre Nacional de la Recerca Científica de Paris, especialista en l’estudi dels canvis neuronals implicats en la malaltia neurodegenerativa de Huntington.

Primer Premi Ramon Turró
Una de les novetats d’aquesta vuitena edició del Simposi ha estat el lliurament del Primer Premi Ramon Turró, que s’ha atorgat al doctor Carlos López Garcia, de la Universitat de València, per un article que descriu una innovació tècnica que va permetre observar per primera vegada la capacitat del còrtex cerebral adult de rèptils per restablir connexions en zones lesionades. Aquesta troballa ha estat una fita transcendent per a la neurociència, ja que ha facilitat l’estudi de la regeneració neuronal en mamífers superiors adults, entre ells, l’ésser humà. El text premiat s’ha utilitzat de referència en dues-centes setanta-una publicacions científiques.
 


 

‹‹123456...266