Tauler


Les fundacions i societats filials de l’IEC convoquen els Premis Sant Jordi 2011

Enllaços recomanats


Convocatòries
Les fundacions i societats filials de l’IEC convoquen els Premis Sant Jordi 2011

L’IEC lliurarà el mes d’abril del 2011 els Premis Sant Jordi que integren el LXXX Cartell de premis i borses d’estudi de l’Institut i que s’atorguen a persones i a obres que destaquen per llur vàlua científica o acadèmica. Les fundacions de l’Institut atorguen els guardons següents:

Premi Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques
Aquest guardó, instituït l’any 1992 per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, és ofert a una monografia escrita en anglès que exposi els resultats més destacats d’una àrea de les matemàtiques en la qual s’hagin produït avenços recentment. La dotació del premi, que aporta la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, és de quinze mil euros i l’obra guanyadora serà publicada en la col·lecció «Progress in Mathematics», de l’editorial Birkhäuser.

Premi Fundació Mercè Rodoreda
El premi, instituït per la Fundació Mercè Rodoreda també l’any 1992, va dirigit al millor treball d’investigació en qualsevol llengua de cultura sobre la novel·la i el conte del segle XX i, en especial, sobre l’obra de Mercè Rodoreda. La dotació del premi, que aporta la Fundació Mercè Rodoreda, és de sis mil euros.

Premi Matemàtiques i Societat
Instituït per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, enguany es convoca per tercera vegada i és ofert a reportatges o activitats en qualsevol llengua, de caràcter generalista, sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques (ensenyament, recerca, divulgació, presència en la societat) produïts als Països Catalans en els dotze mesos anteriors a la data de resolució. El jurat resoldrà l’adjudicació del premi abans del dia 19 de març de 2011. Es valorarà la temàtica tractada, l’impacte social i l’ús de la llengua catalana. Aquest premi no té dotació econòmica.


A part de les fundacions de l’IEC, la Fundació Torrens-Ibern també convoca el premi següent:

Premi Fundació Torrens-Ibern
Premi instituït l’any 1977 que s’atorga al millor treball original sobre terminologia cientificotècnica de l’àmbit de les enginyeries, l’arquitectura, la física, la química, la biotecnologia, les matemàtiques i les ciències ambientals. Es valorarà el tractament dels problemes de traducció, classificació i documentació. La dotació del premi, que aporta la Fundació Torrens-Ibern, és de tres mil euros.


Pel que fa a les societats filials de l’IEC, s’atorguen els guardons següents:

Premi Albert Dou (Societat Catalana de Matemàtiques)
Instituït per la Societat Catalana de Matemàtiques, es convoca per primera vegada i té periodicitat biennal. Es premiarà l’autor d’un treball publicat o realitzat en els darrers dos anys (2009-2010) que contribueixi a fer visible la importància de la matemàtica en el nostre món, a transmetre el coneixement matemàtic a un públic més ampli que els mateixos especialistes i a promoure tot el que pugui ajudar a l’extensió del prestigi de la matemàtica a la nostra societat. La dotació és de dos mil cinc-cents euros. El termini d’admissió de candidatures va finalitzar el 30 de maig i el lliurament del premi serà a l’inici del curs 2010-2011.

Premi Catalunya d’Urbanisme
La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) convoca aquest guardó, de caràcter biennal, per setena vegada. Distingirà el millor pla urbanístic i/o projecte urbà, redactat i/o aprovat, en curs d’execució, exposat al públic o realitzat en els dos anys anteriors a la convocatòria (2009 i 2010) sobre el territori de Catalunya. El premi no té dotació econòmica.

Premi Catalunya de Sociologia
L’Associació Catalana de Sociologia (ACS) i el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) convoquen per segona vegada aquest premi, ofert a científics i professionals consolidats que treballen en l’àmbit de la sociologia. És un reconeixement a l’aportació científica desenvolupada en aquest camp, tant a partir de la trajectòria professional com a partir d’una obra singular. La dotació, que aporten de manera compartida l’ACS i el COLPIS, és de sis mil euros.

Premi Ferran Armengol i Tubau (Societat Catalana d’Economia)
La Societat Catalana d’Economia i la Fundació Armengol i Mir van instituir, amb periodicitat triennal, aquest premi que vol fomentar la investigació en el camp de les assegurances. Es premiarà una obra, treball, tesi doctoral o estudi d’investigació jurídica, històrica, econòmica o financera, etc., sobre assegurances. La dotació, que aporta la Fundació Armengol i Mir, és de sis mil euros. El lliurament es farà durant el curs 2010-2011.

Premi Josep M. Sala-Trepat (Societat Catalana de Biologia)
Aquest guardó va ser instituït l’any 1990 per la Fundació de França i, des del 2003, és convocat per la Societat Catalana de Biologia. S’ofereix a un investigador dels territoris del domini lingüístic català, de l’Estat espanyol o de Portugal, menor de trenta-cinc anys, que treballi en l’àrea de bioquímica o biologia molecular i que desenvolupi una tasca relacionada amb la regulació de l’expressió gènica. La dotació del premi, que aporta la Fundació de França, és de tres mil euros.

Premi Lupa d’Or de la Societat Catalana de Sociolingüística
Instituït l’any 2003, és ofert al millor llibre de sociolingüística publicat en català durant l’any 2010  per un autor dels territoris de llengua catalana, o bé publicat en català o en una altra llengua per qualsevol altre autor que tracti de sociolingüística catalana. La dotació, que aporta la Societat Catalana de Sociolingüística, és de mil euros.

Premi Societat Catalana d’Economia
Aquest premi és de periodicitat biennal i s’alterna amb el Premi Catalunya d’Economia. S’ofereix a la millor obra, treball o estudi en general sobre temes d’economia, realitzat dins l’àmbit dels Països Catalans, publicat o inèdit. El termini d’admissió va cloure el 30 de juny. La dotació del premi és de deu mil euros, que aporta la Caixa d’Estalvis de Catalunya, i el lliurament es farà durant el curs 2010-2011.

Premi Territori
La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) convoca aquest guardó per segona vegada al millor pla, projecte, iniciativa o estudi d’anàlisi, ordenació o gestió del territori finalitzat en els dos darrers anys (2009-2010) en l’àmbit territorial de Catalunya. El premi no té dotació econòmica.


ENLLAÇOS RECOMANATS


Butlletí de la Xarxa CRUSCAT


CONVOCATÒRIES

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de tècnic/a de comunicacions i seguretat.

Més informació
s