Tauler


Les seccions de l’IEC convoquen els Premis Sant Jordi 2011

Enllaços recomanats


Convocatòries
Les seccions de l’IEC convoquen els Premis Sant Jordi 2011

L’IEC lliurarà el mes d’abril del 2011 els Premis Sant Jordi que integren el LXXX Cartell de premis i borses d’estudi de l’Institut i que s’atorguen a persones i a obres que destaquen per llur vàlua científica o acadèmica. Dins la categoria de premis generals, les seccions de l’Institut convoquen els premis següents:

Secció Històrico-Arqueològica
El Premi Josep Puig i Cadafalch d’Arqueologia i Història s’ofereix a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre arqueologia o història antiga. El Premi Pròsper de Bofarull d’Història Medieval s’atorga a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre història medieval de les terres catalanes.

Secció de Ciències Biològiques
El Premi Joaquim i Antoni Trias i Pujol de Fisiopatologia Quirúrgica, s’ofereix a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre aquesta matèria. També es convoca el Premi Pius Font i Quer de Botànica, a la millor tesi o treball sobre botànica de les terres catalanes.

Secció de Ciències i Tecnologia
El Premi Eudard Fontserè de Ciències Físiques reconeix la millor tesi doctoral o el millor treball d’investigació sobre ciències físiques i el Premi Lluís Domènech i Montaner de Teoria Crítica d’Arquitectura, el millor treball o tesi sobre arquitectura de les terres catalanes.

Secció Filològica
El Premi Marià Aguiló de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua és ofert a la millor tesi doctoral o treball d’investigació sobre gramàtica històrica o història de la llengua i el Premi Joan Coromines de Lexicografia i Onomàstica distingeix el millor treball o tesi sobre lexicografia o onomàstica.

Secció de Filosofia i Ciències Socials
El Premi Manuel Sales i Ferré de Sociologia premia la millor tesi doctoral o el millor treball d’investigació o d’assaig sobre sociologia, mentre que el Premi Alexandre Galí de Pedagogia guardona la millor tesi o treball sobre pedagogia.

Cada premi de les seccions és dotat amb quatre mil dos-cents euros i el termini d’admissió de les candidatures finalitza el dia 3 de desembre de 2010.


ENLLAÇOS RECOMANATS


Butlletí de la Xarxa CRUSCAT


CONVOCATÒRIES

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de documentalista, mitjançant un contracte laboral en pràctiques, per a col∙laborar a l’Observatori de la Recerca.

Més informació
s