30/03/2021

El 3 de juny, eleccions a la Presidència de l’IEC


El Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va convocar el dijous 11 de març les eleccions a la Presidència de l’Institut. Tal com estableix el calendari electoral, el període de presentació de candidatures finalitzarà el 7 d’abril. El 13 de maig se celebrarà el Ple extraordinari en el qual els candidats presentaran els seus programes i el 3 de juny es farà el Ple extraordinari per a l’elecció del president. 

En el cas que cap dels candidats no obtingui la majoria absoluta en primera votació ni la majoria absoluta dels assistents al Ple en segona votació, es convocarà un segon ple l’1 de juliol. El nou president començarà a exercir el càrrec l’1 de setembre de 2021.

El president de l’IEC és elegit pels membres del Ple amb dret a vot i són elegibles tots els membres numeraris i emèrits. El Ple de l’IEC és format per 285 votants, entre els quals hi ha els membres numeraris i emèrits i els 28 presidents de les societats filials de l’Institut. El mandat del càrrec de president de l’IEC té una durada de quatre anys i només pot ser reelegit consecutivament una vegada. 


 

‹‹123456...229