Tauler

Les seccions de l’IEC convoquen els Premis Sant Jordi 2010

Enllaços recomanats

Convocatòries

Les seccions de l’IEC convoquen els Premis Sant Jordi 2010

L’IEC lliurarà el 22 d’abril de 2010 els Premis Sant Jordi que integren el LXXIX Cartell de premis i borses d’estudi de l’Institut i que s’atorguen a persones i a obres que destaquen per llur vàlua científica o acadèmica. Dins la categoria de premis generals, les seccions de l’Institut convoquen els premis següents:

Secció Històrico-Arqueològica
El Premi Jaume Vicens i Vives d’Història Contemporània es convoca per cinquena vegada i s’ofereix a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre història política, social, econòmica i cultural de les terres de parla catalana en els segles XIX i XX. El Premi Josep Pijoan d’Història de les Arts també es convoca per cinquena vegada i s’ofereix a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre història de les arts (incloent-hi la musicologia).

Secció de Ciències Biològiques
Dinovena convocatòria del Premi August Pi i Sunyer de Bioquímica o Ciències Fisiològiques, que s’ofereix a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre bioquímica o ciències fisiològiques. Així mateix, es convoca per setzena vegada el Premi Leandre Cervera d’Endocrinologia Experimental, al millor treball sobre endocrinologia experimental.

Secció de Ciències i Tecnologia
El Premi Josep R. Bataller de Geologia és convocat per dotzena vegada i ofert a la millor tesi o treball d’investigació sobre geologia, i el Premi Josep Teixidor de Matemàtiques es convoca per tretzena vegada i està dirigit al millor treball sobre matemàtiques.

Secció Filològica
El Premi Lluís Nicolau d’Olwer de Filologia es convoca per trentena vegada i és ofert al millor treball sobre filologia i el Premi Josep Carner de Teoria Literària és convocat per cinquena vegada i s’ofereix a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre teoria literària.

Secció de Filosofia i Ciències Socials
Convocat per divuitena vegada, el Premi Duran i Bas de Dret s’ofereix al millor treball d’investigació o d’assaig sobre dret i, per catorzena vegada, el Premi Joaquim Carreras i Artau de Filosofia és ofert al millor treball d’investigació o d’assaig sobre filosofia.

Cada premi de les seccions està dotat de 4.200 euros i el termini d’admissió de les candidatures finalitza el 4 de desembre de 2009.

ENLLAÇOS RECOMANATS


Butlletí de la Xarxa CRUSCAT


CONVOCATÒRIES


L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de redactor per al Diccionari descriptiu de la llengua catalana.

Més informació


L’Institut d’Estudis Catalans convoca, a torn obert, una plaça d’analista informàtic/a.

Més informació


L’Institut d’Estudis Catalans convoca una beca per a col·laborar en el programa Diccionari de
Ciència i Tecnologia.

Més informació