enllaços d'interès

informacions interès

documents interès

 

inici

mapa web

 
 

PROTECCIÓ DE SÒLS  Catalunya - les Illes Balears / Principat d'Andorra

 
 

protecció de sòls (informació general)

 

Declaració de Viena sobre el Sòl

 

funcions dels sòls

criteris sostenibilitat

processos de degradació i control

criteris protecció sòls

indicadors de qualitat

mapes de sòls

informació de sòls per a què?

finalitat dels mapes de sòls

sèries de sòls i correlació

característiques d'un mapa

gestió i interpretació d'informació de sòls a l'espai digital

catàleg de sèries i tipus de sòls de Catalunya

presentació

criteris

tipus de sòls (> 2010)

sèries de sòls (1993 - 2009)

GESTIÓ I INTERPRETACIÓ D'INFORMACIÓ DE SÒLS A L'ESPAI DIGITAL

L'espai digital constitueix una nova línia d'accés a la informació edafològica, tant la purament descriptiva com la de representació cartogràfica.

La barrera de l'accessibilitat a les dades cartogràfiques pot quedar fortament minimitzada si s'adopten una sèrie d'eines que permetin fixar criteris d'homogeneïtzació i flexibilitat adequats. Actualment, gairebé tota la producció de cartografia edafològica queda emmagatzemada d'acord amb uns protocols que permetin una reproductibilitat inimaginable amb les tecnologies de fa pocs decennis.

Les eines tecnològiques que han possibilitat un nou model en la gestió de la informació cartogràfica són:

– La generalització de l'ordinador
  personal d'altes prestacions i
  capacitat.

– Les tècniques d'incorporació i
   emmagatzematge de les dades
   cartogràfiques i alfanumèriques
   en sistemes d'alta capacitat i
   ràpid accés.

– La generalització i l'augment de
   prestacions dels equips de geoposicionament global (GPS).

– La difusió, la facilitat d'accés i la velocitat de la xarxa global, Internet.

El canvi de formats, però, exigeix una adaptació progressiva que tampoc no pot eliminar les presentacions tradicionals, que no queden totalment desplaçades, sinó completades i posades a l'abast d'un mercat d'usuaris més ampli.

En conseqüència, no es tracta tant d'un canvi en la manera de manejar i interpretar la informació de sòls, que roman essencialment igual en els conceptes clau, sinó més aviat d'una nova possibilitat de divulgació que pot enriquir notablement els usos de tota mena de la informació edafològica.


MAPA DE SÒLS I MAPA D'UNITATS DE MANEIG

Les delineacions que es representen en un mapa de sòls tenen límits, la forma dels quals és irregular, fet que pot dificultar algunes actuacions. Per tant, cal transformar aquesta informació en unitats més regulars, agrupant delineacions de sòls la resposta dels quals sigui semblant pel que fa a l'ús previst.

Mapa de sòls: 4 unitats cartogràfiques

Mapa sistematitzat per un especialista: unitats de maneig i vies d'accés a les parcel·les.
(No s'indica la llegenda corresponent)

(Porta, J. et. al. Edafología para la agricultura y el medioambiente. Mundi Prensa, 929 pp. Madrid, 2005).


MAPA D'AVALUACIÓI I D'APTITUD DELS SÒLS

Un mapa detallat de sòls (escala 1:25 000) conté informació generalment suficient per a poder-ne derivar mapes per a aplicacions concretes: mapes d'avaluació i d'aptituds dels sòls per a diferents usos.mapa de zones cartografiades

mapes de sòls existents

cercador per municipis / parròquies

cercador per quadrícules

mapes a petita escala i d'interès històric

base bibliogràfica

sòls en imatges