Tauler


L’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia impulsa la campanya «No canviem de llengua»

Enllaços recomanats


ConvocatòriesL’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia impulsa la campanya «No canviem de llengua»

 
 
El cartell de la campanya

L'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia ha posat en marxa una campanya per a afavorir l’ús del català en l’àmbit de la justícia. Segons les últimes dades sobre els usos lingüístics publicades pel Departament de Justícia de la Generalitat, el 2009, el 16 % de les sentències es dictaven en català, mentre que l’any 2004, la xifra arribava al 20 %. A més, l’Associació preveu un empitjorament de les xifres en relació amb l’any 2009.

L’entitat també creu que és massa freqüent que, a l’hora de relacionar-se amb l’Administració de Justícia, persones que parlen català en tots els àmbits de la vida privada i social,  canviïn  de llengua i utilitzin l’espanyol, tant en l’àmbit oral com en l’escrit. Per aquesta raó, ha impulsat la campanya «No canviem de llengua», amb l’objectiu d’aconseguir que el català sigui utilitzat amb normalitat per l’Administració i, a la vegada, sensibilitzar més el conjunt de la societat en aquest tema.

La campanya s’adreça principalment als ciutadans, amb la finalitat d’informar-los sobre el dret fonamental que tenen de parlar en la seva pròpia llengua davant l’Administració de Justícia. L’entitat els facilita la documentació necessària per a donar-los a conèixer els drets sobre l’ús de la llengua i els posa a disposició els serveis informatius de l’entitat en cas que tinguin qualsevol dubte o necessitin algun aclariment. L’entitat també considera necessari dotar els juristes i les administracions públiques dels instruments imprescindibles per al foment del català. Tota la informació sobre la campanya es pot trobar al web No canviem de llengua i a Facebook, entre altres canals.


ENLLAÇOS RECOMANATS


Butlletí de la Xarxa CRUSCAT

CONVOCATÒRIES

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de tècnic/a lingüístic/a, sota la modalitat del contracte en pràctiques, per a col∙laborar en el programa Diccionari de Ciència i Tecnologia.

Més informació
s