enllaços d'interès

informacions interès

documents interès

 

inici

mapa web

 
 

PROTECCIÓ DE SÒLS  Catalunya - les Illes Balears / Principat d'Andorra

 
 

protecció de sòls (informació general)

 

Declaració de Viena sobre el Sòl

 

funcions dels sòls

criteris sostenibilitat

processos de degradació i control

criteris protecció sòls

indicadors de qualitat

mapes de sòls

informació de sòls per a què?

finalitat dels mapes de sòls

sèries de sòls i correlació

característiques d'un mapa

gestió i interpretació d'informació de sòls a l'espai digital

catàleg de sèries i tipus de sòls de Catalunya

presentació

criteris

tipus de sòls (> 2010)

sèries de sòls (1993 - 2009)

FINALITAT DELS MAPES DE SÒLS

Un mapa no és la realitat del terreny, sinó una representació de coneixement estructurat sobre la distribució dels sòls en el paisatge.

És una aproximació a la realitat del terreny, aproximació que serà tant més precisa, com més alta haurà estat la densitat d'observacions i més detallada sigui l'escala.

La representació cartogràfica dels sòls d'un territori determinat constitueix una visualització de les propietats intrínseques dels sòls i la delimitació del seu àmbit concret de distribució.

La divisió d'un determinat paisatge en àrees suposadament homogènies constitueix un exercici de modelització que materialitza la distribució dels sòls en el paisatge.

L'expressió cartogràfica d'aquesta informació constitueix un notable esforç de síntesi i concreció. Un mapa de sòls ha d'integrar d'una manera harmònica l'escala de treball, la quantitat d'informació que s'ha de representar, la qualitat en la definició i delimitació d'unitats i la capacitat d'interpretació dels usuaris de la informació.


Mapa cedit pel DAREls mapes de sòls tenen, en conseqüència, la finalitat de:

– Sintetitzar en un únic document les propietats clau dels sòls mitjançant un joc    de codificacions i llegendes que permetin una interpretació ràpida dels resultats.

– Descriure la distribució de les unitats de sòls,    agrupades sota conceptes més o menys    generalitzats o detallats, d'acord amb una    escala de treball adequada.

– Especialment, constituir un document gràfic de    síntesi d'inventari i/o avaluació d'unitats de sòls,    amb la distribució corresponent damunt el    territori.

– Contribuir a la difusió del coneixement del sòl i    la situació en l'espai de sòls i llurs propietats.    Freqüentment, el mapa de sòls és l'únic    document que permet a la persona no    especialista l'accés a la informació sobre els    sòls.

– Accedir d'una manera ràpida a la informació de    sòls. En tant que document específic, visual, sintètic i de representació    bidimensional dels sòls d'una zona determinada, el mapa de sòls ha de facilitar    un accés a la informació que permeti una explotació racional de les dades dels    sòls representats.

mapa de zones cartografiades

mapes de sòls existents

cercador per municipis / parròquies

cercador per quadrícules

mapes a petita escala i d'interès històric

base bibliogràfica

sòls en imatges