TaulerL'Institut d'Estudis Catalans s'incorpora a les xarxes socials Twitter i Facebook

Les seccions de l'IEC convoquen els Premis Sant Jordi 2012

Enllaços recomanats

 

L'Institut d'Estudis Catalans s'incorpora a les xarxes socials Twitter i Facebook

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha obert un compte a la xarxa social Twitter (http://www.twitter.com/IEC_cat) i una pàgina a Facebook (http://www.facebook.com/InstitutEstudisCatalans). L’objectiu és incrementar la visibilitat social de l’acadèmia catalana de les ciències i les humanitats, donar a conèixer què és l’IEC, difondre l’activitat que duu a terme ―tant pel que fa a la recerca com a la difusió de la ciència― i posar a l’abast de tothom els continguts d’aquesta activitat. 

Les seccions de l’IEC convoquen els Premis Sant Jordi 2012

L’IEC lliurarà el mes d’abril del 2012 els Premis Sant Jordi que integren el LXXXI Cartell de premis i borses d’estudi de l’Institut i que s’atorguen a persones i a obres que destaquen per llur vàlua científica o acadèmica. Dins la categoria de premis generals, les seccions de l’Institut convoquen els premis següents:

Secció Històrico-Arqueològica

El Premi d’Història Moderna Joan Reglà s’ofereix al millor estudi sobre història política, social, econòmica i cultural —o d’historiografia— de les terres de llengua catalana entre els dos darrers decennis del segle XV i els primers anys del segle XIX. El Premi d’Història Literària Manuel Milà i Fontanals s’ofereix a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre història literària de les terres catalanes.

Secció de Ciències Biològiques

El Premi d’Ecologia Ramon Margalef s’ofereix a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre ecologia. El Premi de Zoologia Artur Bofill i Poch s’ofereix a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre zoologia referent a les terres catalanes.

Secció de Ciències i Tecnologia

Premi de Ciències Químiques Antoni de Martí i Franquès s’ofereix a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre ciències químiques. El Premi de Ciències de l’Enginyeria Rafael Campalans s’ofereix a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre ciències de l’enginyeria.

Secció Filològica

El Premi de Dialectologia Francesc de B. Moll s’ofereix a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre dialectologia catalana. El Premi de Gramàtica Pompeu Fabra s’ofereix a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre fonètica, fonologia, morfologia o sintaxi de la llengua catalana.

Secció de Filosofia i Ciències Socials

Premi de Comunicació Social Joan Givanel i Mas s’ofereix al millor treball d’investigació o d’assaig sobre ciències de la comunicació. El Premi de Geografia Lluís Solé i Sabarís s’ofereix al millor treball d’investigació o d’assaig sobre geografia.

Cada premi de les seccions està dotat de 4.200 euros i el termini d’admissió de les candidatures finalitza el 2 de desembre de 2011.

 

ENLLAÇOS RECOMANATS


Butlletí de la Xarxa CRUSCATweb de l'IECweb de l'IEC
s