Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La projecció institucional i l'extens programa d'activitats obre nous horitzons en el futur de la SCB


La societat filial de l'IEC celebra l'assemblea general anual

La Societat Catalana de Biologia de l'IEC va celebrar el passat 8 de juny l'assemblea general anual. El seu president, Jaume Reventós, va repassar els fets i les activitats més importants que han protagonitzat el calendari de la societat al llarg de l'any, i alhora va voler fer especial incidència en el nombre d'iniciatives programades i la vitalitat que registra la SCB. Prova inequívoca d'aquesta pujança és que actualment la SCB compta amb 1.347 socis i vint seccions i que l'entitat programa desenes d'actes durant el curs acadèmic, amb la presència de reconeguts científics com Mariano Barbacid o Valentí Fuster de Carulla.

Del prestigi acumulat per la SCB dóna fe la nòmina de personatges que han format part o són actualment socis actius d’aquesta societat filial de l’IEC. Entre els associats en actiu, es troben figures de relleu institucional i projecció internacional, com ara Joan Massagué, Federico Mayor Zaragoza, Anna Veiga, Jordi Pujol, Lynn Margulis, Joaquim Barraquer, Moisès Broggi, Carles Bas i Antoni Prevosti. També van ser membres de la SCB científics i investigadors ja traspassats com Joan Oró, Ramon Margalef i Josep Egozcue.

Les seccions de la SCB es divideixen en tres gran grups: especialitzades, geogràfiques i transversals. Aquestes darreres són les que intenten arribar a la societat fent conèixer la ciència d'una manera planera. Tot i l'allau d'activitats que programa la SCB, les seccions preparen noves iniciatives: tretze de les seccions especialitzades treballen en una jornada anual; la secció d'Ensenyament prepara un cicle de conferències anual i una matinal pràctica de biologia molecular; la Secció de Biologia i Societat està elaborant un taller anual, una gimcana, sis sessions de visites guiades als laboratoris i altres projectes de difusió científica, adreçats en molts casos, cap al col·lectiu dels alumnes de secundària.

Seccions especialitzades Biofísica, Biologia de Desenvolupament, Biologia Evolutiva, Biologia Molecular, Biologia Molecular del Càncer, Biologia de la Reproducció, Ecologia, Senyalització Cel·lular i Metabolisme, Fisiologia Vegetal, Microbiologia, Neurobiologia Experimental i Virologia
Seccions geogràfiques Alacant, Balears, Lleida i València. S'estan creant les de Tarragona, Girona i Vic
Seccions transversals Biologia i Indústria, Biologia i Societat, Ensenyament i Estudiants

 

 
La SCB va col·laborar en l'organització de la fira 'Recerca en directe'

Entre aquestes activitats destinades als estudiants cal destacar, per exemple, "Vine a veure què fan els científics" (trobareu informació d’aquestes visites guiades a laboratoris en El Butlletí de l’IEC número 87); el "Taller de cendres a l'ombra: com reviu un bosc després d'un incendi" (adreçat a estudiants d'ESO i Batxillerat), o "Recerca en directe" (la fira organitzada pel Parc Científic de Barcelona amb la col·laboració de la Societat Catalana de Biologia). Aquestes iniciatives recullen i expressen el principal objectiu de la SCB: divulgar les activitats relacionades amb les ciències de la vida així com la seva projecció social.

 
Acte de presentació del volum 55 de la revista 'Treballs' dedicada als antimicrobians
Foto:Montse Catalan

A banda de les propostes adreçades als estudiants, la SCB també duu a terme la publicació de la revista Treballs (que el passat mes de març va editar el número 55 amb el volum dedicat als antimicrobians) i dels fulls lexicogràfics Què cal saber? (dels quals se n'han publicat 185 números).

La SCB, que el 2003 va rebre la Placa Narcís Monturiol que honora les entitats destacades pels serveis prestats a Catalunya per al progrés científic i tecnològic, ha concedit enguany el l Premi Josep M. Sala Trepat, dintre del Cartell de Premis Sant Jordi de l'IEC, a Ana Caño pel seu treball "Anàlisi genètica del desenvolupament vascular en la planta model Arabidopsis thaliana".

 

Entrevista amb Jaume Reventós, president de la SCB

La Societat Catalana de Biologia. Història

Presentació de l'assemblea general anual de la SCB:

Reportatge fotogràfic :