Número 248
juny 2020

Alta/baixa butlletí  Seguiu l'IEC a Twitter  facebook

Les modificacions del DIEC2 ja es poden consultar en línia

Des de l’última setmana de maig, l’edició electrònica del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2), accessible a https://dlc.iec.cat, inclou les darreres modificacions aprovades per la Secció Filològica (SF) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 

La nova actualització del DIEC2 en línia incorpora quaranta-tres articles nous i un centenar de modificacions, algunes de les quals són conseqüència de la inclusió al diccionari de novetats de la Gramàtica de la llengua catalana, publicada per l’IEC el 2016. 

Entre els articles que la SF ha acordat d’afegir a la versió en línia del DIEC2 hi ha substantius com acufen, desfibril·lador, empoderament, governança, nicab, panel, sororitat (neologisme de l’any 2018) i vistaire; adjectius com halal, impactant, longeu, maleducat i migrant, i la interjecció ostres

Les modificacions incorporades inclouen addicions, esmenes i supressions que poden afectar qualsevol informació de l’article de diccionari (la categoria gramatical, les accepcions, els exemples, la informació morfològica, les locucions, les definicions, etc.). Entre aquestes modificacions, destaquem les noves accepcions dels articles bolet (‘cosa aïllada’), cisa (‘obertura en una peça de vestir per a passar-hi el braç’), impactar (‘causar una impressió intensa’), matí (com a adverbi amb el sentit ‘de matí’), mirar (en imperatiu, com a element que emfasitza una afirmació: Mira que és indiscret!) i trenc (‘tret diacrític de la ce trencada’).

Són especialment rellevants la inclusió d’usos ben vius de l’adjectiu massa (amb el valor de ‘gaire’ en oracions negatives: No hi ha massa feina) i dels adverbis no (com a interjecció al final d’una oració: Vindràs, no?) i potser (com a element que, al començament d’una oració i seguit de que, atenua el que es diu: Potser que ho deixi per a un altre moment).

També s’han afegit exemples en alguns articles per tal d’il·lustrar les diferents preposicions regides per un mot: impacient per, inquietud per / inquietud de, neguit per / neguit de, etc.

Per acabar, s’ha afegit al DIEC2 un bon nombre de locucions d’ús freqüent, com ara moble bar, testament vital, posar per cas, a jutjar per, per mediació de, en ocasió de, de l’ordre de, etc.

La llista de tots els canvis introduïts en aquesta actualització del DIEC2 es pot consultar a la pàgina «Actualitzacions» de la consulta en línia del diccionari. Podeu trobar l’enllaç aquí.

El nombre de consultes del DIEC2 d’aquests darrers mesos ha estat: 1.959.174 consultes el mes de març, 2.422.381 el mes d’abril i 2.088.051 el mes de maig.

Notícies

* «Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans arran de la Sentència del Tribunal Suprem 634/2020, sobre els usos institucionals i administratius de les llengües oficials»

* Segona edició de la Gramàtica essencial de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans

* Les modificacions del DIEC2 ja es poden consultar en línia

* L’IEC no ha parat, malgrat la pandèmia

* La revista Catalan Historical Review de l’IEC, inclosa a ERIH Plus, l’índex més prestigiós de les revistes científiques d’humanitats

* L’IEC participa en la commemoració de l’Any Badia i Margarit

* El físic Lluís Torner i Sabata parla sobre la importància dels fotons com a eina d’exploració científica en el seu discurs de recepció com a membre numerari de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC

* Lluís Ferrer i Caubet defensa el gran valor biomèdic del gos en el seu discurs de recepció com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC

* Entra en funcionament l’Oficina Pública de la Llengua Catalana (OPLC) de Perpinyà

* L’IEC, cent tretze anys de vida

* Els tresors carolingis de la Biblioteca de Catalunya

* L’IEC edita el llibre Els aliments, a cura de Jordi Salas-Salvadó

* Les revelacions de La NO-extradició de Ventura Gassol

* Un estudi liderat per Jordi Llorca, membre de l’IEC, revela l’origen de dos fragments del meteorit de Barcelona, que va caure el 1704

* L’Arxiu de l’IEC, un quilòmetre de documentació

* Reflexions sobre la pandèmia de la COVID-19 des del punt de vista de la geografia

* Xavier Pons: «Quasi tot és informació geogràfica perquè quasi tot passa en algun lloc»

* El III Congrés Internacional de Recerca en Comunicació referma el compromís de la Societat Catalana de Comunicació amb la ciència i la recerca


Butlletins anteriors

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. comunicacio@iec.cat - Informació legal

Subscriure-us o Donar-vos de baixa