Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (1 registres)
veure  Pronunciar

PRONUNCIAR v. a.

Articular, expressar oralment les paraules.

"... en la boca morta aquell gest guardava ab lo qual lo nom de Hero se pronuncia."
Corella, Roís de Història de Leànder i Hero 435, XIII

"... quant parlas deus parlar clarament et egualment, legerament et suau, et cascuna letra sia pronunciada ab son so, et cascun verb aia son accent et de aquel sia decorat et de inmoderada clamor no sia pronuntiat per causa de demostracio la oracio no sia trencada."
Doctrina de ben parlar MS. Acadèmia de Bones Lletres


torna a dalt