enllaços d'interès

informacions interès

documents interès

 

inici

mapa web

 
 

PROTECCIÓ DE SÒLS  Catalunya - les Illes Balears / Principat d'Andorra

 
 

protecció de sòls (informació general)

 

Declaració de Viena sobre el Sòl

 

funcions dels sòls

criteris sostenibilitat

processos de degradació i control

criteris protecció sòls

indicadors de qualitat

mapes de sòls

informació de sòls per a què?

finalitat dels mapes de sòls

sèries de sòls i correlació

característiques d'un mapa

gestió i interpretació d'informació de sòls a l'espai digital

catàleg de sèries i tipus de sòls de Catalunya

presentació

criteris

tipus de sòls (> 2010)

sèries de sòls (1993 - 2009)

FUNCIONS DE SÒLS

Els sòls tenen les funcions potencials següents:

• PRODUCCIÓ DE BIOMASSA
Aliments, farratges, fibres, energies renovables, masses forestals

• SISTEMES DE TRANSFORMACIÓ I DEPURACIÓ
Reactor físic, reactor químic i bioreactor
Filtratge i depuració
Funcions en el cicle biogeoquímic

• FUNCIÓ HIDROLÒGICA A ESCALA DE PARCEL·LA I DE CONCA
Infiltració, emmagatzemament i transferència d'aigua

• FIXACIÓ DE GASOS AMB EFECTE D'HIVERNACLE
Segrest de carboni atmosfèric en forma de matèria orgànica del sòl

• AMORTIMENT DELS CANVIS DE pH

• HÀBITAT BIOLÒGIC
La fauna del sòl presenta una biodiversitat molt gran. Cicles biològics

• RESERVA GENÈTICA
Reserva de DNA als organismes del sòl

• SUPORT FÍSIC D'HABITATGES I DE TOTES LES ACTIVITATS HUMANES
Urbanitzacions, vies de comunicació, activitats industrials i altres infraestructures

• FONT DE MATÈRIES PRIMERES
Grava, sorra, guix, calcària, argila, alumini, ferro, etc.

• PROTECCIÓ DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES
Testimonis d'activitats humanes passades

• FONT D'INFORMACIÓ GEOLÒGICA I GEOMORFOLÒGICA

mapa de zones cartografiades

mapes de sòls existents

cercador per municipis / parròquies

cercador per quadrícules

mapes a petita escala i d'interès històric

base bibliogràfica

sòls en imatges