Tauler


L’IEC convoca els Premis Sant Jordi 2011

La Fundació puntCAT convoca ajuts per a projectes que impulsin la societat del coneixement

La Societat Catalana de  Biologia engega un concurs de fotografia científica

Science i Nature publiquen dos treballs sobre els mecanismes dels bacteris i les infeccions

Enllaços recomanats


ConvocatòriesL’IEC convoca els Premis Sant Jordi 2011

L’Institut ha convocat els Premis Sant Jordi 2011, que integren el LXXX Cartell de premis i borses d’estudi de l’IEC i s’atorguen a persones i a obres que destaquen per la seva vàlua científica o acadèmica. En la categoria de premis generals figuren els premis següents:

Premi R. Aramon i Serra
Convocat per única vegada amb motiu del centenari de la naixença de Ramon Aramon i Serra (8 de desembre de 1907), aquest guardó és ofert a investigadors de qualsevol país per la millor obra de recerca sobre filologia romànica, especialment catalana i occitana. La dotació del premi és de quinze mil euros.

Premi Prat de la Riba
Aquest premi, instituït l’any 1916, s’adjudica en cinc torns per a obres compreses en l’àmbit de treball de les cinc seccions de l’Institut: Secció Històrico-Arqueològica, Secció de Ciències Biològiques, Secció de Ciències i Tecnologia, Secció Filològica i Secció de Filosofia i Ciències Socials. S’ofereix, en aquest torn, a una obra d’un investigador de les terres catalanes dedicada a la lingüística o a la filologia i publicada durant els darrers cinc anys (del 2006 al 2010). La dotació del premi és de sis mil euros.

Premi Internacional Catalònia
Instituït l’any 1968, enguany es convoca per trenta-sisena vegada. És ofert a un investigador estranger estudiós de les terres catalanes o de qualsevol aspecte sobre llur cultura. Les candidatures han de ser presentades per un membre d’una acadèmia o d’una societat sàvia nacional o estrangera, o per un professor universitari, i han d’anar acompanyades d’un breu currículum de la persona candidata i de la seva bibliografia referent a Catalunya. La dotació del premi és de sis mil euros.

Premi de Medi Ambient
El premi va ser instituït l’any 2000 per l’IEC i l’Obra Social Caixa Sabadell i s’adjudica en dos torns: a la qualitat ambiental i patrimoni natural, i als aspectes socioeconòmics del medi ambient, la planificació i ordenació del territori i l’educació ambiental. En aquest torn, s’ofereix a un investigador o a una institució de les terres catalanes en reconeixement a la trajectòria d’estudi, d’investigació i de difusió del coneixement en alguna de les disciplines de les ciències ambientals relacionades amb els aspectes socioeconòmics del medi ambient, de la planificació i l’ordenació del territori i de l’ educació ambiental. La dotació del premi, que aporta l’Obra Social Caixa Sabadell, és de sis mil euros.

Premi Jaume Camp de Sociolingüística
El guardó fou instituït l’any 2001 per Òmnium Vallès Oriental, gràcies al patrocini de la senyora Ester Camp. Des del 2009 és convocat conjuntament per l’IEC i Òmnium del Vallès Oriental i enguany es convoca per desena vegada. S’atorga al millor treball d’investigació sobre sociolingüística —sigui des d’una perspectiva sincrònica o històrica, teòrica o aplicada, demolingüística, lingüística o etnogràfica— referida a qualsevol àmbit geogràfic dels Països Catalans. La dotació del premi, que aporta Ester Camp, és de sis mil euros i es lliura en el marc de la Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental.

Premi Antoni Fiter i Rossell de Geografia, Història o Dret d’Andorra
Premi instituït l’any 1971 que es convoca per dissetena vegada. S’adjudica a una monografia sobre les particularitats socioeconòmiques, la geografia, la història o el dret de les valls d’Andorra. La dotació del premi és de quatre mil dos-cents euros.

El termini d’admissió de les candidatures finalitza el 3 de desembre de 2010 i el lliurament dels premis es durà a terme l’abril del 2011 a l’IEC.
La Fundació puntCAT convoca ajuts per a projectes que impulsin la societat del coneixement

 

La Fundació puntCAT convocarà uns ajuts per a projectes que impulsin la societat del coneixement, l’ús avançat d’Internet i que ajudin a trencar la barrera digital. Així ho va anunciar Jordi Iparraguirre, director de l’entitat, el passat 17 de maig, coincidint amb la celebració del Dia Mundial d’Internet.

Aquests ajuts, de fins a vint mil euros per projecte, es concediran a iniciatives sense ànim de lucre que aportin valor, continguts i nous serveis a la comunitat catalanoparlant. Amb aquesta convocatòria d’ajuts, que pretén ser anual, puntCAT aposta per potenciar la seva Obra Social. En línia amb les finalitats fundacionals, s’invertirà en aquests ajuts al voltant del 10 % dels ingressos de l’entitat.
 
Els projectes es poden presentar fins al 31 d’agost de 2010 i el mes d’octubre es farà pública la resolució dels projectes acceptats. Un jurat extern s’encarrega d’avaluar els projectes segons els criteris detallats en les bases de la convocatòria. Aquest comitè tècnic és compost per professionals vinculats a l’àmbit de l’ajut i el Patronat de la Fundació puntCAT.

Més informació
La Societat Catalana de  Biologia engega un concurs de fotografia científica

Es convoca el I Concurs de Fotografia Científica, organitzat per la Societat Catalana de Biologia (SCB), filial de l’IEC, i l’Asociación Nacional de Estudiantes e Investigadores (ANEI SIGLO XXI). En aquest concurs només poden participar els investigadors en formació (becaris predoctorals) i els estudiants universitaris, en queden exclosos els doctors i els investigadors principals.

La temàtica de la fotografia ha de ser científica, macroscòpica o microscòpica. Les fotografies es poden enviar fins al 31 de juliol de 2010. El jurat seleccionarà fins a trenta imatges per a formar part d’una exposició itinerant que l’ANEI SIGLO XXI i la SCB realitzaran conjuntament.

A més de formar part de la mostra, les tres millors fotografies rebran premis en metàl·lic: la primera fotografia rebrà dos-cents euros, mentre que la segona i la tercera en rebran setanta-cinc.

Més informació


Science i Nature publiquen dos treballs sobre els mecanismes dels bacteris i les infeccions

La propera edició de la revista Nature publicarà una recerca en què han participat Susana Campoy, del Departament de Genètica i de Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Jordi Barbé, professor del mateix Departament i soci de la Societat Catalana de Biologia, filial de l’IEC. El treball demostra que els bacteris empren un mecanisme sorprenent per a transferir, entre ells, els gens virulents que provoquen les infeccions. La recerca posa de manifest una adaptació evolutiva sense precedents i pot obrir noves vies per al tractament i la prevenció de les infeccions bacterianes.

Existeix un tipus de gens, els «patogènics», que doten els bacteris de la capacitat de provocar malalties. Aquests gens determinen que un bacteri produeixi determinats tipus de toxines i sigui la causa del desenvolupament d’una malaltia en la persona afectada o no. Aquests gens «virulents» poden passar d’uns bacteris a uns altres si els segments del genoma que els contenen, les denominades illes de patogenicitat, són transferides entre ells. El nou mecanisme descobert és de gran importància per al desenvolupament de noves teràpies contra les malalties causades per toxines d’origen bacterià.  

A banda d’això, el grup de recerca que dirigeix Jordi Barbé a la UAB va publicar, fa menys d’un any, un article a Science on es demostrava la manera com els bacteris escampen la resistència indiscriminada als antibiòtics: «The SOS response controls integron recombination»(Science,vol. 324, 2009, p. 1034). «Amb aquest dos articles a Nature i a Science completem un coneixement bàsic sobre els mecanismes que utilitzen els bacteris per a provocar infeccions. Es tracta d’un doblet en ciència que, a més de demostrar la qualitat de la recerca que es desenvolupa en les universitats del nostre país, tindrà aplicacions en el tractament i la prevenció de les infeccions bacterianes», afirma Jordi Barbé.

ENLLAÇOS RECOMANATS


Butlletí de la Xarxa CRUSCAT


CONVOCATÒRIES

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de documentalista, mitjançant un contracte laboral en pràctiques, per a col∙laborar a l’Observatori de la Recerca.

Més informació


L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de redactor/a per a col·laborar en l’elaboració de la segona edició del Diccionari manual de la llengua catalana.

Més informació


L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça d’editor/a de revistes científiques. En dependència directa del cap del Servei Editorial, l’objecte d’aquest lloc de treball consisteix en la gestió, la coordinació i la supervisió de totes les fases del procés d’edició de les revistes científiques de l’IEC.

Més informació