15/11/2022

La publicació Catalan Historical Review fa quinze anys


Catalan Historical Review, que publica la Secció Històrico-Arqueològica (SHA) de l’Institut d’Estudis Catalans, acaba de publicar el seu quinzè número anual. Va néixer el 2007 i des d’aleshores es publica en paper i en versió digital de lliure consulta amb els articles en anglès i en català.

L’objectiu de Catalan Historical Review és projectar la historiografia dels països de parla catalana a l’exterior i aconseguir que la coneguin els hispanistes estrangers. De fet, la publicació es tramet a diverses entitats acadèmiques del món, entre elles, les biblioteques de les universitats que tenen lectorat de català. La publicació ofereix balanços o estats de la qüestió sobre grans temes de la història econòmica, política, social, literària i artística dels països de parla catalana des de l’antiguitat fins als temps recents.

En aquest número quinzè es tracta el mosaic dels temps romans, un article de Josep Maria Nolla; la sigil·lografia medieval de Catalunya i de la Corona catalanoaragonesa, per Xavier Barral; la pagesia catalana, la seva sociabilitat, politització i mobilització del 1870 al 1939, per Ramon Arnabat, Montserrat Duch i Antoni Gavaldà; l’arxiu de la Corona d’Aragó, set segles d’història, per Alberto Torra; l’Arxiu del Regne de València, sis-cents anys d’història, per Francesc Torres; la poesia popular i el projecte d’un cançoner popular català, per Carme Oriol.

Als números anteriors s’han tractat temes com els estudis sobre Ramon Llull, l’arqueologia d’Empúries, el comerç exterior català de la baixa edat mitjana, la família dels Borja, el Tractat dels Pirineus, els estudis sobre Jacint Verdaguer, les colònies industrials situades al costat dels rius catalans, les col·lectivitzacions durant la Guerra Civil i un llarg etcètera.

El director i fundador de la revista és l’historiador Albert Balcells. El consell editor està format per Francesc Fontbona, Josep Guitart, Tomàs de Montagut i Antoni Simon. Josep Massot en formava part fins a la seva recent mort. Els membres numeraris, emèrits i corresponents (estrangers) i els presidents de les societats filials de la SHA de l’Institut d’Estudis Catalans formen part del consell de redacció ampliat. La secretaria de redacció és responsabilitat d’Alfons Tiñena i Josep Maria Palau.

Catalan Historical Review es troba indexada als principals repertoris internacionals de revistes científiques com ara el rigorós ERIH Plus, així com a Dialnet, DOAJ, IBZ Online, InDICEs-CSIC, ISOC, Latindex, Raco, REDIB, Regesta Imperii i Scopus. És a partir d’aquests índexs que alguns estudiosos arriben a Catalan Historical Review. La gran majoria dels lectors de Catalan Historical Review són americans i europeus, i es compleix així l’objectiu fonamental pel qual es va crear la revista: arribar als estrangers, però també és força consultada pels estudiosos autòctons, perquè troben útils els balanços oferts, atesa l’abundància creixent de novetats disperses en revistes i llibres.


 

‹‹123456...268