Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista amb Jaume Reventós, president de la Societat Catalana de Biologia de l'Institut d'Estudis Catalans
"La SCB està tan plena de vida com sempre i el fet de complir anys la fa cada cop més experta, activa, creativa i completa"


Jaume Reventós (Barcelona, 1953) és metge de formació (1977 a la UAB). Va cursar i obtenir l'especialitat de Bioquímica (1982) en el programa MIR o de formació de metges residents, a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. En l'actualitat, el doctor Reventós dirigeix un grup d'uns 30 investigadors dedicat a descobrir les bases moleculars dels tumors hormonodependents i presta o ha prestat els seus serveis en múltiples comitès de gestió i organització de la recerca en àmbits diversos. També és membre del Patronat de la Fundació Alsina i Bofill, i des de fa quatre anys, és president de la Societat Catalana de Biologia, de la que abans en fou vicepresident durant uns altres tres anys.
En aquesta entrevista comenta els projectes de futur i la vitalitat de la SCB.

 

En quins àmbits teballa principalment la SCB?

La SCB té com a finalitat promoure i difondre les activitats relacionades amb les ciències de la vida, així com llur projecció social. El seu àmbit de treball es troba en tots els camps de la biologia i la medicina, tant des de la vessant de l'especialitat com de la divulgació.

Quines seccions componen la SCB?

La SCB està formada per tres tipus de seccions diferenciades: Les especialitzades (dotze), les transversals (quatre) i les geogràfiques (quatre), cadascuna de les quals té un coordinador. En total té vint seccions. Actualment s'estan creant també les seccions de la SCB a Tarragona, Girona i Vic.

Quins són els principals projectes en què treballa la SCB en aquests moments?

Cadascuna de les seccions organitza activitats científiques, com són conferències, jornades, seminaris i congressos, en diferents àmbits territorials de dins i fora de Catalunya. La SCB també està treballant en projectes de divulgació científica, com són les visites guiades als laboratoris i una gimcana anual, adreçats als estudiants de secundària. També cal remarcar les sessions que organitza conjuntament amb altres societats filials de l'IEC: la Institució Catalana d'Història Natural, la Societat Catalana de Química, la Societat Catalana de Física i la Institució Catalana d'Estudis Agraris. A l'últim, recordem que hi ha preparada una activitat especial per al Centenari de l'IEC.

La SCB programa una gran quantitat d'activitats al llarg de l'any. Quines són les més destacades?

Les jornades anuals de cada secció i les que fan referència a la divulgació científica, per la transcendència que tenen en la nostra societat.

Creu que aquesta alta activitat és una mostra de la vitalitat de la Societat?

Per descomptat. Penso que la SCB està tan plena de vida com sempre i que el fet de complir anys la fa cada cop més experta, activa, creativa i completa, amb l'esperit continuadament renovat d'abastar més i arribar més lluny.

Quins són els principals objectius que vol assolir a la SCB a mig i llarg termini?

Arribar a la societat fent conèixer la ciència d'una manera planera, a través de les seccions transversals. Potenciar cada cop més les jornades i congressos anuals de cada secció i donar aixopluc a tots aquells socis i sòcies que vulguin organitzar activitats científiques, donant-los tot el suport necessari.