Tauler

Les societats filials de l’IEC convoquen els guardons per a estudiants dels Premis Sant Jordi 2010

VI Beca de Recerca Ernest Lluch sobre història, economia i territori

Enllaços recomanats

Convocatòries
Les societats filials de l’IEC convoquen els guardons per a estudiants dels Premis Sant Jordi 2010

L’IEC lliurarà el 22 d’abril de 2010 els Premis Sant Jordi que integren el LXXIX Cartell de premis i borses d’estudi de l’Institut i que s’atorguen a persones i obres que destaquen per llur vàlua científica o acadèmica. Per a estudiants, les societats filials de l’Institut, convoquen els premis següents:

Concurs de Joves Sociòlegs
Premi instituït l’any 1996 per l’Associació Catalana de Sociologia (ACS) amb l’objectiu de promoure la investigació sociològica entre els joves investigadors i contribuir a l’estímul i el desenvolupament del treball de recerca en ciències socials a Catalunya. El premi és per a un treball d’investigació sociològica, teòric o empíric, i inèdit, en què es valorarà l’enfocament innovador, el rigor metodològic i la solidesa argumental. Es convoca per catorzena vegada i la dotació és de dos mil euros.

Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació
Premi instituït el 2003 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig, sobre els aliments. Es convoca per setena vegada i la dotació és de mil euros.

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris
Premi instituït l’any 1983 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig, sobre agricultura. Enguany es convoca per vint-i-sisena vegada i la dotació és de nou-cents euros.

Premi de la Institució Catalana d’Història Natural
Premi instituït l’any 1908 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig, que no sigui tesi doctoral, sobre l’estudi del patrimoni natural. Enguany es convoca per trenta-unena vegada i la dotació és de mil dos-cents euros.

Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics
Premi instituït l’any 1996 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre un tema d’història dels Països Catalans. Enguany es convoca per catorzena vegada i la dotació és de mil dos-cents euros.

Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori
Premi instituït l’any 1999 i ofert a un estudi diagnòstic d’una àrea urbana o territorial de Catalunya. Es convoca per sisena vegada, té periodicitat biennal i s’alterna amb el Premi Catalunya d’Urbanisme. La dotació és de nou-cents euros.  

Premi de la Societat Catalana de Biologia
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre ciències biològiques. Es convoca per quaranta-setena vegada i la dotació és de sis-cents euros.

Premi de la Societat Catalana de Química
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre química. Enguany es convoca per quaranta-setena vegada i la dotació és de mil dos-cents euros.

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia
Premi instituït l’any 1969 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre tecnologia. Es convoca per quarantena vegada i la dotació és de mil euros.

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre matemàtiques. Enguany es convoca per quaranta-setena vegada i la dotació és mil euros.

Premi Joan Palau Vera de Geografia
Premi instituït l’any 2004 per la Societat Catalana de Geografia (SCG) i ofert a l’alumnat dels centres de batxillerat dels països de llengua catalana per un treball de recerca individual o col·lectiva, tutelat, escrit en llengua catalana, que els estudiants de batxillerat duen a terme com a part del currículum, i que tingui com a aspecte principal la geografia en qualsevol dels seus àmbits temàtics. Enguany es convoca per sisena vegada i la dotació és de vuit-cents euros.

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig, sobre física. Enguany es convoca per quaranta-setena vegada i la dotació és de mil euros.

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia
Premi instituït l’any 1995 per la Societat Catalana de Geografia (SCG) i ofert a un treball d’investigació geogràfica. Enguany es convoca per quinzena vegada i la dotació és de mil euros.

El termini d’admissió de les candidatures finalitza el 4 de desembre de 2009.

A part dels premis per a estudiants que convoquen les societats filials de l’IEC, diversos organismes i fundacions convoquen, a través de l’Institut, borses d’estudi i ajuts amb l’objectiu d’estimular la realització de treballs de recerca en diferents àmbits científics. Es tracta dels Ajuts Fundació Mercè Rodoreda, la Borsa d’estudi Abelard Fàbrega, la Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner, les borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza – Institut d’Estudis Catalans, les borses d’estudi Generalitat de Catalunya, les borses d’estudi Països Catalans i les Borses Ferran Sunyer i Balaguer. El termini d’admissió de sol·licituds també finalitza el 4 de desembre de 2009 i el lliurament de les borses serà el 22 d’abril de 2010.

VI Beca de Recerca Ernest Lluch sobre història, economia i territori

 

La Fundació Ernest Lluch convoca la VI Beca de Recerca Ernest Lluch, una convocatòria anual d’ajut a la recerca dotada amb cinc mil euros, per a la promoció de treballs sobre història, economia i territori que girin a l’entorn dels temes acadèmics que van centrar l’interès d’Ernest Lluch, com el pensament polític i/o econòmic, la història política i/o econòmica, i la història moderna, entre d’altres.

Per participar cal remetre abans del 27 de novembre de 2009 una presentació argumentada, al voltant de deu pàgines, en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol. Hi ha de constar els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un breu currículum de la candidata o candidat. Les bases de la beca es troben a la pàgina web www.fundacioernestlluch.org.


ENLLAÇOS RECOMANATS


Butlletí de la Xarxa CRUSCAT


CONVOCATÒRIES

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de coordinador/a tècnic/a per al Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè (LEGEF).

Més informació


L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça de cap del Servei Editorial.

Més informacióL’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça d’editor/a de revistes científiques.

Més informació


L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça d’administratiu/va per a la secretaria de les societats filials.

Més informació


L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de redactor per al Diccionari descriptiu de la llengua catalana.

Més informació