Tauler

Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat en l’Àmbit de la Química

Premis per als Treballs de Recerca en l’Àmbit de la Física

Enllaços recomanats

Convocatòries
Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat en l’Àmbit de la Química

La Societat Catalana de Química (SCQ) organitza la tercera edició del concurs Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat dins l’Àmbit de la Química, amb l’objectiu d’engrescar l’alumnat de batxillerat i els seus tutors a desenvolupar treballs que tractin un o diversos aspectes de l’àmbit de la química.

Hi poden participar els treballs de recerca de batxillerat lliurats i qualificats al llarg del curs acadèmic 2008-2009 i es valorarà la qualitat dels continguts, la presentació, les idees innovadores, el treball experimental, un bon plantejament de recerca, el grau de dificultat, la quantitat de feina desenvolupada pels alumnes i, d’una manera especial, l’originalitat del treball i la capacitat creativa dels alumnes.

El premi principal pot ser de fins a sis-cents euros i serà atorgat per un jurat nomenat per la Junta Directiva de la SCQ. La data límit de lliurament dels treballs és el 13 de març de 2009 i la resolució del concurs es farà abans del 21 d’abril. Així mateix, els resultats es penjaran a la web de la SCQ i es comunicaran de manera particular a cada participant. L’entrega dels premis tindrà lloc el 29 d’abril, en el decurs del vint-i-unè Debat de Química de l’IEC, acte que la Societat Catalana de Química dirigeix al professorat de secundària.

Beques per a la Universitat de Freiburg
D’altra banda, la SCQ anuncia dues beques convocades per la FRIAS School of Soft Matter Research, a la Universitat de Freiburg (Alemanya), per a entrar a formar part del projecte Development of molecular machines and heteroacenes for electronic applications.Les sol·licituds s’han d’enviar al Dr. Aurelio Mateo-Alonso (amateo@units.it) abans del 29 de febrer de 2009.

Més informació sobre les beques a la Universitat de Freiburg:

Premis per als Treballs de Recerca en l’Àmbit de la Física

La Societat Catalana de Física (SCFIS) també convoca els Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat amb l’objectiu d’estimular la redacció de treballs d’iniciació a la recerca sobre temes de física. Aquests premis van adreçats a l’alumnat de batxillerat i es convoquen per setena vegada.

El termini d’admissió dels treballs és el dijous 14 de maig de 2009 i s’han d’adreçar a la Secretaria de la SCFIS. Hi haurà dos premis, cadascun d’ells dotat amb sis-cents euros, i el corresponent diploma. També es podran atorgar accèssits, amb una dotació de tres-cents euros als treballs que es consideri que reuneixen mèrits suficients.

El veredicte es donarà a conèixer durant la primera setmana de juny i tot seguit es lliuraran els premis en metàl·lic. El lliurament dels diplomes es farà a la seu de l’IEC, conjuntament amb el lliurament dels premis de la fase catalana de l’Olimpíada de Física del proper curs. Els treballs premiats quedaran dipositats a la seu de la Societat Catalana de Física.

Més informació:ENLLAÇOS RECOMANATS


Butlletí de la Xarxa CRUSCAT
CONVOCATÒRIES


L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça de gestor/a de la informació per al Gabinet
de la Presidència.

Més informació


L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça d’administratiu per al Gabinet de la
Presidència.

Més informació


L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça de tècnic/a per a l’Oficina d’Assessorament
Històric de la Secció Històrico-Arqueològica.

Més informació


L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça d’auxiliar de botiga per al Servei Editorial de la institució.

Més informació