05/12/2019

El neologisme bicitaxi substitueix el polèmic mena


El problema no són les paraules, sinó la intenció amb què s’usen

L’Institut d’Estudis Catalans i l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra han valorat el debat creat a l’entorn del candidat mena de la llista publicada per a la votació del neologisme de l’any i volen fer les següents consideracions:

1. La llista dels neologismes proposats per a la votació sobre el neologisme de l’any és la constatació dels usos observats a la premsa catalana durant l’últim any i no pas una proposta pròpia.

2. L’Observatori de Neologia de la UPF fa cada any una llarga llista dels neologismes més significatius que han aparegut a la premsa de l’any. Especialistes del TERMCAT, la UPF, l’IEC i els mitjans de comunicació, fins a un total de quinze, seleccionen 10 neologismes d’aquesta llista.

3. Els 10 neologismes seleccionats enguany han estat: animalista, emergència climàtica, exoplaneta, mena, pactòmetre, residu zero, trap, umami, vermuteria i xipar.

4. El mot mena i les formes desenvolupades menor estranger no acompanyat i menor estrangera no acompanyada apareixen en el Diccionari d’afers socials elaborat conjuntament pel TERMCAT i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, publicat l’any 2010. Tant les formes com la definició tenen, doncs, l’aprovació de les institucions pertinents.

5. Molt recentment (novembre de 2019), el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat unes “Recomanacions sobre el tractament informatiu de la infància i l’adolescència tutelada per l’Administració” en què aconsellen evitar tant la sigla MENA com les formes desenvolupades perquè estan estigmatitzades i recomanen anar buscant alternatives com infància i joventut migrada sola;infant migrat sol, jove migrat sol, jove migrada sola o joves que han vingut sols, infància o adolescència sense referents familiars o sense referents adults. Observem que aquestes recomanacions tan recents engeguen el camí per trobar una nova denominació que sigui més adequada. Aquesta publicació no deu haver tingut encara la difusió general suficient perquè els qui han participat en la selecció l’hagin pogut valorar.

6. La forma lèxica mena no compta, doncs, encara amb una denominació alternativa consensuada. L’única denominació lèxica difosa fins ara és l’aprovada pel TERMCAT i l’antic Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

7. El debat que s’ha suscitat posa damunt de la taula com paraules, en aquest cas una sigla originàriament descriptiva, pot adquirir connotacions per part dels qui la utilitzen. Aquestes connotacions no són fruit de la forma de la paraula sinó de la manera com s’utilitza, o, encara millor, de la percepció perversa d’un col·lectiu social tristament real.

8. Compartim la idea que cal ser conscients d’aquests funcionaments perversos i esperem que aquest debat pugui contribuir a fer que els mitjans de comunicació el tinguin en compte en els seus usos i que això reverteixi sobre tota la societat.

9. Per això, tot i defensar el caràcter rigorós del procés de selecció emprat i amb independència d’arguments que s’han donat que no tenen base científica, la polèmica suscitada aconsella de substituir el neologisme per una altra forma, bicitaxi, remarcant que amb la tria inicial no s’ha volgut estigmatitzar cap col·lectiu sinó només ressaltar el valor que determinades paraules han tingut a la premsa de l’any 2019.

Bicitaxi és a partir d’avui el desè candidat a neologisme de l’any. Els qui van votar anteriorment la forma retirada poden tornar a votar.

Podeu votar el neologisme del 2019 aquí.


 

‹‹123456...259