Tauler


La Societat Catalana de Biologia busca joves científics per al projecte Foc creuat entre art i ciència


I Curs de correcció avançada per a l’edició de textos científics i tècnics

II Concurs literari i fotogràfic Carles Salvador per a estudiants

Enllaços recomanats

Convocatòries
La Societat Catalana de Biologia busca joves científics per al projecte Foc creuat entre art i ciència

Projecte Mitosi, organitzat per la SCB i l'ICUB
SCB
 

Foc creuat és un projecte que pretén acostar la ciència i l’art. Mitjançant aquest apropament, es proposa bastir una sèrie de diàlegs que, des del vessant de la reflexió personal, la divulgació del treball i la vocació de crear i emetre noves idees, ofereixin visions radicalment noves i engrescadores de la manera com la ciència i l’art poden mesclar els seus llenguatges.

Per assolir aquest objectiu, la Societat Catalana de Biologia (SCB), filial de l’IEC, escollirà quatre investigadors en procés d’elaboració del projecte de tesi doctoral en àmbits científics diversos i un col·lectiu d’artistes joves. El diàleg entre disciplines es durà a terme per mitjà del contacte de cada científic amb un artista, amb l’objectiu d’obtenir visions i interpretacions artístiques de diferents camps de la recerca en biologia.

Un cop finalitzat el procés de diàleg creatiu entre científics i artistes, es presentaran els resultats del treball en una exposició. Durant la inauguració de la mostra, se celebrarà un petit espectacle que inclourà la intervenció dels científics, una escenificació de les creacions artístiques i la intervenció d’altres creadors. La posada en marxa del projecte Foc creuat es preveu per al proper mes d’abril i la presentació de les creacions, per al mes d’octubre del mateix any.

Els científics interessats en la proposta han d’enviar un correu electrònic a l’adreça de la Societat Catalana de Biologia, scb@iec.cat, i deixar les dades personals, les del laboratori on desenvolupen l’activitat de recerca i una ressenya breu del treball.

I Curs de correcció avançada per a l’edició de textos científics i tècnics

 

La Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), filial de l’Institut, organitza, amb la col·laboració del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC i la Unitat de Correcció del Servei Editorial de la mateixa institució, el I Curs de correcció avançada per a l’edició de textos científics i tècnics.

El curs s’adreça sobretot a correctors i traductors que vulguin aprofundir en el coneixement teòric i pràctic de la correcció amb vista a la preparació de l’original i l’edició d’obres de l’àmbit científic i tècnic. Té una durada de seixanta hores, distribuïdes en sessions de tres hores (dimarts i dijous), entre el 6 d’abril i el 10 de juny de 2010. 

Més informació

II Concurs literari i fotogràfic Carles Salvador per a estudiants

 
Retrat de Carles Salvador
FCS
 

La Fundació Carles Salvador té per missió conservar i difondre el llegat del mestre valencià i organitzar activitats culturals, en especial les referides a la promoció del valencià. Per això organitza la segona convocatòria del Concurs literari i fotogràfic Carles Salvador, destinat a joves estudiants, amb la voluntat d’oferir un complement a la formació acadèmica, fomentar la creativitat i premiar cada any les millors obres en les diverses categories i modalitats que constitueixen el certamen.

En aquesta convocatòria poden participar tots els joves d’entre 9 i 18 anys que cursin estudis de primària, secundària o batxillerat. Les modalitats són poesia, narrativa, assaig breu o article d’opinió (només per a l’alumnat de batxillerat) i fotografia (relacionada amb qualsevol aspecte de la vida i l’obra de Carles Salvador: paisatges, ensenyament, literatura, etcètera).

Els treballs s’han de presentar en llengua catalana, en qualsevol de les modalitats territorials i poden tractar qualsevol tema. El termini de presentació dels originals finalitza el 30 d’abril de 2010.

Més informació:

ENLLAÇOS RECOMANATS


Butlletí de la Xarxa CRUSCAT


CONVOCATÒRIES

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de redactor/a per a col·laborar en l’elaboració de la segona edició del Diccionari manual de la llengua catalana.

Més informació


L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça d’editor/a de revistes científiques. En dependència directa del cap del Servei Editorial, l’objecte d’aquest lloc de treball consisteix en la gestió, la coordinació i la supervisió de totes les fases del procés d’edició de les revistes científiques de l’IEC.

Més informació