INICI   
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
Avís legal: Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, l'extracció, la reutilització i la reproducció en qualsevol mena de suport o el tractament informàtic del contingut de les dades. També n'és prohibit el lloguer, el préstec i l'accés no autoritzat per xarxa telemàtica. Les infraccions d'aquests drets estan sotmeses a les sancions establertes per la llei.
Obres
Acta Aragonensia   Finke, Heinrich (editor)  
Acta de Corts de València    
Acta de venda    
Acta del 16 febrer 1241    
Acta del Consell de trenta dos celebrat a Barcelona a 27 d'agost 1482    
Administració de la fàbrica    
Adoració de les cinc plagues de Jesucrist   Jaume d'Olesa  
Ajustaments    
Albada    
Alcoatí   Joan Jacme  
Alfons el Magnànim a la cort de Barcelona de 1432    
Almanach perpetual    
Almotacenía de Valencia    
Antiga consueta de la Seu de Mallorca    
Aplicació de l'Art general   Llull, Ramon  
Àpoca de paga fermada pel pintor Pere Dominguez    
Àpoca de paga signada pel pintor Jacomart a València el 23 de gener de 1460    
Àpoca fermada a València el 24 d'octubre de 1443 pel pintor Manuel Llopiç    
Àpoca fermada a València el 6 de març de 1489 pel pintor Miquel Bonora    
Àpoca firmada a 3 d'abril de 1443 per Pere Borona, il•luminador    
Àpoca firmada a Barcelona el juny de 1449 per Gabriel Ballester, pintor    
Àpoca signada a València el 14 de desembre de 1443 pel pintor Joan Martí    
Àpoca signada a València el 15 d'abril de 1494 pel pintor Pere Sanç    
Àpoca signada a València el 17 d'abril de 1441 pel pintor Gabriel March    
Àpoca signada el 27 d'octubre de 1460 a València per Jacme Baço Jacomart, pintor del rei    
Àpoca signada pel pintor Francesc Joan a València, el 3 de juliol de 1487    
Àpoca signada per Bernat Gosalvo, il•luminador valencià el dia 5 d'octubre de 1482    
Apologia   Metge, Bernat  
Arbre de ciència   Llull, Ramon  
Arbre de filosofia d'Amor   Llull, Ramon  
Armament de la coca "Sent Climent"   Capmany, Antoni de (editor)  
Armament de la galera "St. Thomas"    
Armaments del castell de Brunyola    
Art amativa   Llull, Ramon  
Art de bé morir   Eiximenis, Francesc  
Art de Confessió   Llull, Ramon  
Art del Cant pla    
Art del coch   Robert de Nola  
Arx. de la Vall d'Andorra    
Arxiu Capitular de la Seu de Barcelona    
Arxiu Corona d'Aragó    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.024, f. 168 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.081, f. 1)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.081, f. 20)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.093, f. 128)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.093, f. 99 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.128, f. 178)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.128, f. 179)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.132, f. 58)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.134, f. 179)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.134, f. 19)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.137, f. 19)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.143, f. 160)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.155, f. 16 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.158, f. 62)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.162, f. 136)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.178, f. 113)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.178, f. 88 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.179, f. 48 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.179, f. 69)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.180, f. 124)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.183, f. 78 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.184, f. 110)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.184, f. 113)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.184, f. 19 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.184, f. 7 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.188, f. 85)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.194, f. 203)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.197, f. 184)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.201, f. 88)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.212, f. 90)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.216, f. 106)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.217, f. 72)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.227, f. 42 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.228, f. 21 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.229, f. 21)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.230, f. 82)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.232, f. 109)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.232, f. 99)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.236, f. 84)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.237, f. 16 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.238, f. 56)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.239, f. 33)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.240, f. 101- 4)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.258, f. 108)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.258, f. 111 vº - 112)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.258, f. 120 - 121 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.258, f. 120 vº - 121)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.258, f. 130 - 131)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.258, f. 34 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.258, f. 63 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.258, f. 78)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.258, f. 84 vº - 85)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.258, f. 86)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.260, f. 44)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.261, f. 165)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.263, f. 134 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.263, f. 37 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.263, f. darrer)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.270, f. 47 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.271, f. 72)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.272, f. 59)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.274, f. 158)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.274, f. 56)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.276, f. 177)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.276, f. 19 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.281, f. 145 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.289, f. 7)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.327, f. 189 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.351, f. 24)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.351, f. 31)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.351, f. 7)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.402, f. 150)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.402, f. 154)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.402, f. 29)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.403, f. 6)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.404)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.529, f. 109)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.529, f. 42)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.529, Iª part, f. 54)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.656, f. 22 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.658, f. 168)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 105 vº - 106 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 111 vº - 113)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 113 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 113)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 117 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 144 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 41)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 44)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 48 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 48)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 49 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 53)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 55 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 86 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 93)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 96)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.809, f. 86 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.809, f. 95 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.811, f. 63)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.811, f. 71 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.811, f. 78 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.811, f. 83)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.811, f. 84 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.811, f. 84)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.811, f. 85)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.811, f. 89 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.821, f. 149)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.872, f. 79 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.873, f. 136 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.873, f. 59)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.873, f. 76)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.877, f. 24 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.924, f. 8 vº - 10 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.947, f. 158)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.954, f. 135)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.954, f. 147 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.954, f. 184 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.954, f. 33)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.954, f. 50 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.954, f. 73)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.954, f. 96)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.955, f. 103 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.955, f. 108 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.956, f. 143 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.956, f. 143)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.956, f. 177)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.956, f. 185)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.956, f. 189)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.956, f. 73)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 10 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 12 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 124 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 158)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 159)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 160)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 166 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 175)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 177)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 178 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 182 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 192)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 30)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 45 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 7)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.957, f. 9 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 105 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 114)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 116 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 124)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 130 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 130)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 136)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 172 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 184)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 185 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 187)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 188)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 22)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 70 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 79)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 8 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.958, f. 86)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 133 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 136 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 154)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 160 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 165 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 167 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 173 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 192)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 193)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 2)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 3)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 4 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 46)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 50 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 59 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 71 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 71)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 74 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 74)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 8)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.959, f. 88)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.961, f. 16)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.961, f. 9)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.962, f. 18 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.962, f. 42)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.962, f. 53)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.962, f. 79)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.963, f. 129)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.963, f. 132)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.963, f. 139)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.963, f. 181 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.964, f. 109 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.964, f. 152 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.965, f. 156)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.967, f. 101)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.967, f. 45 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.967, f. 46)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.969, f. 25)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.051, f. 45)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.056, f. 108)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.056, f. 97)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.173, f. 80 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.175, f. 181)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.175, f. 20 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.177, f. 100 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.184, f. 30)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.238, f. 9)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.239, f. 108 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.240, f. 50)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.241, f. 99)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.242, f. 16 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.243, f. 110)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.243, f. 146g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.243, f. 99 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.244, f. 126)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.245, f. 184)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.247, f. 32)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.247, f. 88)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.248, f. 89 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.249, f. 109 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.249, f. 156 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.251, f. 108 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.251, f. 78)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.252, f. 30 g)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.351, f. 151 r vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.351, f. 158)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.386, f. 103)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.408, f. 62)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.410, f. 11)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.410, f. 47 bis vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.410, f. 50)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.452, f. 105 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.452, f. 105)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.452, f. 107 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.452, f. 113)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.452, f. 115 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.452, f. 116 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.452, f. 116)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.452, f. 117)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.560, f. 26)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.653, f. 134)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.693, f. 41)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.693, f. 75 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.693, f. 80 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.693, f. 91 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.693, f. 93)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.694, f. 149 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.701, f. 146)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.703, f. 104)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.705, f. 145 vº)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.942, f. 102)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 3.268, f. 137)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 3.384, f. 105)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 387, f. 104, M. R.)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 387, f. 143 vº, M. R.)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 6, f. 100)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 945, f. 214)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 987, f. 152)    
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 987, f. 153)    
Arxiu Corona d'Aragó, vol. XXXI, p. 164    
Arxiu Corona d'Aragó, Memorial n. 35 supra moneta; nota p. 1    
Arxiu Corona d'Aragó, t. VI, CII, p. 346    
Arxiu Corona d'Aragó, v. 28, p. 237   Carbonell, Pere Miquel  
Arxiu Corona d'Aragó, XII, 252    
Arxiu Corona d'Aragó. Cartes reials    
Arxiu Corona d'Aragó. Cartes reials   Rei Ferran I  
Arxiu de Bagà    
Arxiu de la Duquesa Vidua de Osuna - Varis de Gandia    
Arxiu de la Pobla de Lillet    
Arxiu de la Seu de València    
Arxiu de Lleida    
Arxiu de Lleida (t. XVI, doc. XI)   Villanueva (editor)  
Arxiu de Perpinyà    
Arxiu de St. Feliu de Girona    
Arxiu de Sta. Coloma de Queral    
Arxiu del col•legi del Patriarca. Protocol notarial de Jaume Vendrell    
Arxiu General de València, Mestre racional    
Arxiu General del Regne de València    
Arxiu Municipal de Barcelona    
Arxiu municipal d'Igualada    
Arxiu parroquial de Santa Coloma de Queralt    
Arxiu parroquial de Viladrau    
Arxiu Reial Patrimoni (lib. 2.307, f. 3)    
Arxiu Reial Patrimoni (lib. 2.307, f. 35)    
Arxiu Reial Patrimoni (lib. 2.346, f. 10)    
Arxiu Reial Patrimoni (reg. 491, f. 22 vº)    
Arxiu Reial Patrimoni (reg. 545, f. 51)    
Arxiu Reial Patrimoni Barcelona, n. 336, f. 45    
Arxiu Reial Patrimoni Barcelona, n. 499, f. 62    
Arxiu Reial Patrimoni de Catalunya    
Atlas català de París    
Aureum Opus    
Ausiàs March, a mossèn Borra   March, Ausiàs  
Autorització reial de construir una farga a Formigueres del Capcir    
Autorització reial de pescar a la Font Dama de Salses    
Ballada dels goigs de Nostra Dona    
Ban publicat a Barcelona a desembre de 1301    
Ban sobre privilegis dels estudiants de Lleida   Villanueva (editor)  
Bàndols    
Bandos de València    
Bíblia Bonifaci Ferrer   Ferrer, Bonifaci  
Bíblia rimada    
Blanquerna   Llull, Ramon  
Blasso de les armes dels cavalers    
Boeci de Consolació de Philosophia   Genebreda, Antoni  
Brama dels llauradors   Gassull, Jaume  
Breviari d'amor    
Butlla del jubileu de la Verge Maria de la Seu de València    
Butlla del Papa Innocent VIII estampada a Lleida    
Cancion muy gentil ab la resposta    
Cançó    
Cançó de Jordi de Sant Jordi   Jordi de St. Jordi  
Cançó de la beneyta Verge Maria   Anònim (ed. Villanueva)  
Cançó de Roger Bernat III, comte de Foix    
Cançó dictada de l'Emperador Frederic Barbaroja    
Cançó d'opposits   Jordi de St. Jordi  
Cançó popular    
Cançoner de Nadal    
Cançoner de París   Jordi de St. Jordi  
Cançoner de París   Lleonard de Sors  
Cançoner de París   March, Pere  
Cançoner de París   Pastor, Simó  
Cançoner de París   Pere de Torroella  
Cançoner de Saragossa    
Cançoner de Saragossa   Alart, Julià Bernat  
Cançoner de Saragossa   Andreu de Boxadors  
Cançoner de Saragossa   Anònim  
Cançoner de Saragossa   Arnau d'Erill  
Cançoner de Saragossa   Boscà, Joan  
Cançoner de Saragossa   Carroç, Francesc  
Cançoner de Saragossa   Dieç, Manuel  
Cançoner de Saragossa   Díez, Rodrigo  
Cançoner de Saragossa   Escrivà, Jaume  
Cançoner de Saragossa   Escrivà, Joan  
Cançoner de Saragossa   Febrer, Andreu  
Cançoner de Saragossa   Ferrer, Francesc  
Cançoner de Saragossa   Francesc de la Via  
Cançoner de Saragossa   Garcia, Martí  
Cançoner de Saragossa   Garcia, Miquel  
Cançoner de Saragossa   Joan de Castellví  
Cançoner de Saragossa   Jordi de St. Jordi  
Cançoner de Saragossa   Lleonard de Sors  
Cançoner de Saragossa   Lleonard de Sors (?)  
Cançoner de Saragossa   Lluís de Requesens  
Cançoner de Saragossa   Lluís de Vila-rasa  
Cançoner de Saragossa   March, Arnau  
Cançoner de Saragossa   March, Ausiàs  
Cançoner de Saragossa   March, Jaume  
Cançoner de Saragossa   March, Pere  
Cançoner de Saragossa   Miquel, Bernat  
Cançoner de Saragossa   Pere de Torroella  
Cançoner de Saragossa   Perot Joan  
Cançoner de Saragossa   Ponç d'Ortafà  
Cançoner de Saragossa   Savall, Ramon  
Cançoner de Saragossa   Sunyer  
Cançoner de Saragossa   Torrelles, Pere  
Cançoner de Saragossa   Valterra  
Cançoneret de Nadal    
Cant d'Amor    
Cant de la Sibil•la    
Capbreu de la Vall de Ribes    
Capbreu del peatge e pes que es cull en Tamarit de Llitera    
Capbreu del peatge que es cull en la vila d'Alcolea    
Capbreu del peatge que se culle en la Ciudad de Güesca    
Capítol addicional de Confraria dels sabaters, patiners i cuiraters de Barcelona    
Capítol d'una ambaixada d'En Luquí Scarampo, familiar de Pere el Cerimoniós al Sant Pare d'Avinyó    
Capítols de Cort de 1585    
Capítols de la Confraria de la Concepció de la Verge Maria de Perpinyà    
Capítols de la Confraria de la parroquia de Sant Esteve de Madramanya    
Capítols de la Confraria de Sta. Maria de Mollet    
Capítols de la Confraria dels barbers i cirurgians    
Capítols de la Confraria dels barquers novells de Barcelona    
Capítols de la confraria dels blanquers de Barcelona    
Capítols de la Confraria dels correus de la Ciutat de València    
Capítols de la Confraria dels ferrers de Barcelona    
Capítols de la confraria dels flequers de Barcelona    
Capítols de la confraria dels freners, confirmats per Pere del Punyalet    
Capítols de la confraria dels hortolans    
Capítols de la Confraria dels lligadors de bales de València    
Capítols de la Confraria dels ollers, rajolers i gerrers de Barcelona    
Capítols de la Confraria dels prohomes fusters de Barcelona    
Capítols de la Confraria dels sabaters, tapiners i cuiraters de Barcelona    
Capítols de la Confraria dels sastres de Barcelona    
Capítols de la Confraria d'espasers i llancers de Barcelona    
Capítols de la Confraria o almoina dels tintorers de drap de llana    
Capítols de la lletra de creença de En Francesc Colomer al noble Blasco d'Alagó, justicier major de Sicília    
Capítols de la obra de la Paeria de Cervera    
Capítols de la Santa Confraria e Caritat de la Ciutat de Xàtiva    
Capítols de l'Almoina dels pellicers de Barcelona    
Capítols de les escoles e estudi de la vila de Cervera    
Capítols de les taules reials d'acordar    
Capítols de l'Estudi General de València    
Capítols de l'ofici de teixidors de lli    
Capítols de l'ofici dels peraires    
Capítols de l'ofici dels rajolers    
Capítols de l'ofici d'esparters    
Capítols de Manresa de 1315    
Capítols del comú de pescadors de l'Albufera    
Capítols del Consolat d'Alexandria    
Capítols del dret de les entrades e exides    
Capítols del joc de la ballesta    
Capítols dels drets del General de Catalunya, fets en Corts Generals    
Capítols dels drets, etc. de la Vall d'Àneu    
Capítols dels moliners d'aigua    
Capítols dels oficis dels obrers de vila e rajolers    
Capítols dels sabaters d'Inca    
Capítols dels teixidors    
Capítols d'inculpació contra Pere de Palau    
Capítols d'un contracte d'obres del convent de Predicadors de la Seu d'Urgell    
Capítols e ordinacions de la cèquia de Favara    
Capítols e ordinacions de la Confraria de la Santa Creu    
Capítols e ordinacions fetes per l'ofici de mestre de guaita    
Capítols fermats a València el dia 4 de setembre de 1492    
Capítols gremials a Mallorca    
Capítols matrimonials de Santa Coloma de Queralt    
Capítols matrimonials de Xerubi Joan de Centelles i Lucrecia Borja    
Capítols ordenats a València el 10 de març de 1484    
Capítols per l'obratge de les llanes    
Capítols per l'ofici de sastres    
Capítols per los sobreposats dels forners    
Capitulació convinguda a la Seu d'Urgell    
Capitulació per a la pintura faedora per Joanot de Pau    
Capitulacions fermades a València el 18 de febrer de 1480 pel pintor Martí Torner    
Capitulacions fermades a València el dia 1er de desembre de 1498    
Carta anno 1283    
Carta de creença de la Reina Maria    
Carta de pagament a Domingo d'Adzuara, il•luminador, datada a València el 3 de setembre de 1422    
Carta de sentència arbitral entre el Monestir de Pedralbes i la Ciutat de Barcelona    
Cartes comunes    
Cartulari Rossellonès   Alart, Julià Bernat  
Castell de Brunyola    
Catàleg de peces d'argenteria i llibres de la infanta Joana, comtessa d'Empúries    
Catecisme    
Cerca o llista de revista presa en la platja de Barcelona de la companya de la galera "Sent Anthoni"    
Cercapou   Eiximenis, Francesc (?)  
Ceremonial de coses antigues memorables    
Cirurgia dels cavalls   Tederic  
Clam de Fortuna   Jaume d'Olesa  
Clavaria comuna    
Clavaria de Cervera    
Cobla (Illa [Rosselló], s. XV)    
Cobla devinadora   Oliver, Francesc  
Cobla sparça   Jaume d'Olesa  
Cobla sparça   Jordi de St. Jordi  
Cobla sparça   Lleonard de Sors  
Cobla sparça   Lluís de Vila-rasa  
Cobla sparça   Pere de Torroella  
Cobla sparça   Vallmanya, Bernadí  
Cobles   Comanador Stela  
Cobles   Rei Pere del Punyalet  
Cobles (Jardinet d'orats)   Llull, Romeu  
Cobles afegides a la Dança de la Mort   Nadal, Gaspar  
Cobles ara novament fetes sobre la mort d'en Malet    
Cobles contra los formenters    
Cobles de "Diu me Juliana"    
Cobles de Antoni Roca    
Cobles de la Ballesta    
Cobles de la divisió del Regne de Mallorques   Turmeda, Anselm  
Cobles de la Marquesota    
Cobles de la Mort    
Cobles de la Passió    
Cobles de la presa de Sant Quintí    
Cobles de la Verge Maria contemplant lo seu Fill mort...   Anònim  
Cobles de l'Art de l'alquímia   Llull, Ramon  
Cobles de les tisores   Moner, Francesc de  
Cobles de sant Miquel    
Cobles de tristor de les Tres Naus catalanes de conserva    
Cobles del Judici    
Cobles del Judici   Canals, Antoni  
Cobles del segle XIV    
Cobles dels usurers    
Cobles d'un cavaller i una pastora    
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria    
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Anònim  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Antoni de Vallmanya  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Bell, Pere  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Berenguer de Cardona  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Cardona, Berenguer  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Català, Lluís  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Corella, Roís de  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Despuig, Bernat  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Diamant, Llorenç  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Dimas, Bartomeu  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Esteve, Mateu  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Fira, Genís  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Francesc de Sant Ramon  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Francí de Castellví  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Franci de Vilalba  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Gamissà, Joan  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Garcia, Lluís  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Gassull, Jaume  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Joan de Nàgera  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Joan del Bosch  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Llauçol, Joan  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Monçó, Jeroni  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Monyoç, Lluís  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Moreno, Joan  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Peres, Miquel  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Peres, Pero  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Roig, Jaume  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Sobrevero, Joan  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Vallmanya, Bernadí  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Verdanxa, Joan  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Vidal, Joan  
Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria   Vinyoles, Narcís  
Cobles en lahor del S. S. Sagrament de l'altar   Anònim  
Cobles en lahor e defensió d'una dama qui eixia del bany   Carbonell, Pere Miquel  
Cobles en lahors de St. Honorat   Ferrandis, Vicent  
Cobles fetes per a don Diego de Gusman, de la fuita del castell de Fraga   Martines, Pero  
Cobles noves de la crich, crach   Fuster, Valero  
Cobles per Nostra Dona   Perot Joan  
Cobles sobre los set psalms penitencials   Anònim  
Cod. Arag.    
Còdex de Sant Cugat    
Còdex de Sant Pere    
Còdex de Terol   Martines, Pero  
Còdex Lagostera    
Còdex MS. de Lleida   Villanueva (editor)  
Col•lació    
Col•lecció de cartes missives    
Col•lecció de Còdexs    
Col•lecció diplomàtica   Capmany, Antoni de (editor)  
Col•loqui de dames    
Col•loqui de dames   Anònim  
Col•loqui de dames   Ferrandis d'Herèdia, Joan  
Col•loquis de la insigne ciutat de Tortosa   Despuig, Cristòfor  
Col•loquis de la insigne ciutat de Tortosa   Despuig, Cristòfor (ed. F. Fita)  
Comèdia de Dant   Febrer, Andreu  
Comiat de Mossèn Jordi, cavaller   Jordi de St. Jordi  
Commemoracions de Pere Albert    
Compartiment de Sardenya    
Compendi de matèria de monedes    
Complant fet... sobre la mort del primogènit d'Aragó   Gibert, Guillem  
Compte de la confecció d'una jàquima per al rei    
Compte de les despeses d'Igualada    
Compte de les despeses fetes per la tramesa a Barcelona de mil rajoles de color que els jueus de València regalen a...    
Compte de les llunes    
Compte de les preses de l'estol d'En Ponç de Santa Pau en la campanya naval de Romania    
Compte de les vitualles per al passatge al regne de Sicília de l'infant Joan segonègit de Ferran I d'Aragó    
Compte del peatge... de l'obra de terra    
Compte d'un especier de Cervera    
Comptes de la Batllia general de València    
Comptes de la Coronació del rei Martí a Saragossa    
Comptes de la creuada de Jaume I a Terra Santa    
Comptes de la processó de Corpus de la vila d'Igualada    
Comptes de la tresoreria reial    
Comptes del calvari de Tortosa    
Comptes del castell de Brunyola    
Comunicació del rei de Joan de Navarra lloctinent del d'Aragó    
Comunicació dels diputats de la Generalitat    
Comunicació dels jurats de Mallorca a l'Emperador Carles V    
Concessió de Pere del Punyalet per a l'explotació de mines metal•líferes    
Concòrdia de Pere del Punyalet amb la Ciutat de Barcelona sobre l'obra de la Drassana    
Concordia Pharmacopolorum Barcinonensium    
Coneixences de les monedes   Carbonell, Pere Miquel  
Confessió de Barcelona   Arnau de Vilanova  
Confessional   Anònim  
Confessionari   Eiximenis, Francesc  
Confirmació d'un privilegi de la Vall de Querol per Carles V    
Conjur a tota nafre    
Conqueriment de Mallorca   Llull, Ramon  
Consell de bones doctrines que una reina de França donà a una filla sua    
Consell de la Ciutat de Tortosa    
Consell de la vila de Cervera    
Consell públic    
Consells a un casat   Pineda, Andreu Martí  
Consells a una casada   Pineda, Andreu Martí  
Consolat de Mar    
Constitució de la reina Maria    
Constitució de l'acapte dels pobres de Gandia    
Constitucions aprovades en Corts de Barcelona de 1454-1458    
Constitucions contra Jueus   Rei Ferran I  
Constitucions de Catalunya    
Constitucions de Catalunya   Rei Jaume I  
Constitucions de Catalunya   Rei Pere del Punyalet  
Constitucions de Catalunya   Rei Pere I  
Constitucions de Catalunya supèrflues, etc.    
Constitucions dels Pares antichs de l'Orde de la Mercè    
Constitucions d'En Sanctacilia    
Consueta del Juy    
Consuetudines Cataloniae    
Contemplació de la visió que la Verge hagué con adorà lo seu Fill tantost nat   Jaume d'Olesa  
Contra Barcelona fetes en Nàpols   Anònim  
Contracte atorgat per un mestre oller de Manises    
Contracte celebrat a 25 de juliol de 1469    
Contracte celebrat a Barcelona    
Contracte de Çahat Almale, mestre d'obra de terra de Manises    
Contracte de l'altar de la seu de Vich    
Contracte de nòlit de la nau "Sancta Maria de Guadalube"    
Contracte de Pere del Punyalet amb Pere Moragues, mestre imagener    
Contracte de pintura de l'esglèsia de Castellnou d'Oluges    
Contracte de pintura d'un retaule de Pedralbes    
Contracte de venda de llibres impressos    
Contracte del pintor Ramon de Mur    
Contracte del pintor Ramon Gonzalbo    
Contracte del prior de Montserrat amb Pere Moragues, mestre imaginer    
Contracte d'estampació d'un llibre    
Contracte d'estampació d'un missal per a l'Ordre de la Mercè    
Contracte d'obres    
Contracte fermat a València el 13 de setembre de 1476    
Contracte fermat a València el 17 d'abril de 1506    
Contracte fermat a València el 20 d'abril de 1478 per Mestre Cabanes, pintor    
Contracte fermat a València el 20 de febrer de 1469 pel pintor Pere Vallfogona    
Contracte fet e fermat a València (1461)    
Contracte formalitzat a València el 1461, entre el pintor Joan Rexac i els majorals de l'Almoina dels carnissers    
Contracte per a la impressió del Flos Sanctorum    
Contracte per a l'estampació de Hores de Nostra Dona    
Contracte signat a València, el 26 de novembre de 1430 pel pintor Gonzal Pereç    
Contracte signat per Joan Rexach, pintor de València el dia 6 d'abril de 1446    
Conveni per a l'impressió de la Gramàtica de Nebrixa    
Corbatxo   Franch, Narcís  
Correspondència de Perpinyà    
Corts de Lleida    
Costumes de Catalunya    
Costumes Generals de Catalunya   Albert, Pere  
Costums de Miravet    
Costums de Tortosa    
Costums de València    
Crestià   Eiximenis, Francesc  
Crestià, Regiment de Prínceps   Eiximenis, Francesc  
Crida a les dones   Jordi de St. Jordi  
Crida de guerra de Pere del Punyalet    
Crida de Joan II    
Crida de la caça    
Crida del batlle de Viladrau    
Crida del diluvi a Perpinyà    
Crida del Senyor del castell de Brunyola    
Crida feta a Barcelona l'any 1456    
Crida o ban del Consellers de Barcelona    
Crida promulgada a Barcelona el 1389    
Crida promulgada a Barcelona el 17 de juny de 1356    
Crida promulgada a Barcelona el 6 de gener de 1383    
Crida pública a Barcelona   Capmany, Antoni de (editor)  
Crida pública a Igualada    
Crida pública a Mallorca    
Crida pública a Perpinyà    
Crida pública a València    
Crida pública de la vila d'Illa    
Crida publicada a Barcelona per manament de Pere del Punyalet    
Crida sobre contractació en monedes mallorquines    
Crida sobre l'obratge dels draps de llana d'Anglaterra    
Crides    
Crides de Mallorca    
Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885)   Desclot, Bernat  
Crònica (Marsili)   Marsili, Pere  
Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860)   Muntaner, Ramon  
Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873)   Rei Jaume I  
Crònica (Rei Pere del Punyalet) (ed. Coroleu, 1885)   Rei Pere del Punyalet  
Crònica del comte d'Urgell    
Crònica d'Espanya   Carbonell, Pere Miquel  
Crònica MS. de València    
Cronicon   Salzet, Mateu  
Curial e Guelfa   Rubió i Lluch (editor)  
Dança d'Amor   Boscà, Joan  
Dansa de la Mort   Carbonell, Pere Miquel  
De arra de ànima   Canals, Antoni  
De la imitació de Jesucrist   Peres, Miquel  
De la Sinagoga en València    
De l'ordinació dels Argenters    
De menyspreu del món    
De menyspreu del món   Anònim  
De menyspreu del món   Peres, Miquel  
De menyspreu del món   Ramon Ros de Tàrrega  
De Providència   Canals, Antoni  
De re rustica    
De saber la manera dels temporals    
De Sacramentis   Carbonell, Pere Miquel  
De santa Magdellena   Anònim  
De senta Anastasia   Voragine  
De temprança per la obra    
De temprança per la obra   Salvà, Guillem  
Decameron    
Declaració de la profecia de l'ase   Turmeda, Anselm  
Declaració reial d'Alfons el Magnànim    
Decret de Joan II    
Decret de l'infant Enric d'Aragó, lloctinent general de Mallorca    
Deifira (traducció)   Alberti, Leon Battista  
Del manual d'un notari de Perpinyà    
Del mesurar de les bótes del vin e dels mesuradors dels olis    
Deliberació del capítol de la Seu de Girona   Villanueva (editor)  
Deliberacions    
Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via   Anònim  
Descripció de la creu del comte de Foix    
Despropriament d'Amor   Llull, Romeu  
Destrucció de Jerusalem   Pasqual, Pere  
Devota contemplació del cors sagrat de Jesucrist   Benet Hispano  
Diccionari   Esteve - Belvitges - Juglà  
Diccionari de rims de Jaume March   March, Jaume  
Dictionarium Ael. Antonii Nebrissensis ex Catalano in latinum sermonem   Nebrija  
Dictionarium Medicum    
Dictionarium seu Thesaurus Catalano-Latinus   Torra, Pere  
Dietari de la Diputació    
Dietari de la guerra a Cervera    
Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim    
Dietari trienni    
Dietaris de la Generalitat de Catalunya    
Disputa ab la anima de Guido de Corvo    
Disputa de Jeroni de Sta. Fe contra jueus   Villanueva (editor)  
Disputa de les orines   Micer Johan  
Disputa de viudes & donzelles    
Disputa del Bisbe de Jaén   Pasqual, Pere  
Disputació d'En Buch ab son cavall    
Doc. A. C. d'Aragó    
Doc. A. C. d'Aragó (reg. n. 252)    
Doc. datat a València al 18 de gener de 1422    
Doc. datat a València el 3 de setembre de 1420    
Doc. datat a València el 4 de setembre de 1391    
Doc. de Santa Coloma de Queralt    
Doc. Procuració reial de Perpinyà signat a 12 setembre 1418    
Doc. segle XV (Aguiló Dicc.)    
Docs. cult. cat. med.   Rubió i Lluch (editor)  
Docs. hists.   Coroleu, Josep (editor)  
Docs. rossell.    
Docs. rossell.   Alart, Julià Bernat  
Doctrina compendiosa   Eiximenis, Francesc (?)  
Doctrina de ben parlar    
Doctrina moral del mallorquí En Pax    
Doctrina moral e política    
Doctrina pueril   Llull, Ramon  
Document de Vich    
Donzain sur les ribauts de Grève   Rutebeuf  
Dotzè del Crestià   Eiximenis, Francesc  
D'un procés contra l'hoste del mas d'Eroles l'any 1513    
Ecathonfila   Alberti, Leon Battista  
Els cent noms de Déu   Llull, Ramon  
Enantament contra jueus   Carbonell, Pere Miquel  
Encant dels béns de Rafael Franco Guiot    
Encant dels béns del llaurador Bartomeu Losella    
Enquesta feta pel batlle de la Vall de Prats de Molló    
Enuigs   Jordi de St. Jordi  
Enyorament   Jordi de St. Jordi  
Epístola de Josep a Faraó    
Epístola de Martí de Ivarra a don Galceran de Cardona    
Epístola de Sant Bernat al cavaller del Castell Ambrós    
Epístola de sant Bernat del regiment e cura de la casa    
Epístola de sant Geroni a santa Eustoxi    
Epistolari del rei Martí    
Epistolari del segle XV    
Epitafi d'en Ramon Serra    
Escriptura atorgada per Johan Almurci, mestre d'obra de terra    
Escriptura de codicil del duc de Gandia    
Escriptura de Tona    
Escriptura de venda de les palomeres del mas Cassal, parroquia de Sant Hilari Çacalm    
Escriptura d'un contracte de pintura a executar per Goçalbo Pereç (a) Sarrià    
Escrivania rectoral de Sta. Coloma de Queralt    
Establiments de la vila de Catí    
Establiments per als moliners    
Estat d'honor e d'amor   Jordi de St. Jordi  
Estimació de les coses medicinals de l'obrador de Guillem Metge, especier de Barcelona    
Estramps   Jordi de St. Jordi  
Evangeli de sant Joan    
Evangeli de sant Lluc    
Evangeli de sant Marc    
Evangeli de sant Mateu    
Ex proverbiis arabum    
Excitatori de la pensa a Déu   Oliver, Bernat  
Exèquies de Joan II   Carbonell, Pere Miquel  
Eximplis e miracles de Sent Benet    
Facet    
Faula de Neptuno & Diana (obra extreta de Jardinet d'orats)   Miquel y Planas, R. (ed.)  
Faula del rossinyol   Cerverí de Girona  
Faules d'Isop    
Fèlix de les maravelles   Llull, Ramon  
Feyts d'armes de Catalunya (falsificació)   Boades, Bernat  
Flor de lir e de gog e de alegranssa    
Flors de les Epístoles de Sèneca    
Flors de les receptes medecinals per ocells de caça    
Flors de les receptes medecinals per ocells de caça   Dieç, Manuel  
Flors de Petrarcha de remey de cascuna fortuna   Anònim  
Flos del Tresor de beutat    
Flos mundi   Anònim  
Flos Sanctorum   Anònim  
Fons notarial plec Juheus    
Fons notarial. Noves adquisicions    
Forma abjurationis   Carbonell, Pere Miquel  
Forma de sagrament dels Veguers   Rei Pere del Punyalet  
Fórmula del jurament dels Jueus de l'església de Sant Just de Barcelona    
Fragments de Bíblies catalanes    
Franqueses de Mallorca    
Frondino e Brisona    
Full solt dins el protocol notarial de Jaume Esteve    
Full solt d'una crònica del segle XV    
Fulles històriques de Pedralbes    
Funeràlies del Reis d'Aragó    
Furs de València    
Gènesi d'Escriptura   Serra, Guillem  
Glòria d'Amor   Rocabertí  
Gloss. de la Langue Françoise   La Curne  
Gloss. Naut. a Taraçana   Jal, Augustin (editor)  
Goigs de la gloriosa Mare de Déu de la Concepció    
Goigs de la puritat de la Verge Maria (València)    
Graduari de Banyoles    
Gremi de Garbelladors    
Guerra de Cervera    
Guerra de Joan II    
Guillem de Vàroich    
Història d'Alexandre   Lluís de Fenollet  
Història de Jacob Xalabín    
Història de la filla de l'Emperador Contastí    
Història de la filla del rei d'Hongria    
Història de la passió de N. S. Déu Jesucrist   Fenollar, B. i Martines, P.  
Història de Leànder i Hero   Corella, Roís de  
Història de Sant Llàtzer   Pasqual, Pere  
Història de Valter i de la pacient Griselda   Metge, Bernat  
Història del sant Lladre   Pasqual, Pere  
Història dels Reis de Bretanya    
Història dels Sants Innocents   Pasqual, Pere  
Història MS. de Joan Fivaller    
Històries e conquestes de Catalunya   Tomich, Pere  
Històries religioses   Pasqual, Pere  
Històries Troyanes   Conesa, Jaume  
Hores de Santa Maria   Llull, Ramon  
Igualada, segle XV    
Imitació de Jesucrist   Peres, Miquel  
Inscripció sepulcral del convent de Sant Francesc de Girona    
Inscripció sepulcral en l'església de Sant Llorenç de Lleida    
Instituts de l'orde del Griu    
Instruccions a Bartomeu Garí, ambaixador a la cort de França i a Borgonya    
Instruccions als ambaixadors tramesos al Sant Pare per Alfons V    
Instruccions d'Alfons el Magnànim a l'ambaixador tramès a son germà l'infant don Heuric    
Instruccions d'Alfons el Magnànim a micer Jacme Pelegrí ambaixador tramès al duc de Milà    
Instruccions de Pere de Portugal a son ambaixador prop del duc de Calàbria    
Instruccions de Pere de Portugal als seus ambaixadors a la cort de Portugal    
Instruccions del duc Joan II de Gandia per a mossen Hyeronim Lopiz    
Inventari & encant d'un notari    
Inventari (1406)    
Inventari (1457)    
Inventari (1480)    
Inventari (1495)    
Inventari (1507)    
Inventari d'Alfons el Magnànim    
Inventari d'Almenar    
Inventari d'Andreu Vidal, notari    
Inventari d'Antoni Boil, mercader    
Inventari d'Arnau de Torroella, apotecari de València    
Inventari de 1370    
Inventari de Barcelona    
Inventari de Bartomeu Llonch, teixidor de Barcelona    
Inventari de Bernat de Puig    
Inventari de Bernat Garovardes, rector de Santa Perpètua    
Inventari de Bernat Pereç    
Inventari de Cornellà    
Inventari de Damià Aguiló, oller de València    
Inventari de Francesc Morrellet, carnisser de València    
Inventari de Francesch Aymerich, mercader    
Inventari de Galceran de Cartellà    
Inventari de Guillem Çavila    
Inventari de Guillem de Viure    
Inventari de Guillem d'Orta, notari    
Inventari de Joan Giner    
Inventari de Joan Spigol    
Inventari de Joan Vicent    
Inventari de joies del rei Martí de Sicília    
Inventari de la Biblioteca Capitular de Vich    
Inventari de la cambra de la reina Elionor    
Inventari de la capella del castell de Peníscola    
Inventari de la capella del Mas-Deu de l'ordre del Temple    
Inventari de la casa de Bajoles de l'ordre del Temple    
Inventari de la casa de la monederia    
Inventari de la Casa de Sant Joan de Barcelona    
Inventari de la casa del General    
Inventari de la casa i església de N. D. de Lluch    
Inventari de la casa pairal de Guerau Casclarí de Castellar del Vallès    
Inventari de la casa prioral de Sant Vicent    
Inventari de la comanda de Gardeny    
Inventari de la creu de Santa Anna, del comte de Foix    
Inventari de la galera "Monagina"    
Inventari de la galera "Santa Catalina"    
Inventari de la galera de la Diputació    
Inventari de la Infanta d'Aragó muller del comte de Foix    
Inventari de la infanta Joana    
Inventari de la infermeria de Poblet    
Inventari de la Marmessoria del rei En Martí    
Inventari de la marmessoria del rei Martí II de Sicília    
Inventari de la muller de Nicolau Samarés    
Inventari de La Ràpita    
Inventari de la sagristia de l'església d'Àger    
Inventari de la seca de València    
Inventari de la Seu de València    
Inventari de l'argenter Guillem Constantí    
Inventari de l'arquebisbe Arnau Cescomes    
Inventari de l'arquebisbe Perragues    
Inventari de les joies del rei d'Armènia ofertes a l'infant en Pere    
Inventari de les robes d'un barber de nau    
Inventari de les robes d'un mariner    
Inventari de l'església del castell d'Ares    
Inventari de l'exàrcia de la galera Sant Nicolau    
Inventari de madona Millars    
Inventari de Madona Miquela vídua de Puigsteva    
Inventari de Mallorca    
Inventari de Martí Carbonell    
Inventari de Matheu, ciutadà de València    
Inventari de micer Rovires    
Inventari de micer Vicenç Pedriça    
Inventari de Miquel Umbert, perceptor d'Orla i Cotlliure    
Inventari de mossèn Jaume Topí    
Inventari de Moysès Cabrit    
Inventari de Murvedre    
Inventari de n'Antoni Narbonés    
Inventari de n'Elisenda, flequera de Barcelona    
Inventari de Pedralbes    
Inventari de Pere de Queralt    
Inventari de Pere dez Vilar    
Inventari de Pere Domingo    
Inventari de Pere Duran, patró de coca    
Inventari de Pere Solivella    
Inventari de Poblet, casa de st. Vicenç de València    
Inventari de Ramon Arnau Çacirera    
Inventari de Ramon de Sant Martí    
Inventari de Ribes    
Inventari de Riudeperes    
Inventari de Sant Pere de Torelló    
Inventari de Santa Coloma de Queralt    
Inventari de Torredenbarra    
Inventari de València    
Inventari de Vich    
Inventari del castell d'Ayora    
Inventari del castell de Brunyola    
Inventari del castell de Cartellà    
Inventari del castell de Folgons    
Inventari del castell de Peníscola    
Inventari del castell de Tous    
Inventari del castell de Xèrica    
Inventari del castell d'Hostalrich    
Inventari del castell d'Òpul    
Inventari del cavaller Alfons Martineç de Peralta    
Inventari del cavaller aragonès Sancho Garcia de Lissuan    
Inventari del Conestable Pere de Portugal    
Inventari del Convent de Bell-lloch    
Inventari del lleny "St. Anthoni"    
Inventari del Mas-Deu de l'ordre de l'Hospital    
Inventari del Monestir de Pedralbes    
Inventari del noble En Castara    
Inventari del notari Guillem d'Orta    
Inventari del pintor Pere Baró    
Inventari del piquer Joan Pere    
Inventari del prevere Bernat Garovardes    
Inventari del prevere Gabriel Fonoll    
Inventari del príncep de Viana    
Inventari del rei Martí    
Inventari dels béns d'Ausiàs March    
Inventari dels béns de Joan de Borja, duc de Gandia (s. XV)    
Inventari dels béns de Joan de Borja, duc de Gandia (s. XVI)    
Inventari dels béns de l'hospital de la Seu de Girona    
Inventari dels béns de St. Francesc de Borja    
Inventari dels béns del duc Joan II de Gandia    
Inventari dels béns d'En Gomar    
Inventari dels béns perduts d'un mariner    
Inventari dels béns trobats en la capella i cases de Santa Maria de Núria    
Inventari dels llibres de Jaume Roig    
Inventari dels llibres de la Reina Maria    
Inventari dels llibres de Ramon de Sant Martí    
Inventari dels presents del rei d'Armènia a l'infant En Pere    
Inventari d'en Bernat de Puig    
Inventari d'en Pere Becet    
Inventari d'Espinalbes    
Inventari Drassana de Barcelona    
Inventari d'un calceter    
Inventari d'un daguer    
Inventari d'un mariner    
Inventari d'una especieria    
Inventari en document de l'any 1443    
Inventari fiscal dels béns de Vicent Peris    
Inventari Hospital de Barcelona    
Inventari Hospital Sant Macià    
Inventari Hospital Santa Creu    
Inventari Pellisso    
Inventari primer de l'argent e libres del rei Martí    
Inventari segon de l'argent    
Itinerari de Joan I    
Itinerari de l'infant En Joan    
Itinerari de l'infant Pere    
IV manual Torró    
Jardinet d'orats   Llull, Romeu  
Jesús   Gaspar de Verí  
Joan II en la Cort de Montsó    
Johi de Paris   Escrivà, Joan  
Jurament dels clavaris de l'Estudi general   Villanueva (editor)  
Juramentum suprapositorum officii peratorum    
La Carta tramesa del Cel    
La Faula d'en Guillem Torroella    
La Fiameta    
La història de Josef   Corella, Roís de  
La Salve Regina   Anònim  
La santíssima Passió    
La vida de Sta. Anna   Corella, Roís de  
Lahors de la beneita Verge Maria   Anònim  
Lahors de la Creu   Martines, Pero  
Lamentacions de Mirra e Narciso e Tisbe   Corella, Roís de  
Lapidari    
L'arnès del cavaller   March, Pere  
Las Obras...   Ferrandis d'Herèdia, Joan  
Lausor de la divinitat   Aymó de Cestars  
Lay   Garcia, Martí  
Lay   Mossèn Navarro  
Lay   Pere de Torroella  
L'aymia   Jordi de St. Jordi  
lcar    
Les coses pertanyents a la moneda d'or    
Les costumes d'Espanya    
Les epístoles de Sèneca a Lucil    
Les Tragèdies de Sèneca   Vilaragut, Antoni de (traductor)  
Letres e privilegis    
Lexicon Latino Catalanum   Nebrija  
Lib. estraord. de la Cúria Reial de Pollença    
Libellus de batailla facienda    
Liber Baiulorum    
Liber datarum Anno Domini MCCCLXXXX    
Liber elegantiarum   Esteve, Joan  
Liber Negotiorum    
L'infant Epitus    
Llegendes de l'altra vida    
Llepant   Pujol, Joan  
Lletra a la Reina Maria    
Lletra a l'il•lustre don Karles, primogènit d'Aragó... la qual fo feta en Barchinona   Martines, Pero  
Lletra a l'infant Martí    
Lletra adreçada al rei    
Lletra als Consellers de Barcelona    
Lletra credencial de Pere del Punyalet    
Lletra d'Abu-Asida, emir de Tuniç    
Lletra d'Alexandre VI    
Lletra d'Alfons el Magnànim    
Lletra d'Arnau d'Erill    
Lletra datada a Perpinyà el 12 de setembre de 1418    
Lletra de Aznar Pardo de la Casta    
Lletra de B. de Vilaragut a Ferran I    
Lletra de Bartomeu de Canals    
Lletra de Bartomeu Miralles, notari.    
Lletra de batalla de Galceran de Besora a Lluís Cornell    
Lletra de batalla de Lluís Cornell a Galceran de Besora    
Lletra de Beamunt als paers de Cervera    
Lletra de Bernat de Corbera i d'Andreu de Viure enviats per la ciutat de Barcelona al Rei    
Lletra de Bernat de Fenollar al rei Jaume II    
Lletra de Bernat Fenollar a Roiç de Corella    
Lletra de Cèsar Borja a son germà Joan duc de Gandia    
Lletra de credença de Pere del Punyalet a favor del seu uxer d'armes Guillem Ça Noguera    
Lletra de Dalmau de Mur a Alfons el Magnànim    
Lletra de Felip de Boyl al mostaçaf de la vila de Sineu    
Lletra de Ferran de Nàpols a Joan II    
Lletra de Ferran de Sicília al Comte de Concentaina    
Lletra de Ferran el Catòlic al Capítol de la Seu de Barcelona    
Lletra de Ferran I    
Lletra de fra Joan de Leodicia a Jaume II    
Lletra de fra Joan de Podio a Alfons el Magnànim    
Lletra de fra Pero Martines al príncep de Viana    
Lletra de Francesc Sagarriga al Mostassaf de Manacor    
Lletra de Francesc Sagarriga, Governador General de Mallorques, al batlle de Castellig    
Lletra de Francesc Sagarriga, Governador General de Mallorques, als batlles i mostaçaf de la parroquia de Porreres    
Lletra de Gilabert de Centelles    
Lletra de Guillem de Gallifa i Pere Lull a Jaume II (Barcelona, 27 març [s.a.])    
Lletra de Huc, bisbe de València, a Ferran I    
Lletra de Iolanda de Bar a Bernat Metge    
Lletra de Jaume II    
Lletra de Joan Campmany, síndic de Girona, als jurats    
Lletra de Joan I    
Lletra de Joan II    
Lletra de Joan Mayans als Consellers de Barcelona    
Lletra de Joan Ros, notari de Perpinyà, als Consellers de Barcelona    
Lletra de Joan, duc de Girona, al duc de Berry    
Lletra de Jordi d'Ornos a Alfons el Magnànim    
Lletra de la partió de l'aigua de la Font de la ciutat    
Lletra de la reina a la seva nora Violant, duquesa de Girona    
Lletra de la reina d'Aragó    
Lletra de la reina Maria    
Lletra de la reina Sibilia de Fortià    
Lletra de la reina Violant    
Lletra de l'ambaixador Miquel de Naves a Ferran I    
Lletra de l'infant Alfons a son gendre Jaume III de Mallorca    
Lletra de l'infant Jaume a son pare Jaume II    
Lletra de l'infant Joan    
Lletra de l'infant Martí   Eiximenis, Francesc  
Lletra de Lleonard de Sos al rei    
Lletra de Lluís Cornell a Lleonard d'Alagó    
Lletra de Mascarós Garidell a Jaume II    
Lletra de Matha d'Armanyac a Pere del Punyalet    
Lletra de Mestre Pere Artigó als Consellers de Barcelona    
Lletra de Miquel Vives, de Girona, als diputats del General    
Lletra de P. de Casaldàguila a Ferran I    
Lletra de P. Joan Ferrer als Consellers de Barcelona    
Lletra de Pere Becet a l'infant Alfons    
Lletra de Pere Becet al rei    
Lletra de Pere Becet als jurats i prohoms de Girona    
Lletra de Pere de Portugal    
Lletra de Pere del Punyalet    
Lletra de Pere dez Pont a la seva germana Na Caterina dez Pont    
Lletra de Pere II a son primogènit    
Lletra de Pere Torrella a Francesc Ferrer    
Lletra de rabí Izach a rabí Samuel   Villanueva (editor)  
Lletra de reyals custums    
Lletra de Riambau de Corbera al rei    
Lletra de Romeu de Marimón, batlle de Barcelona, a Jaume II    
Lletra de sant Bernat a sa germana   Canals, Antoni (traductor)  
Lletra de sor Estela Vigri de Narbona    
Lletra del batlle de Vilanova de Bellpuig a Guillem de Jaffer, jutge de la cort del rei    
Lletra del batlle general del regne de València    
Lletra del Capità Marimon als Consellers de Barcelona    
Lletra del Cardenal Cèsar Borja a son germà el Duc de Gandia    
Lletra del comte de Pallars    
Lletra del duc Joan II de Gandia a S. S. Alexandre VI    
Lletra del governador de Catalunya, Lluís Requesens al rei    
Lletra del Governador de Mallorques al Mostaçaf de Sineu    
Lletra del governador de Rosselló al rei    
Lletra del lloctinent del Regne de Mallorques al batlle d'Eivissa    
Lletra del marquès de Villena a sa filla dona Joana    
Lletra del Portant veus de Governador general del regne de Mallorques al Mostassaf de Sóller    
Lletra del primogènit d'Aragó    
Lletra del procurador Jordi d'Ornos al rei    
Lletra del Procurador reial dels comtats de Rosselló i de Cerdanya als Governador i Procurador reial de l'illa d'Eivissa    
Lletra del rei a Pere Beçet    
Lletra del rei Ferran d'Antequera    
Lletra del rei Ferran de Nàpols    
Lletra del rei Martí    
Lletra del senescal En G. de Canet als procuradors del rei    
Lletra del vescomte de Rocabertí als Jurats de Mallorca    
Lletra dels ambaixadors Bussot i Castelló    
Lletra dels ambaixadors prop Alfons el Magnànim als Consellers de Barcelona    
Lletra dels Consellers de Barcelona    
Lletra dels Consellers d'Igualada    
Lletra dels consellers reials de Girona a Joan II    
Lletra dels cònsols de Perpinyà    
Lletra dels diputats del General    
Lletra dels diputats del Principat de Catalunya al rei Pere del Punyalet    
Lletra dels jurats de València   Villanueva (editor)  
Lletra dels paers de Cervera    
Lletra dels paers de Lleida    
Lletra dels tres estats del Rosselló    
Lletra d'En Bartomeu Miralles, notari, a diversos patrons de nau i de leny    
Lletra d'En Berenguer Sayol, capità de bandera als consellers de Barcelona    
Lletra d'En Vinyes als Concellers de Barcelona    
Lletra dirigida als Consellers d'Igualada    
Lletra patent de la reina Maria d'Aragó a Dalmau de Darnius    
Lletra reial a l'almirall Vilamarí    
Lletra reial al governador de Rosselló i Cerdanya    
Lletra reial de Joan I pel regiment dels sindicats forans    
Lletra... al il•lustre don Karles, primogènit d'Aragó   Martines, Pero  
Lletres comunes de Lloctinència    
Lletres reials    
Lleuda de Cotlliure    
Lleuda de Pizans    
Lleuda de Puigcerdà    
Lleuda de Tortosa    
Lleuda del rei en la Vall de Querol    
Llibre appellat Soliloqui   Llull, Ramon  
Llibre d'acordament fet per raho dels galiota e calavela capitanejades per lo honorable en Jaume Bertran    
Llibre d'acords dels Consellers    
Llibre d'actes    
Llibre d'alguns bons ensenyaments   Turmeda, Anselm  
Llibre d'Amic e Amat   Llull, Ramon  
Llibre d'Antiquitats    
Llibre de "Benedicta tu..."   Llull, Ramon  
Llibre de Affata   Llull, Ramon  
Llibre de bones costumes dels hòmens   Cessulis, Jaume de  
Llibre de bons amonestaments   Turmeda, Anselm  
Llibre de caça    
Llibre de Cató    
Llibre de clavaria    
Llibre de comptes    
Llibre de comptes de Pere Boyl    
Llibre de comptes de Pere Miquel    
Llibre de comptes d'En Pere Dezvall, tresorer del senyor Rei de l'any 1379    
Llibre de Consells de Castelló de la Plana    
Llibre de Consells de Cervera    
Llibre de Consells de la vila d'Elx    
Llibre de consolació d'Ermità   Llull, Ramon  
Llibre de Contemplació   Llull, Ramon  
Llibre de coses assenyalades    
Llibre de coses assenyalades   Comes, Pere Joan  
Llibre de Crides    
Llibre de Dades    
Llibre de dades i rebudes    
Llibre de Daniel    
Llibre de deliberacions    
Llibre de despeses de l'Almoina del pa de la Seu    
Llibre de doctrina de ben servir   Robert de Nola  
Llibre de Fortuna e Prudencia   Metge, Bernat  
Llibre de Fra Bernat   Francesc de la Via  
Llibre de Gamaliel   Pasqual, Pere  
Llibre de la Cadena del Monestir de Pedralbes    
Llibre de la marmessoria de Pere de Portugal    
Llibre de la marmessoria de Vicenç Pedriça    
Llibre de la pesta   Moix, Rafael  
Llibre de la Universitat    
Llibre de la Vegueria de la Vall de Ribes    
Llibre de l'ànima racional   Llull, Ramon  
Llibre de l'Arxiu parroquial    
Llibre de les .IV. Virtuts    
Llibre de les despeses fetes per l'armament de la galera Sant Tomàs    
Llibre de les Dones   Eiximenis, Francesc  
Llibre de les franqueses & privilegis de Mallorca    
Llibre de les medicines particulars    
Llibre de les medicines particulars   Ibn Wáfid  
Llibre de les Ordenances    
Llibre de l'Orde de Cavalleria   Llull, Ramon  
Llibre de mals amonestaments   Metge, Bernat  
Llibre de Manescalia    
Llibre de Manescalia   Dieç, Manuel  
Llibre de Memòries    
Llibre de Mostassaf    
Llibre de Mostassafaria    
Llibre de notes    
Llibre de paraules de savis e filosofs   Jafuda Bonsenyor  
Llibre de Privilegis    
Llibre de rebudes e dades    
Llibre de Santa Maria   Llull, Ramon  
Llibre de saviesa   Rei Jaume I  
Llibre de Sèneca de Providencia   Canals, Antoni  
Llibre de Sèneca de Providencia   Vilaragut, Antoni de (traductor)  
Llibre de Sent Soví    
Llibre de totes maneres de confits    
Llibre de totes maneres de potatges, etc.    
Llibre de totes maneres de potatges, etc.   Dieç, Manuel  
Llibre de tres    
Llibre de vicis    
Llibre del Mestre Racional (Barcelona)    
Llibre del Mestre Racional (València)    
Llibre del Morbo    
Llibre del nodriment e de la cura dels ocells    
Llibre del rebut i despès de la obra de St. Fèlix de Girona    
Llibre del rei d'Hongria    
Llibre dels Àngels   Eiximenis, Francesc  
Llibre dels Àngels   Llull, Ramon  
Llibre dels cavalls    
Llibre dels cavalls   Dieç, Manuel  
Llibre dels comptes    
Llibre dels Mariners    
Llibre dels Set Savis de Roma    
Llibre d'en B. Bufagranyes de l'Hospital de St. Macià    
Llibre d'en Çagarriga per les aigües de la Sèquia    
Llibre d'intenció   Llull, Ramon  
Llibre d'obits    
Llibre d'obres de la Seu de València    
Llibre d'Ordinacions    
Llibre n. 3 de l'obra de l'església de Castelló d'Empúries    
Llibre segon del compte d'en P. Boyl   Hurtebise (editor)  
Llibre sobre el joch dels escachs   Cessulis, Jaume de  
Llibre terç de notaments dels oficials del rei    
Llibre verd    
Llibre verd de Manresa    
Llibre verd menor de Perpinyà    
Llibre verd, Reglament de la seca de Barcelona, 1513    
Llibres de l'Obra de la seu de Mallorca    
Llibres de Sagristia    
Lliçó de Narbona   Arnau de Vilanova  
Lligall de festes i cerimònies    
Llull, a la Verge Sancta Maria   Llull, Ramon  
Llull, A vós, Déus gloriós   Llull, Ramon  
Llunari   Granollachs, Bernat de  
Lo Cambiador   Jordi de St. Jordi  
Lo cant de Ramon   Llull, Ramon  
Lo càrcer d'Amor   Vallmanya, Bernadí  
Lo Cavaller    
Lo Cavaller   Ponç de Menaguerra  
Lo Cavaller   Vallmanya, Bernadí  
Lo conqueriment de Mallorca   Llull, Ramon  
Lo Consili   Llull, Ramon  
Lo consistori d'Amor   Llull, Romeu  
Lo credo in Deum   Anònim  
Lo Desconhort   Llull, Ramon  
Lo Dictat de Ramon   Llull, Ramon  
Lo fill del Senescal d'Egipte    
Lo orde que ha de tenir per a dar deseximents hun cavaller a altre cavaller    
Lo Passi en cobles   Fenollar, B. i Martines, P.  
Lo quart libre de solemnitats    
Lo Sagramental arromançat ab ses alleguacions en lati    
Lo Sermó d'En Muntaner   Muntaner, Ramon  
Lo Somni   Metge, Bernat  
Lo somni de Joan Joan   Gassull, Jaume  
Lo Testament d'En Serradell    
L'orde del tocar les campanes    
Los enuigs   Jordi de St. Jordi  
Los set goigs de la Verge Maria   Anònim (Joan de Campos?)  
Macer: llibre de les herbes i les seues virtuts    
Macer: llibre de les herbes i les seues virtuts   Alart, Julià Bernat  
Mal dit, ben dit   Cerverí de Girona  
Manament d'Alfons el Magnànim a la tresoreria    
Manual d'acords    
Manual de 1438    
Manual de 1449    
Manual de Consells    
Manual de l'Hospital de Sant Macià (Aguilar)    
Manual de l'Hospital de Sant Macià (Cervià)    
Manual de l'Hospital de Sant Macià (Serrat)    
Manual Torró    
Maria Consort e Loctinent General d'Alfons el Magnànim en la Cort de Barcelona    
Màximes morals    
Medicina de pecat   Llull, Ramon  
Memorial    
Memorial de Johan Buada   Villanueva (editor)  
Memorial de les exèquies de Joan II   Carbonell, Pere Miquel  
Memorial de robes de la infanta Joana en poder de les Menoretes de Barcelona    
Memorial d'instruccions als ambaixadors tramesos per Alfons el Magnànim al duc de Sessa    
Memorial d'instruccions per a una ambaixada a Roma tramesa per Alfons el Magnànim    
Memorials de l'església de St. Joan de Perpinyà    
Micer Johan    
Mil proverbis   Llull, Ramon  
Mirall de trobar   Berenguer d'Anoia  
Mirall dels divinals assots   Martines, Pero  
Miscel•lània ascètica    
Miscell. hist.   Baluzi  
Missale Tarraconense    
Misteri del rei Herodes    
Misteri d'Elx    
Moderació feta per los honorables Jurats sobre los inmoderats fors dels vexels e obres de vidre comu e de sosa    
Monetari del rei Pere Conestable de Portugal    
Monitori del bisbe Benet de Tocco    
Moral Consideració   Carroç, Francesc  
MS. 10.162, f. cviij. Bib. Nac. de Madrid    
MS. 129 de Ripoll   Anònim  
MS. 2 Ll. I. Bibl. del rei d'Espanya (Madrid)    
MS. 252. Bib. de Catalunya    
MS. 253, f. 148. Bib. de Catalunya    
MS. 352, f. 1 vº. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 101 vº. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 106 vº. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 107 vº. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 107. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 138 vº. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 139. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 145 vº -146. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 145 vº. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 146. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 148 vº. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 148. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 149 vº. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 149. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 178 vº. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 178. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 205. Bib. de Catalunya    
MS. 352, f. 238 vº. Bib. de Catalunya    
MS. 352, f. 241. Bib. de Catalunya    
MS. 352, f. 249. Bib. de Catalunya    
MS. 352, f. 364 vº. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 364. Bibl. de Catalunya    
MS. 352, f. 382. Bib. de Catalunya    
MS. 352, f. 452 vº. Bibl. de Catalunya    
MS. 921, antic L. 2. Bibl. Nac. de Madrid    
MS. 978, f. 103. Bibl. de Catalunya    
MS. Acadèmia Història de Mallorca    
MS. Bib. Nac. París (Cat. Morel-Fatio, 121)   Anònim  
MS. Bib. Nac. París (Cat. Morel-Fatio, 79, 2)    
MS. Bib. Nac. París, 13, f. 27    
MS. Bib. Nac. París, 13, f. 27 vº    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 212, f. cix    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 212, f. cvij vº    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 212, f. cxxiv vº    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 451, § 4    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 451, § 5    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 451, § 6    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 451, § 7    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 451, § 8    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 541, § 3    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 541, § 5    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 11    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 12 vº    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 13    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 13 vº    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 19 vº    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 20    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 21    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 22    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 23    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 3 vº    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 4 vº    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 5    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 6    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 6 vº    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 7    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 8    
MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 742, f. 9 vº    
MS. Bib. Univ. de Barcelona, f. 132 vº   Pasqual, Pere  
MS. Bib. Univ. de Barcelona, f. 149 vº   Pasqual, Pere  
MS. de Bartomeu Jaume    
MS. de Convents eclesiàstics de la Zaidia de València    
MS. de la Seu de Barcelona [Tortra, XII.]    
MS. de la Seu de Mallorca    
MS. n. 1.292. Bib. Capitular de la Seu de Saragossa    
MS. n. 12 (sectio litúrgica) de Sant Feliu de Girona    
MS. n. 216, (Varis) f. iv, a. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. c. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. cv, b. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. cxij, c. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. iv, a. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. iv, b. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lv vº, b. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxiiij, a. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxiiij, b. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxiiij, c & d. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxiiij, c. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxiiij, d. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxiij, b. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxiij, d. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxiv, d. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxv, a. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxv, b. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxv, c. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxviij, a. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxviij, b. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxvij, a. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxvij, b. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxvij, c. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxvij, d. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxvj, c. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxvj, d. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxxviij, b. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxxxiiij, b. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxxxiiij, c. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxxxiiij, d. Bibl. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxxxv, a. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxxxv, b. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxxxv, c. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. lxxxxv, d. Bib. Univ. València    
MS. n. 216, f. xx, a. Bib. Univ. València    
MS. n. 309. Bib. de Catalunya   Jaufré de Foixà  
Negocis comuns    
Nobiliari català de Steve Tamborino   Steve Tamborino  
Noliejament de la nau "Santa Maria"    
Noliejament del leny "Sant Anthoni"    
Nota afegida al Llibre de Sent Soví    
Notes de Mossèn Genís Fira, secretari del duc Joan II de Gandia    
Nova art de trobar    
Nova art de trobar   Francesc d'Olesa  
Novells ardits    
O tu traydor   Arnau d'Erill  
Obra a la joya   Martines, Pero  
Obra a llaors de Sent Cristofol    
Obra a llaors de Sent Cristofol   Corella, Roís de  
Obra a llaors de Sent Cristofol   Ferrer de Blanes, Jaume  
Obra a llaors de Sent Cristofol   Ferrer, Jaume  
Obra a llaors de Sent Cristofol   Roiç, Lluís  
Obra a llaors de Sent Cristofol   Vinyoles, Narcís  
Obra brocada de la gloriosa Magdalena   Carbonell, Pere Miquel  
Obra de Nostra Dona   Garau, Joan  
Obra de Sant Jordi e de Cavalleria   Rei Pere del Punyalet  
Obra dels alcaits e dels Jutges    
Obra fenix   Arnau de Vilanova  
Obra feta en lahor de N'Isabel Suaris   Pastor, Simó  
Obra feta per lo capellà Fagadell    
Obra feta per los vells   Moreno, Joan  
Obra feta per Mossen Borra   March, Ausiàs  
Obra feta per Sancta Catharina   Martines, Pero  
Obra feta responent a una joia, etc.   Vinyoles, Narcís  
Obra miçonant aperiada la meitat   Jordi de St. Jordi  
Obra unisonant aperiada la meytat   Jordi de St. Jordi  
Obres d'Ausiàs March   March, Ausiàs  
Obres en lahor de senta Caterina de Sena    
Obres en lahor de senta Caterina de Sena   Fabra, Jeroni  
Obres en lahor de senta Caterina de Sena   Ferrandis, Vicent  
Obres en lahor de senta Caterina de Sena   Garcia, Miquel  
Obres en lahor de senta Caterina de Sena   Gomis, Pere  
Obres en lahor de senta Caterina de Sena   Martí, Pere  
Obres en lahor de senta Caterina de Sena   Pineda, Andreu Martí  
Obres en lahor de senta Caterina de Sena   Vinyoles, Narcís  
Obres rimades   Llull, Ramon  
Ofici de la Santa Inquisició   Carbonell, Pere Miquel  
Omelia sobre lo psalm del Miserere mei   Vinyoles, Narcís  
Oració    
Oració   Anònim  
Oració a la Verge Maria tenint son fill devallat de la Creu   Corella, Roís de  
Oració de Santa Catarina    
Oració de tot dia   Cerverí de Girona  
Oracions de Ramon   Llull, Ramon  
Ord. de Barcelona    
Ord. nav. de Pere d'Aragó    
Orde del rei Alfons el Magnànim    
Orde del rei Ferran a P. Becet    
Orde reial    
Orde reial al Batlle general de Catalunya    
Orde reial de 10 de maig de 1379    
Orde reial de 30 d'agost de 1417    
Orde reial sobre els cavalls "de civada"    
Ordenació de l'entrada de la duquesa de Girona a València    
Ordenació de les coses que són necessàries en tota seca    
Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V   Rei Pere del Punyalet  
Ordenacions del lloc de Vallfogona    
Ordenacions del rei Pere el Gran    
Ordenament del rei Jaume II    
Ordenaments del Senyor Rei En Pere I    
Ordenança sobre armaments en cors    
Ordenances de l'antic Consolat    
Ordenances de Solsona    
Ordinació de Ferran el Catòlic sobre batiment de diners menuts    
Ordinació de Pere del Punyalet    
Ordinació de Pere del Punyalet relativa a la ceca de Perpinyà    
Ordinació del batlle i dels cònsols de Perpinyà    
Ordinació del bisbe de Mallorques    
Ordinació del Vicari general de Mallorques    
Ordinació prohibint de fer rompudes a les garrigues de Salvaterra del Rosselló    
Ordinació pública de tot en tot servadora   Rei Pere del Punyalet  
Ordinació pública del rei Pere del Punyalet   Rei Pere del Punyalet  
Ordinació reial sobre cavalls "de civada"    
Ordinació secreta    
Ordinació sobre crides de Tuir    
Ordinació sobre pesos i mesures de Perpinyà    
Ordinacions    
Ordinacions de Binisalem    
Ordinacions de Consellers de Barcelona sobre fets marítims    
Ordinacions de la Casa reial de Joan I    
Ordinacions de la confraria de mossèn Sent Francesch de Vilafrancha de Conflent    
Ordinacions de la Vall d'Àneu    
Ordinacions de la Vall de Querol    
Ordinacions de la vila d'Àger    
Ordinacions de la vila de St. Celoni    
Ordinacions de la vila d'Inca    
Ordinacions de l'Hospital de la Santa Creu    
Ordinacions de l'ofici de blanquers e asseonadors    
Ordinacions de Perpinyà    
Ordinacions de revenda de obra de terra    
Ordinacions del comtat d'Empúries    
Ordinacions dels Jurats de Girona    
Ordinacions dels peraires i dels teixidors de Perpinyà    
Ordinacions d'en Sanctacilia    
Ordinacions e bans del Comtat d'Empúries    
Ordinacions fetes en Cort    
Ordinacions fetes sobre speciers e apotecaris    
Ordinacions gremials de Mallorca    
Ordinacions... de l'ofici d'afermador de macips vagabunts    
Ordonament de les costures dels sartres   Alart, Julià Bernat  
Ordonament del bosc de Perellós    
Ordonament dels argenters    
Ordonament dels forns teulers    
Ordonament dels masellers de Perpinyà    
Ordonaments & Consts. de Valls    
Ordonances de l'antic Consolat    
Ordonances de les Armades    
Ordonances de peraires, teixidors i tintorers    
Ordonances navals de Pere del Punyalet    
Ordre de Joan I    
Ordre de Joan I dictada a Fraga a 12 de novembre de 1390    
Ordre de Pere del Punyalet datada a 10 de maig de 1379 a Barcelona    
Ordre del rei Pere del Punyalet al Governador    
Ordre reial de Ferran el Catòlic    
Ordre reial sobre la leuda dels draps de Perpinyà    
Ovidi   Metge, Bernat  
Pal•ladi Rutuli de Agricultura   Ferrer Sayol  
Panegíric de Sant Jordi   Ferrer, Vicent  
Paràfrasi del Pater noster    
Paràfrasi profana del càntic de Simeó    
Paris e Viana    
Parlament en casa Berenguer Mercader   Corella, Roís de  
Parlaments de Felip de Malla   Felip de Malla  
Passió de Jesu Crist reduida pel mestre Johan Gerson    
Passió de Nostre Senyor Jesucrist    
Passió de Nostre Senyor Jesucrist   Lleonard de Sors  
Pecador remut   Felip de Malla  
Pecat d'Adam   Llull, Ramon  
Pedro de Luna, Docs.   Pedro de Luna  
Pensament   Ferrer, Pere Joan  
Per la fabricació e venda de vidre    
Per la marquesa d'Oristany   Lleonard de Sors  
Per los moliners e senyors de molins    
Per los pellicers, o collegi lur    
Pere del Punyalet en la Cort de Cervera    
Permís concedit per Pere del Punyalet a dos patrons de Mallorca de navegar cap a Romania    
Perot Johan per madama Lucresia   Perot Joan  
Plant de Nostra Dona Santa Maria   Llull, Ramon  
Plant de Sent Esteve    
Planys del cavaller Materó    
Poders atorgats al Síndic de la vila de Torroella de Montgrí en les Corts de Barcelona de 1358    
Poema de la Victoria de Lepant   Pujol, Joan  
Poesies de Pero Martines   Martines, Pero  
Poesies diverses   Corella, Roís de  
Porgatori de Sent Patrici   Ramon Ros de Tàrrega  
Porters de Ciutat    
Pragmàtica de Ferran II dada a Burgos el 1511    
Pragmàtica sanció d'Alfons el Magnànim    
Pragmàtiques e altres drets de Catalunya    
Pregons de Mallorca    
Presoner   Jordi de St. Jordi  
Primer del Crestià   Eiximenis, Francesc  
Primer libre de l'argenteria e joies de la reina Sibília    
Primer llibre racional    
Primera balada   Lluís de Vila-rasa  
Privilegi 11 de Joan II    
Privilegi concedit per l'infant Joan    
Privilegi de guiatge atorgat per Joan I a la vila d'Igualada    
Privilegi reial de Ferran el Catòlic (Montsó, 17 juliol 1510)    
Privilegi reial de Ferran el Catòlic (Montsó, 17 juny 1510)    
Privilegis de València    
Privilegis de València   Rei Ferran II  
Privilegis de València   Rei Jaume I  
Privilegis i ordinacions de les valls pirenenques    
Procés contra el comte d'Urgell    
Procés contra Jaume Ferrer, judaïtzant    
Procés contra Jaume Fuster i sa muller, judaïtzants    
Procés contra Jaume Tori, judaïtzant    
Procés de les olives    
Procés de les olives   Moreno, Joan  
Procés de Vinçà    
Procés del crim del castell de Guàrdia Alada    
Procés del Parlament de Cervera    
Procés incoat a Ascó en 1510    
Proclama de guerra de Pere del Punyalet    
Procuració real    
Profecia de Ferran el Catòlic    
Profecia de la guerra de Granada    
Profecia de l'ase   Turmeda, Anselm  
Profecies de Merlí    
Profecies de Turmeda   Turmeda, Anselm  
Pronòstic per l'any .Mill.D.xxxiij.   Molera  
Proposició al Consell de Cent, feta a 15 de febrer de 1475    
Proposició de Pere del Punyalet a les Corts de Montsó de 1382    
Proposició de Pere del Punyalet a les Corts de Tarragona   Rei Pere del Punyalet  
Proposició del rei Martí en les Corts de Perpinyà   Rei Martí I  
Protesta i reclamació adreçada al batlle de la vila de Cotlliure per diversos patrons de barques el 6 de desembre 1466    
Protocol del notari Jaume Vendrell    
Protocol del notari Joan Gamiça    
Proverbi d'amics    
Proverbi popular    
Proverbis de Guillem de Cervera   Guillem de Cervera  
Proverbis de Ramon   Llull, Ramon  
Proverbis de Salamó    
Proverbis de Salamó   Jafuda Bonsenyor (?)  
Providència del Consell de Jurats de Cervera    
Provisió de la Generalitat de València datada a 17 de febrer de 1493    
Provisió de Pere del Punyalet prohibint l'extracció de monedes i metalls preciosos    
Puiggarí    
Quadern d'En G. Rossell, administrador de l'Hospital d'En Vilar    
Quaresma   Ferrer, Vicent  
Quart del Cartoxà   Corella, Roís de  
Quarta balada   Lluís de Vila-rasa  
Qüern de provisions    
Quesits   Albert el Gran  
Qüestió moguda per Mossen Fenollar   Fenollar, Bernat  
Rahonament entre Francesch Alegre i Speransa    
Raonament d'Avinyó   Arnau de Vilanova  
Rebut de robes i efectes de Pere de Portugal    
Rebut firmat per Gabriel Ballester pintor de Barcelona, a 18 d'agost de 1448    
Receptari de la Universitat de València    
Receptari de Micer Johan   Micer Johan  
Recopilació de les franqueses i dret municipal del Regne de Mallorca    
Record   Turell, Gabriel  
Recull d'eximplis e miracles    
Refús de dret de burgesia segons els privilegis de Cotlliure    
Regiment comú de la Generalitat    
Regiment curatiu e preservatiu de la pestilència   Alcanyís, Lluís  
Regiment de la cosa pública    
Regiment de la cosa pública   Eiximenis, Francesc  
Regiment de preservació a epidímia e pestilència e mortaldats   Jaume d'Agramunt  
Registre comú de la Generalitat    
Registre d'albarans    
Registre de despeses menudes del Rei Jaume I    
Registre de la cort    
Registre reial. Commune 2. Sigilli secreti de 1403    
Reglament de la seca de Barcelona    
Reglament del rei Ferran el Catòlic sobre monedes    
Regles d'Amor   Mascó, Domènec (atribució falsa)  
Reial cèdula crean a moneda mallorquina d'or    
Reial Cèdula de Martí I    
Reial Ordre de Ferran el Catòlic    
Reial registre    
Reial Sentència de Ferran el Catòlic    
Relació de l'entrada al regne de Granada sota el comandament de D. Joan Manuel    
Relació del saqueig de Torreblanca pels moros de Barberia    
Relació dels jocs en celebració de l'entrada a València de la duquesa de Girona    
Relació dels llibres lliuradors al llibreter Joan Trincher per l'estamper Joan Rosembach    
Rendes del rei en el regne de València    
Rendes del Rey... en los locs de Ella et de Novella et d'Asp.    
Rendes del Senyor Rey en Aragó. Loarre    
Rendes reials (Regne de València dellà el riu de Xúquer)    
Reportationes Sermonum   Ferrer, Vicent  
Requesta d'amor de Madama Sans Merci   Oliver, Francesc  
Resolució del Consell de la vila de Puigcerdà    
Resolució dels diputats del General    
Resposta del bisbe Margarit a la proposició de Joan de Navarra en les Corts de Barcelona    
Resposta en lahor de la Verge Maria   Antoni de Vallmanya  
Resposta en lahor de la Verge Maria   Despuig, Bernat  
Resposta en lahor de la Verge Maria   Diamant, Llorenç  
Resposta en lahor de la Verge Maria   Fira, Genís  
Resposta en lahor de la Verge Maria   Monyoç, Lluís  
Resposta en lahor de la Verge Maria   Verdanxa, Joan  
Resposta en lahor de la Verge Maria   Vidal, Joan  
Restriccions en la venda e consum del blat    
Romanç de Rodes   Ferrer, Francesc  
Rúbrica d'ordinacions 1290 a 1472    
Rúbriques de Bruniquer   Bruniquer, Esteve Gilabert  
Rúbriques del rei En Jaume    
Salaris que es paguen cascun any en el regne de València    
Salconduit de Ferran I a favor de Jacme Brente    
Salconduit de Pere del Punyalet a favor de Bonanat Çapera    
Sant Grasal    
Scachs d'amor    
Scachs d'amor   Fenollar, Bernat  
Scachs d'amor   Francí de Castellví  
Scachs d'amor   Vinyoles, Narcís  
Scala de contemplació   Canals, Antoni  
Scala Dei   Eiximenis, Francesc  
Sciència de les steles   Gilbert, Pere  
Scipió e Aníbal   Canals, Antoni  
Sectio liturgica    
Segon del Cartoxà   Corella, Roís de  
Segon del Crestià   Eiximenis, Francesc  
Segona balada   Lluís de Vila-rasa  
Seguretat i indults generals a aquells qui s'allistaran en les dues galeres del vescomte de Rocabertí...    
Sentència   Carbonell, Pere Miquel  
Sentència arbitral de Ferran el Catòlic   Rei Ferran II  
Sentència arbitral de Guadalupe   Rei Ferran II  
Sentència contra heretges   Carbonell, Pere Miquel  
Sentència contra Jacobum de Casafranca   Carbonell, Pere Miquel  
Sentència contra Mossen Dalmau de Tolosa   Carbonell, Pere Miquel  
Sentència contra mossèn Urbano...   Carbonell, Pere Miquel  
Sentència contra Na Blanquina Casafranca...   Carbonell, Pere Miquel  
Sentència de Jaume I sobre delmes i primícies (s. XV).    
Sentència del procés de la Inquisició de Barcelona   Carbonell, Pere Miquel  
Sentència donada... contra un nomenat Benet Garcia...    
Sentència reial de Ferran el Catòlic    
Sentències catòliques    
Sentències catòliques   Ferrer de Blanes, Jaume  
Sentències catòliques   Ferrer, Vicent  
Sentències morals    
Sentències morals   Eiximenis, Francesc  
Sentències morals   Jafuda Bonsenyor  
Sepultura de Mossen Françi Aguilar   Corella, Roís de  
Sermó de Bernat Metge   Metge, Bernat  
Sermó de l'Encarnació   Ferrer, Vicent  
Sermó de Sant Nicolau    
Sermó del bisbetó    
Sermó d'En Muntaner   Muntaner, Ramon  
Sermones diversi    
Sermons de Sant Vicent Ferrer   Ferrer, Vicent  
Setge de Jerusalem    
Sindicatures    
Sinodal de Vic    
Sirventès   March, Pere  
Somni de Francesch Alegre   Alegre, Francesc  
Sort   Antoni de Vallmanya  
Sotsobreria de Murs e Valls de València    
Sparça   Pere de Torroella  
Speculum peccatoris   Anònim  
Spill   Roig, Jaume  
Spill de ben viure e de bé confessar   Jaume d'Olesa  
Spill manifest de totes les coses del vezcomdat de Castellbò    
Stat. del s. XIV per armaments en cors    
Statut de Sanxo III rei de Mallorques    
Statuta Corrateriorum    
Stratxe (Usatge)    
Suma de Col•lacions    
Sumari de batalla a ultrança   Ferrer, Pere Joan  
Suplicacions al Consell de Cervera    
Suplicationes (1385-87)    
Tarifa de la lleuda de la Vall de Querol    
Tarifa del dret de reva de Perpinyà    
Taxa dels coloms    
Tençó   March, Jaume  
Tençó de l'estiu e de l'hivern   March, Jaume  
Tençó moguda per lo vescomte de Rocabertí a Mn. Jacme Mach   March, Jaume  
Terç del Crestià   Eiximenis, Francesc  
Terça balada   Lluís de Vila-rasa  
Testament   Cerverí de Girona  
Testament (1455)    
Testament atorgat a València el 4 de juliol de 1478    
Testament d'Amor    
Testament de la duquesa de Gandia    
Testament de Nicholau Martí, rajoler de València    
Testament de Sant Francesc de Borja    
Testament del duc de Gandia    
Testament del pintor Francesc Pagano    
Testament del pintor Paulo de Regia    
Testament d'Elisabeta de Borja    
Testament d'En Serradell    
Thesaurus puerilis   Pou, Onofre  
Tirant lo Blanch   Martorell, Joanot  
Títol d'un incunable valencià de 1494    
Títulos y Enagenaciones    
Títulos y Enagenaciones, Les coses pertanyents a la moneda d'or    
Torts que el comte d'Empúries fa al senyor Rei    
Tractat de Confessió   Eiximenis, Francesc  
Tractat de la sangnia   Anònim  
Tractat de moral   Anònim  
Tractat de pau i de comerç fermat a Tunis a 21 de novembre de 1301    
Tractat e compendi de les monedes   Arnau de Capdevila  
Tractat entre Jaume II i el rei de Granada    
Tragèdia de Caldesa   Corella, Roís de  
Transformacions d'Ovidi   Alegre, Francesc  
Tresor de pobres (MS. 216 de la Bibl. Univ. de València)    
Tresoreria reial. Comptes    
Treva acordada entre Jaume I i els magnats de Catalunya    
Tristany de Leonís    
Triumfes de Nostra Dona   Jaume d'Olesa  
Tròtula de Mestre Johan    
Turbacions de Joan II    
Usances e franqueses... de la ciutat d'Urgell    
Usatges (MS. de Vic)    
Usatges de Barcelona    
Valeri Màximo   Canals, Antoni  
Venda feta per mestre Johan Rosembach    
Venturós pelegrí    
Vers de la Nativitat de Jesucrist   March, Arnau  
Vetula   Metge, Bernat  
Viage literario   Villanueva (editor)  
Viatge a Terra Santa    
Viatge del vescomte de Perellós al purgatori de St. Patrici    
Viatge d'Owein al Purgatori   Ramon Ros de Tàrrega  
Vida de la sacratíssima Verge Maria   Corella, Roís de  
Vida de sant Amador    
Vida de sant Apol•loni    
Vida de sant Honorat   Anònim  
Vida de sant Jeronim    
Vida de sant Julià    
Vida de sant Vicent   Peres, Miquel  
Vida del benaventurat martir Sant Jordi    
Vides de sants    
Virolai de madona Sancta Maria    
Visió    
Visió de Trictelm    
Visió de Tundal    
Visió de Tundal (Clares Valls)    
Visió de Tundal (Gaudal)    
Visió de Tundal (Tuglat)    
Visió delectable   Alfonso de la Torre (orig. castellà)  
Visita dels castells del Rei (Castell de Tautavel)    
Vita Christi   Isabel de Villena  
Vocabulario del humanista   Palmireno, L.  
torna a dalt