Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (1 registres)
veure  Civeta, [siveta]

CIVETA, [SIVETA] s.

Gat mesquer o d'algàlia i el perfum confeccionat amb el mesc que segrega la bossa que posseeix damunt de l'anus.

V.
Faraudo, Llibre de totes maneres de confits, p. 124.

"Tot mon vestir tinch perfusat de mosquet e de civeta e a aygua ros..."
Eiximenis, Francesc Terç del Crestià f. 167 v

"... que tantost que aquesta vida mia sia pasada, sia fet al meu cors e a la mia bocha untage d elmesch, de sandols, de siveta destemprada ab aygua rosa e ab aygua nafa, per ço que alguna malla fetuytat de mon cos no isque, ans... git alguna flayra olende o dolsor."
Testament d'Amor MS. de Barcelona, s. XV


torna a dalt