Tauler

Les fundacions, societats filials i delegacions de l’IEC convoquen els Premis Sant Jordi 2010

Enllaços recomanats

Convocatòries

Les fundacions, societats filials i delegacions de l’IEC convoquen els Premis Sant Jordi 2010

L’IEC lliurarà el 22 d’abril de 2010 els Premis Sant Jordi que integren el LXXIX Cartell de premis i borses d’estudi de l’Institut i que s’atorguen a persones i a obres que destaquen per llur vàlua científica o acadèmica. Dins la categoria de premis generals, les fundacions de l’Institut, atorguen els guardons següents:

Premi Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques
Aquest guardó, instituït l’any 1992 per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i que enguany es convoca per divuitena vegada, és ofert a una monografia escrita en anglès que exposi els resultats més destacats d’una àrea de les matemàtiques en la qual s’hagin produït avenços recentment. La dotació del premi, que aporta la fundació, és de quinze mil euros i l’obra guanyadora serà publicada en la col·lecció «Progress in Mathematics», de l’editorial Birkhäuser.

Premi Fundació Mercè Rodoreda
El premi, instituït per la Fundació Mercè Rodoreda i que també es convoca per divuitena vegada, va dirigit al millor treball d’investigació en qualsevol llengua de cultura sobre la novel·la i el conte del segle XX i, en especial, sobre l’obra de Mercè Rodoreda. La dotació del premi, que aporta la fundació, és de sis mil euros.

Premi Matemàtiques i Societat
Enguany el premi es convoca per segona vegada i és ofert a autors de reportatges sobre qualsevol aspecte de les matemàtiques, publicats en un mitjà de comunicació de caràcter generalista dels Països Catalans, en els dotze mesos anteriors a la data de resolució (el jurat resoldrà l’adjudicació del premi abans del 19 de març de 2010). Es valorarà la temàtica tractada, l’impacte social i l’ús de la llengua catalana. La dotació del premi és de tres mil euros.

A banda de les fundacions de l’IEC, la Fundació Torrens-Ibern també convoca els premis següents:

Premi Fundació Torrens-Ibern
Premi instituït l’any 1977. Enguany es convoca per dissetena vegada i s’atorga al millor treball original sobre terminologia cientificotècnica de l’àmbit de les enginyeries, l’arquitectura, la física, la química, la biotecnologia, les matemàtiques i les ciències ambientals. Es valorarà el tractament dels problemes de traducció, classificació i documentació. La dotació del premi, que aporta la fundació, és de tres mil euros.

Pel que fa a les societats filials i delegacions de l’IEC, s’atorguen els guardons següents :

Premi Josep M. Sala-Trepat
Aquest guardó va ser instituït l’any 1990 per la Fundació de França. Enguany es convoca per dissetena vegada i des del 2003 ho fa la Societat Catalana de Biologia. S’ofereix a un investigador dels territoris del domini lingüístic català, de l’Estat espanyol o de Portugal, menor de trenta-cinc anys, estudiós de la regulació de l’expressió dels gens, que hagi fet una part significativa de la recerca fora del país d’origen. La dotació del premi, que aporta la Fundació de França, és de tres mil euros.

Premi Catalunya d’Economia
Premi instituït l’any 1991 per la Societat Catalana d’Economia i que es convoca per dotzena vegada. És ofert a la millor obra, treball o estudi en general sobre l’economia catalana, publicada o inèdita. L’objectiu del guardó és reconèixer i estimular els esforços per a millorar la recerca en aquest àmbit. Des del 1995 és de caràcter biennal i s’alterna amb el Premi de la Societat Catalana d’Economia —per a obres, treballs o estudis d’economia fets dins l’àmbit dels Països Catalans—; pot recaure en persones de fora dels Països Catalans. La dotació del premi, que aporta la Caixa d’Estalvis de Catalunya, és de deu mil euros. El lliurament es farà en un acte acadèmic durant el proper curs 2009-2010, que inclourà una conferència a càrrec de la persona guardonada.

Premi Catalunya del Nord
L’IEC convoca a través de la delegació a Perpinyà aquest premi, que s’inclou en els premis d’Òmnium Cultural de la Catalunya del Nord. Va ser instituït l’any 2008 i s’ofereix al millor estudi, treball o document destinat a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i a la difusió de qualsevol aspecte de la Catalunya del Nord.

El termini d’admissió de les candidatures finalitza el 4 de desembre de 2009, excepte per al Premi Matemàtiques i Societat, que es poden presentar fins al 9 de març de 2010 (el jurat resoldrà l’adjudicació d’aquest premi abans del 19 de març de 2010). Així mateix, l’entrega dels guardons serà el 22 d'abril de 2010, llevat del Premi Catalunya d’Economia, que es lliurarà aquesta tardor.

ENLLAÇOS RECOMANATS


Butlletí de la Xarxa CRUSCAT


CONVOCATÒRIES

L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça d’administratiu/iva per a la Delegació de Perpinyà.

Més informació

L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça d’administratiu/va per a la secretaria de les societats filials.

Més informació

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de redactor per al Diccionari descriptiu de la llengua catalana.

Més informació

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una beca per a col·laborar en les tasques pròpies del Servei de Correcció Lingüística.

Més informació