Activitats

El català guanya projecció internacional a Expolangues

Joves investigadors d’arreu dels Països Catalans es reuneixen a València per compartir la seva recerca

L’Enciclopèdia de Menorca compleix trenta anys

L'economista Xavier Vives analitza els factors clau de la productivitat a Catalunya

Reflexions sobre l’administració de la justícia a la Generalitat republicana

Joan Tort analitza la visió particular de Joan Maragall sobre el paisatge

«Ja és hora que l’Estat assumeixi la seva pròpia riquesa lingüística»

En breu

Properes cites

El català guanya projecció internacional a Expolangues

La participació de la llengua catalana com a convidada d'honor a la fira internacional d'idiomes i cultures Expolangues, celebrada a París del 3 al 6 de febrer, «és un fet cultural i lingüístic molt important de cara al català», afirma el membre de l'IEC Joan Veny. El lingüista va participar a la fira, on va  presentar el Petit atles lingüístic del domini català, obra que dirigeix i que consisteix en una versió reduïda i més manejable de l’Atles lingüístic del domini català. Durant la conferència, Joan Veny va projectar i comentar diversos mapes del Petit atles, que mostren les accepcions d’una paraula o expressió, així com les variants de pronunciació d’una mateixa lletra que es produeixen en tot el territori de llengua catalana.

 
 
Taula sobre la solidaritat entre llengües romàniques
IRL

En l'acte, el president de la Secció Filològica (SF) de l'IEC, Joan Martí i Castell, també va exposar la resta de projectes de recerca, normativització i normalització de la llengua que du a terme l’Institut. El president de l'IEC, Salvador Giner, va participar a la taula rodona «Quelles solidarités entre langues romanes?», en què experts i acadèmics de diversos països van valorar quins projectes comuns poden plantejar-se les diferents llengües romàniques a partir del diàleg i la solidaritat.

Durant els quatre dies de la fira es van presentar diverses eines d'aprenentatge de la llengua (com ara Parla.cat, Intercat.cat i Termcat); es van projectar documentals sobre els territoris de llengua catalana; es van explicar experiències pedagògiques catalanes presents a París, com La Bressola, i es van oferir actuacions musicals i recitals de poesia. L'acte de cloenda va ser a càrrec d'Els Comediants.

Recull de premsa:


Joves investigadors d’arreu dels Països Catalans es reuneixen a València per compartir la seva recerca

Fotografia de grup de la Trobada
SCQ

Més de dos-cents estudiants de doctorat en química es van reunir els dies 1 i 2 de febrer a la Universitat de València per participar en la Sisena Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans, organitzada per la Societat Catalana de Química (SCQ), filial de l’IEC. L’objectiu d'aquesta trobada biennal, que es va inaugurar l'any 2000 a Sitges, és facilitar el coneixement dels treballs d’investigació dels grups de recerca que treballen en les diferents disciplines de la química als Països Catalans i promoure la comunicació i cooperació entre els investigadors.

El programa de la trobada es va estructurar en dues jornades, en què es van celebrar tres conferències plenàries, prop de noranta comunicacions orals i una taula rodona. Les conferències plenàries van ser a càrrec de Paolo Samori, professor de la Universitat d’Estrasburg; Miguel Ángel Miranda, professor de la Universitat Politècnica de València, i Joan Miquel Feliu, professor de la Universitat d’Alacant. La taula rodona va abordar temes com les relacions entre la investigació pública i privada, el finançament per a la recerca, les problemàtiques dels joves investigadors, la manca de patents, etcètera.

Pel que fa a les comunicacions, es van agrupar en set simposis: Teoria i modelatge; Metodologia sintètica de compostos orgànics i inorgànics; Materials i química de l'estat sòlid; Biomolècules, metal·lobiomolècules i biomimetisme; Catàlisi; Metodologia analítica; i per últim, Medi ambient i qualitat de vida. Finalment, es va entregar un premi a la millor presentació de cada simposi. Els guardonats van ser Carolina Estarellas, de la Universitat de les Illes Balears; Carles Isart, de la Universitat de Barcelona (UB) i Raquel Gutiérrez, de la Universitat Autònoma de Barcelona (premi ex aequo del segon simposi); Xavier Vendrell, de la UB; Ariadna Pepiol, de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona - CSIC; Amadeu Bonet, de la Universitat Rovira i Virgili; Anna Martínez-Villalba, de la UB, i Mireia Marín, de l'Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química de la Universitat Politècnica de València - CSIC.
L’Enciclopèdia de Menorca compleix trenta anys

 
   
 
Presentació de l'Enciclopèdia a la Biblioteca
IEC
 

«L’Enciclopèdia de Menorca no només és l’orgull de l’illa, sinó de tots els Països Catalans». D’aquesta manera va cloure Jordi Carbonell, membre de la Secció Filològica (SF), el seu parlament en l’acte de commemoració del trentè aniversari de l’Enciclopèdia de Menorca, «una publicació construïda des de Menorca i des d’una perspectiva menorquina però que ha transcendit a l’àmbit internacional». En l’acte, que es va celebrar el dia 18 de febrer a la Biblioteca de Catalunya, a part de Carbonell, van intervenir Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat de Catalunya; Marc Pons, president del Consell Insular de Menorca; Joan Lluís Torres Faner, conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca, i Josep Miquel Vidal Hernández, director de l’obra.

L’Enciclopèdia va néixer amb l’objectiu de recollir tots els aspectes de la realitat menorquina, tant els que pertanyen al camp de les ciències —en especial les naturals— com al de les humanitats, agrupats segons una estructura temàtica. Els treballs d’edició de l’Enciclopèdia de Menorca són a càrrec de l’Obra Cultural de Menorca, que va començar a treballar en aquest projecte durant la tardor del 1977. El primer fascicle de l’obra es va publicar el mes de juny del 1979, i des d’aleshores se n’han editat tretze volums.

Els volums s’han distribuït en Geologia, El món vegetal, Invertebrats no artròpodes, Vertebrats: Peixos, rèptils i amfibis, Arqueologia, Economia, Antropologia (I i II), Història (I i II) i Història de l’art (I i II). Es tracta d’una obra de gran rigor científic que, amb la col·laboració dels millors especialistes en cada àmbit de coneixement, presenta una visió exhaustiva de l’illa. Com a reconeixement públic, l’any 1987 va rebre un dels Premis 31 de Desembre de l’Obra Cultural Balear.

L'economista Xavier Vives analitza els factors clau de la productivitat a Catalunya

Catalunya ha finalitzat un període extraordinari de creixement des del 1996 que s'ha basat en tipus d'interès baixos, una gran afluència d'immigració, la moderació salarial i una creació d’ocupació important. Aquest patró de creixement s'ha sostingut gràcies a les contribucions del sector immobiliari i de la construcció —així com del turisme—, i no pas gràcies als augments de la productivitat. En el moment present, aquest model ja no es pot mantenir, ni tan sols una vegada superada la crisi actual. Així ho va afirmar Xavier Vives, professor d’economia i finances i director del Centre d'Investigació Sector Públic i Sector Privat de l’IESE Business School, en la conferència «Competitivitat a Catalunya», celebrada el passat 8 de febrer a l’Institut d’Estudis Catalans i organitzada per la Societat Catalana d'Economia (SCE), filial de l'IEC.

En aquesta intervenció, Vives va analitzar diverses qüestions clau relacionades amb la competitivitat de Catalunya. Va revisar els últims resultats macroeconòmics del país i  va analitzar el rendiment i les perspectives en tres àrees: l'educació secundària; els vincles entre la productivitat, la innovació, el comerç i la competitivitat, i  les relacions entre la ciència i la innovació amb l’activitat comercial. Pel que fa a l’educació, va explicar que el nivell és baix amb relació a la Unió Europea, que no s’ha emfatitzat la formació professional i que hi ha un declivi en el nombre d’estudiants amb estudis tècnics. «Aquesta composició educativa sembla ser potencialment disfuncional per a una regió industrial com Catalunya», va exposar Xavier Vives. A més, va subratllar que el país té un problema pel baix nivell educatiu dels estudiants.

 
 
Despesa en R + D, percentatge del PIB
IESE Business School

En relació amb la ciència, la innovació i l’activitat comercial, l’economista va destacar que en el sistema català els esforços semblen bastant «dispersos i fragmentats en diferents polítiques, institucions i agents» i que el país té una despesa total baixa en R+D. En conclusió, que el creixement en productivitat és lent i les empreses catalanes no innoven gaire. Per superar aquesta situació, l’economista proposa, entre d’altres qüestions, que les escoles tinguin més autonomia i transparència, que es promogui la formació professional, que millorin els processos de subvencions de R+D, que augmenti l’oferta i la demanda entre ciència i empresa, i que el sistema universitari passi de ser un model burocràtic a un model orientat en l’excel·lència. Pel que fa al sector privat, Vives considera que cal una acceleració del creixement productiu i la creació d’ocupació en la indústria, i això només s’aconseguirà a través de la innovació, en el sentit més ampli del terme.
Reflexions sobre l’administració de la justícia a la Generalitat republicana

 
 
Federico Vázquez Osuna

L’investigador de la Universitat de Barcelona Federico Vázquez Osuna va pronunciar el 4 de febrer, a l’IEC, la conferència «La dificultat de la Generalitat republicana per a aconseguir una administració de justícia pròpia», organitzada per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics (SCEJ), filial de l’Institut. L’historiador va recordar com la Constitució del 1931 reconeixia un Estat integral —format per l’administració central, les regions autònomes i els municipis— i que l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 1932 atorgava al Govern català l’organització dels tribunals i li transferia la magistratura i la judicatura, entre d’altres competències jurídiques.

El sistema judicial que va inaugurar l’Estatut, però, va restar molt afectat després dels Fets d’Octubre de 1934, ja que —segons va explicar Federico Vázquez— tot i que la Generalitat mantenia les competències, sense Parlament ni Govern democràticament elegit, va patir un col·lapse. Durant els primers mesos de la Guerra Civil, Catalunya va assumir la plena sobirania sobre els tribunals i la producció legislativa, més enllà de les competències que li reconeixia l’Estatut, i en va envair moltes d’assignades al Govern central i a les Corts.

Aquesta sobirania legislativa i executiva fou aturada, però, pels Fets de Maig de 1937, quan el Govern central va obligar Catalunya a complir la legalitat. «En aquesta etapa Catalunya només desitjava poder gaudir de les competències que li reconeixia l’Estatut, però el Govern central no estava disposat a permetre-ho», va afirmar Federico Vázquez durant la conferència. «Que la Generalitat no va gaudir d’una magistratura procliu a l’autonomia, ho prova el procés de depuració empès pel franquisme el 1939: el 80 % dels magistrats destinats a Barcelona el 1936 van ser admesos per la dictadura. Acabat un règim, van servir l’altre... No havia passat res, la República només havia estat un ensurt».

Joan Tort analitza la visió particular de Joan Maragall sobre el paisatge

 
 
Joan Maragall
Arxiu de l'IEC

El poeta i escriptor Joan Maragall (Barcelona 1860-1911), fundador de la Secció Filològica (SF) de l’IEC, era un enamorat de la natura i, per extensió, un enamorat del seu país. En la darrera conferència de la Societat Catalana de Geografia (SCG), filial de l’Institut, Joan Tort, professor de geografia de la Universitat de Barcelona, va analitzar de quina manera l’escriptor va abordar el paisatge en la seva obra, des de la perspectiva específica de la geografia. La ponència, sota el títol «El paisatge en Joan Maragall», va tenir lloc a l’IEC el 25 de febrer.

L’admiració de Maragall pel paisatge es remunta a la seva adolescència, quan s’uní a l’Associació Catalanista d’Excursions Cienfífiques, creada el 1876. De ben jove, doncs, el poeta va estar fortament vinculat al moviment excursionista català. Tenia una predisposició natural als viatges i a descobrir nous horitzons, tot i que, com va escriure el seu amic Josep Pijoan, les seves condicions físiques eren més aviat limitades. No obstant això, Maragall podia convertir una excursió qualsevol en una experiència única, com se’n desprèn de la composició Pirinenques, a partir d’una excursió a la vall de Núria, així com de «Les muntanyes»o«Vistes al mar».

Per a Joan Tort, el conjunt de l’obra de Maragall —especialment la poètica— té un valor geogràfic alt, sobretot perquè sovint es fonamenta en percepcions de llocs d’un abast territorial força ampli, entre els quals la muntanya —i, concretament, el Pirineu oriental i el Montseny— té un paper destacat. Però Tort destaca especialment la concepció que tenia Maragall del paisatge, basada en els sentiments i les emocions provocats pel contacte amb la natura. És el que anomena «paisatge existencial», en què l’adjectiu caracteritza la intensa càrrega sensitiva i emocional amb què Maragall construïa literàriament paisatges. «Com més íntima és aquesta poesia, com més maragalliana, més vinculació té amb els paisatges del país», escrivia Josep Pla en la seva biografia sobre el poeta.
«Ja és hora que l’Estat assumeixi la seva pròpia riquesa lingüística»

 

Miquel Gros, advocat de professió i sociolingüista de vocació, fill de pares catalans però criat a Pamplona, va presentar el 16 de febrer, a l’IEC, el llibre El euskera en la Comunidad Autónoma Vasca (2009): Una aproximación a la diversidad lingüística, en un acte organitzat per la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), filial de l’Institut.

El llibre fa una introducció breu a les diversitats lingüístiques europea i espanyola, i, seguidament, presenta l’evolució de l’èuscar a la comunitat autònoma basca en les tres darreres dècades i les seves expectatives de futur, d’acord amb les dades demolingüístiques. Segons el cens del 1981, només un 22 % de la població parlava basc, això demostra «que el país de parla basca havia desaparegut com a resultat de la imposició del castellà, l’èuscar ja no era hegemònic a cap comarca», explica Miquel Gros. No obstant aquesta tendència, la comunitat basca va protagonitzar en la següent generació «el procés de reversing language shift (RLS) més exitós del planeta. Tenint en compte que només un de cada cinc habitants era euskaldun (parlant de l’èuscar), aquest èxit només és possible gràcies a un suport important de la població».

L’èxit relatiu d’aquest procés, però, no pot amagar els enormes entrebancs de qualsevol recuperació lingüística, que provenen de l’actuació legislativa de l’Estat. «A Espanya mai no hi ha hagut, i no sembla que en tinguin cap intenció, una política lingüística traçada des de les institucions centrals. Ja seria hora que l’Estat assumís la seva pròpia riquesa lingüística, assumint el plurilingüisme d’una manera decidida», afirma Gros. Per això, l’autor planteja en aquest llibre l’absoluta necessitat d’una política lingüística d’estat que estableixi quin futur es vol per a totes les seves llengües, i que sigui aplicable parcialment de manera immediata.En Breu

FLaReNet Forum 2010

L'IEC ha acollit els dies 11 i 12 de febrer el FLaReNet Forum 2010 (Fostering Language Resources Network), un fòrum internacional que té per objectiu desenvolupar una visió comuna  de les tecnologies aplicades al llenguatge i als recursos lingüístics.Cicle sobre Martí l'Humà

El cicle de conferències «Martí l'Humà i les formes artístiques (1356-1410)», organitzat per la filial de l'IEC Amics de l'Art Romànic (AAR), va presentar el passat 1 de febrer la conferència «La recepció del gòtic internacional a la Corona d’Aragó», a càrrec de Joan Valero; i el dia 22 de febrer, «La capella àulica», a càrrec de la presidenta d'AAR, Francesca Español. A més, el dia 13 es va dur a terme una visita guiada als monuments barcelonins que va habitar i promoure el monarca, que es repetirà el 27 de febrer.

Idea de l'home, idea de Déu

El dilluns 8 de febrer, la Societat Catalana de Filosofia (SCF), filial de l'Institut, va presentar a la Reial Acadèmia de Medicina el llibre guardonat amb el Premi Joan Maragall 2008: Idea de l'home, idea de Déu: Filosofia i religió en el pensament de Gerhard Krüger, de Joan Ordi. A part de l’autor, hi van intervenir Carles Llinàs, amb el parlament «La figura de Krüger i la seva lectura de Kant», i Jordi Sales, amb «La lectura de Plató: font constant del filosofar».

 

Grans temes de la tradició clàssica

Del 16 de febrer al 13 de maig, la Societat Catalana d'Estudis Clàssics (SCEC), filial de l'IEC, organitza el curs «Grans temes de la tradició clàssica». El programa inclou el Roman d'Enéas i l'Eneida; la configuració del cicle de Troia en l'edat mitjana a través d'un testimoni oblidat; Hipòcrates i la tradició hipocràtica; Plutarchiana; l'Arcàrdia de Tom Stoppard; la tradició clàssica i la poesia anglesa dels segles XIX i XX; el mite d'Orfeu en la poesia, i finalment, Robert Graves i els clàssics.El TERMCAT obté la certificació ISO de qualitat

 
  Acte d'entrega del certificat
Política Lingüística

El TERMCAT ha obtingut la certificació internacional de sistemes de gestió de la qualitat, ISO 9001:2008. Aquesta norma està elaborada per les millors empreses de tot el món, unides per a definir un sistema de gestió que permeti assegurar la qualitat, la millora contínua i la competitivitat de les organitzacions. La directora de la delegació catalana de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), Eva Subirà, va lliurar el passat 16 de febrer el certificat a la directora del TERMCAT, Rosa Colomer, en presència del secretari de Política Lingüística i president del consorci TERMCAT, Bernat Joan, i el president de l’IEC i vicepresident del consorci, Salvador Giner.


Properes cites

Jornades Catalanes de Revistes Científiques

Els dies 4 i 5 de març, se celebraran a l’IEC les Terceres Jornades Catalanes de Revistes Científiques (3JCRC), amb la voluntat de donar suport als editors de revistes científiques per a la millora de les publicacions. Enguany, les jornades se centraran en l’edició electrònica de les revistes i en els projectes i iniciatives d’accés obert.  

Traductors a l’IEC

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, en col·laboració amb la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l’IEC, organitzen el cicle «Camaleons o la màgia de l’ofici de traduir», en què diversos traductors parlaran de les obres que han traduït. Les conferències es distribueixen en quatre sessions que tindran lloc a l’IEC, a les 18.30 h. El dia 11 de març, Joan Sellent tractarà de la traducció d’El rei Lear, de William Shakespeare; el 18 de març, Alfred Sargatal versarà sobre les traduccions que ha fet d’E. E. Cummings; el 8 d’abril, Albert Nolla explicarà el procés de traducció de Tòquio blues de Haruki Murakami, i el 15 d’abril, Ramon Monton parlarà d’Emili i els detectius, d’Eric Kästner.

 

La missió Gaia

La professora del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona, Carme Jordi, pronunciarà la conferència «La missió Gaia de l’Agència Espacial Europea», en motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones. L’acte s’inclou dins el cicle «Conferències magistrals del curs 2009-2010», dedicades a l’Any de l’Astronomia, i tindrà lloc a l’IEC el proper 3 de març, a les set de la tarda. Durant la conferència, la física explicarà la missió Gaia de l’Agència Espacial Europea, que té per objectiu aconseguir una comprensió completa de l’estructura i la cinemàtica de la galàxia.