01/03/2010

El Vocabulari forestal, d’Eduard Parés i Español, ja és disponible en línia


Es tracta del primer recull de lèxic forestal modern i conté més de vuit mil termes, incloent-hi des dels estrictament silvícoles fins als que afecten la lluita contra l’erosió, els incendis forestals, la caça, la pesca continental, el lleure i la propietat forestal. El Vocabulari forestal es pot consultar a l'adreça http://cit.iec.cat/vocfor.

L’obra, d’Eduard Parés i Español, va rebre l’any 1985 el VII Premi Joaquim Torrens i Ibern de l’Institut d’Estudis Catalans, que la va publicar. La digitalització del Vocabulari forestal s’ha fet en el marc del programa de recerca «Diccionari de Ciència i Tecnologia» de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC, que té per objectiu estendre la difusió de la terminologia publicada en les edicions històriques de l’IEC.


 

‹‹123456...266