Tauler

Es convoca el primer Premi Territori al millor pla territorial

Concurs per a joves sociòlegs

Enllaços recomanats

Convocatòries
Es convoca el primer Premi Territori al millor pla territorial

 

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de l’IEC, convoca el primer Premi Territori, de periodicitat biennal, al millor pla, projecte, iniciativa o estudi d’anàlisi, ordenació o gestió del territori finalitzat en els dos darrers anys a Catalunya.

L’objectiu del guardó és reconèixer i estimular els esforços dels tècnics, l’Administració i altres entitats en la innovació dels instruments d’anàlisi i gestió del territori, sobretot tenint en compte la introducció dels següents criteris: sostenibilitat ambiental, cohesió social, concertació interinstitucional, participació ciutadana i interdisciplinarietat.

6è Premi Catalunya d’Urbanisme
Així mateix, la SCOT convoca el 6è Premi Catalunya d’Urbanisme al millor planejament territorial o urbanístic aprovat en els dos darrers anys a Catalunya. El termini d’admissió de les candidatures per a ambdós premis acaba el 5 de desembre.

Més informació Premi Territori

Més informació Premi Catalunya d’Urbanisme
Concurs per a joves sociòlegs

L’Associació Catalana de Sociologia (ACS), filial de l’IEC, organitza el XIIIè Concurs per a Joves Sociòlegs. Els objectius del premi són promoure la investigació sociològica entre els joves investigadors i contribuir a l’estímul i el desenvolupament del treball de recerca en ciències socials a Catalunya.

El premi va dirigit als llicenciats en sociologia en els darrers tres anys, els estudiants de doctorat, els doctorats en sociologia en els darrers tres anys i els equips de treball novells, els membres dels quals han de complir els requisits anteriors.

El premi és per a un treball d’investigació sociològica, teòric o empíric i inèdit, en què es valorarà l’enfocament innovador, el rigor metodològic i la solidesa argumental. La dotació del premi és de dos mil euros i serà publicat a la revista de l’Associació Catalana de Sociologia. El termini d’admissió dels treballs finalitza el 5 de desembre.

Més informacióENLLAÇOS RECOMANATS


Butlletí de la Xarxa CRUSCAT
CONVOCATÒRIES


L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça de secretari/ària de gerència.

Més informació