Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauler d'anuncis

Enllaços recomanats

Convocatòries

 

'Catalán: del latín a internet'

Reportatge d'Ester Franquesa, publicat a Babelia, suplement setmanal de literatura i pensament
d’El País,
el 6 d'octubre de 2007:

Noves normes internacionals en català

El catàleg d'AENOR ja incorpora la versió oficial catalana de dues noves normes internacionals: la norma UNE-ISO/IEC 20000, de tecnologies de la informació, i la norma UNE-EN ISO 14539, de robòtica. La versió catalana d'aquestes normes s'emmarca en el conveni de col·laboració signat entre AENOR i el TERMCAT per a la traducció al català de les normes UNE sobre terminologia.

La norma 20000, que regula les característiques que han de tenir els serveis de gestió de la informació, es presenta en dues parts, la primera dedicada a especificacions, i la segona, al codi de bones pràctiques. És una norma absolutament clau en el sector, que s'ha posat a disposició dels usuaris d'una manera pràcticament simultània en català i en castellà.

El TERMCAT n'ha fet la versió catalana a petició del Comitè de Catalunya de l'ITSMF (IT Service Management Forum), que és l'única organització internacional independent reconeguda dedicada a la gestió dels serveis d'aquest àmbit i que ha participat en la creació de la norma ISO/IEC corresponent. Dels neologismes acceptats pel TERMCAT destaquen punt de referència (com a alternativa a l'anglicisme base line), centre d'atenció a l'usuari (service desk), escalat (escalation) o forat de seguretat (security breach). Tots aquests nous termes es podran consultar properament al Cercaterm.

Paral·lelament, també s'ha publicat la versió catalana de la norma terminològica UNE-EN ISO 14539, Robots de manipulació. Manipulació d'objectes amb prensors amb pinça. Vocabulari i presentació de característiques. En aquest cas, la revisió conceptual ha estat a càrrec d'especialistes de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, organisme que depèn de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). El TERMCAT, en fer la revisió terminològica, també ha normalitzat neologismes tècnics, com ara seguretat en fallades (en anglès, fail-safe).

La versió catalana d'aquestes normes es pot adquirir al web d'AENOR i per mitjà de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya (www.eic.es). Ben aviat també es podrà consultar la terminologia catalana corresponent per mitjà del Cercaterm.

El TERMCAT és un organisme amb participació de la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que s'encarrega de coordinar les actuacions terminològiques en llengua catalana.


 

El TERMCAT publica un diccionari de seguretat viària en línia

Amb la voluntat de contribuir al coneixement dels conceptes relacionats amb la prevenció de l'accidentalitat a les carreteres, el Centre de Terminologia TERMCAT ha publicat al web un diccionari que recull, per primera vegada, els termes bàsics de la seguretat viària en català.

El diccionari aplega i defineix dues-centes seixanta-quatre denominacions catalanes corresponents a termes relatius a la seguretat viària, juntament amb les equivalències en castellà, francès i anglès i les definicions respectives. El diccionari agrupa tipus d'accidents, com ara bolcada, col·lisió frontal o col·lisió en cadena; termes relatius a l'assistència, com ara alcoholímetre, assistència en carretera o barrera arquitectònica, o factors que poden incidir en l'accidentalitat, com ara boira o esllavissada.

Aquest diccionari forma part de la col·lecció «Diccionaris en Línia», disponible al web del TERMCAT, que aplega reculls de terminologia específica sobre temes relacionats amb l'actualitat social. Destaquen títols com ara Diccionari de futbol, Terminologia dels esports d'aventura o Diccionari de la renda. La interfície utilitzada, igual que en la resta de títols d'aquesta col·lecció, permet consultar les denominacions en l'índex alfabètic de cada llengua o bé fer una cerca en el quadre de diàleg, tant d'una denominació com d'un mot de la definició.

 

La Societat Catalana de Química organitza la cinquena Trobada d'Investigadors dels Països Catalans

La Societat Catalana de Química, filial de l'IEC, organitza el 28 i 29 de gener de 2008, la cinquena Trobada d'Investigadors del Països Catalans, que se celebrarà a la Universitat de Vic. Els objectius d'aquesta trobada són facilitar el coneixement dels temes d'investigació en curs dels diferents grups de recerca que treballen en química als Països Catalans; incitar als joves investigadors a ser els protagonistes de la transmissió del seu treball a la resta de la comunitat científica i promoure la comunicació entre els investigadors que treballen en les diferents disciplines de la química.

Més informació:

 

Enllaços recomanats

Butlletí de la Xarxa CRUSCAT de l'IEC

 

Convocatòries

 

L’Institut d’Estudis Catalans convoca dues places de redactor/a en pràctiques per al Diccionari descriptiu de la llengua catalana

Més informació:

 

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de redactor/a per al Diccionari descriptiu de la llengua catalana

Més informació:

 

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de cap del Servei de Recursos Digitals

Més informació:

 

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de tècnic/a de protocol i relacions exteriors per al Gabinet de la Presidència

Més informació:

 

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça de documentalista per a l'Observatori de la Recerca Catalana

Més informació: