Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opinió

El Laboratori d'Estudis Geofísics Eduard Fontserè: Vint-i-cinc anys de vida (1982-2007), per Antoni M. Correig i Josep Vila

La llengua catalana a Internet: quin pes té la nació digital, per Bernat Joan

Ressenyes editorials

Recull d'articles

Recull d'entrevistes

 

El Laboratori d'Estudis Geofísics Eduard Fontserè: Vint-i-cinc anys de vida (1982-2007)

Antoni M. Correig, director del LEGEF
Josep Vila, secretari del LEGEF

L'any 1980, es produí un gran debat, al Parlament de Catalunya, sobre la seguretat de la central nuclear d'Ascó. Un dels temes tractats fou el de la perillositat sísmica, motiu pel qual, a requeriment del president del Parlament, l'Institut d'Estudis Catalans proposà, com a expert, un dels signants de la present ressenya: Antoni M. Correig. En la declaració al Parlament de Catalunya, i en el torn de preguntes consegüent, hom va posar èmfasi en la manca d'infraestructura per poder avaluar de manera rigorosa la perillositat sísmica real a Catalunya, en general, i a la zona del Baix Ebre, en particular. Constatada la mancança d'una xarxa sísmica (només existien l'Observatori Fabra i l'Observatori de l'Ebre, que actuaven sense coordinació), a instàncies d'Enric Casassas, aleshores president de l'IEC, hom va promoure una llei parlamentària per crear el Servei de Sismologia. La proposició de llei fou aprovada al Parlament de Catalunya, per unanimitat, al juny del 1981, i publicada en el DOGC el 31 de desembre. Actualment, el Servei de Sismologia està integrat a l'Institut Geològic de Catalunya.

Paral·lelament, l'any 1982, l'Institut d'Estudis Catalans va aprovar la creació del Laboratori d'Estudis Geofísics Eduard Fontserè (LEGEF), que tenia les finalitats següents:

•  Portar un control rigorós de l'activitat sísmica a la zona del Baix Ebre (monitorització sísmica).

•  Realitzar recerca bàsica en sismologia, tant des del punt de vista teòric com instrumental.

•  Dur a terme activitats educatives i de divulgació.

El LEGEF treballa en estreta col·laboració amb el Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona, organisme amb el qual es complementa en temes de recerca. El LEGEF també col·labora amb la institució Observatories and Research Facilities for European Seismology (ORFEUS), el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), del CSIC, i l'Observatori Nacional d'Atenes.

De manera complementària al Servei de Sismologia, el LEGEF ha fet recerca, en col·laboració amb el MNCN, en el camp de la instrumentació, i ha estat capdavanter en la sismologia digital, el magatzematge de dades i el tractament de dades en temps quasi real.

Com a fites importants en les tasques de creació d'infraestructura i monitorització, volem destacar les següents: el 1983, s'instal·la la xarxa sísmica del Baix Ebre, i el 1984-1985, en col·laboració amb la Universitat de Saint Louis (EUA) i el MNCN-CSIC, la primera xarxa sísmica digital integrada de Catalunya, a la Cerdanya. L'any 1989, s'instal·la, al monestir de Poblet, la primera estació de tres components de Catalunya. Entre el 1989 i el 1991, s'instal·la una estació sísmica digital de referència (tres components de període curt) en una galeria de quatre-cents cinquanta metres de les instal·lacions del túnel del Cadí. Entre el 1989 i el 1991, la xarxa sísmica del Baix Ebre esdevé de tres components, i el 1994, en col·laboració amb la central nuclear Vandellòs II, es duu a terme la renovació de les estacions de Poblet i Vandellòs. Per primer cop, s'introdueix el temps GPS. L'any 1995, l'estació del túnel del Cadí es converteix en la primera estació de banda ampla i, per primera vegada, es disposa d'un sistema de control remot i amb registre continu. L'any 1995, el LEGEF presenta a l'Asamblea Nacional de Geodesia y Geofísica el primer CD-ROM de tot l'Estat amb dades sísmiques. L'any 2000, s'instal·la la tercera generació d'instruments a la xarxa del Baix Ebre, amb un increment de resolució a vint-i-quatre bits reals i enregistrament continu. També s'instal·la un sensor de banda ampla a Poblet, en col·laboració amb l'Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ). L'any 2002, s'estableix un conveni marc de cooperació en matèria de sismologia amb la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i, mercès a aquesta cooperació, s'instal·la una estació digital a l'Observatori Fabra que esdevé de banda ampla l'any 2004. L'Observatori Fabra passa a ser, així, un centre de referència i recerca en tractament remot de dades en temps real i es presenta al públic, per primer cop, per Internet. Finalment, en el període 2005-2006 s'instal·la definitivament un sistema de banda ampla i connexió en temps real a l'estació del monestir de Poblet i es renova instrumentalment l'estació del túnel del Cadí.

Actualment, hom porta a terme el procés de monitorització, amb les dades proporcionades per les estacions de l'IEC (túnel del Cadí, Observatori Fabra i monestir de Poblet), amb les estacions d'una xarxa sísmica local a l'illa de Tenerife, en col·laboració amb el MNCN pel control de l'activitat sísmica del volcà Teide i, amb finalitats educatives, amb l'IES Baldiri Guilera del Prat de Llobregat.

L'esquema de tramesa de dades al LEGEF i l'anàlisi posterior són els següents:

Aquest procés constitueix un tema de recerca totalment obert, per al desenvolupament del qual estem buscant els fons pertinents. Cal esmentar que els distints procediments són genèrics i no estan limitats a la sismologia, sinó que, convenientment adaptats, es poden aplicar a processar en temps real qualsevol tipus d'informació.

Actualment, el LEGEF disposa d'un servidor d'informació sísmica gestionat conjuntament amb el Grup de Física de la Terra, del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona (http://sismic.am.ub.es), en el qual es presenten els sismogrames en temps quasi real (actualitzacions d'informació cada trenta minuts) de les estacions sísmiques que gestiona i en el qual també es pot trobar informació sobre projectes en què participa i enllaços d'interès general dins del món de la sismologia.

 

La llengua catalana a Internet: quin pes té la nació virtual

Bernat Joan i Marí, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

Per alguna raó, s'ha escampat la idea que el català té més bona salut a Internet que no dins la societat real en què es desenvolupa la llengua. En la mateixa línia, també podríem afirmar, sense gaire por d'equivocar-nos, que el català es troba en una situació més sòlida a les universitats que no, posem per cas, als mercats. O que la llengua catalana es va associant cada vegada més amb l'alta cultura, mentre que continua en una situació poc afavorida en contextos d'ús lingüístic informal. Algú n'ha dit, d'aquest fenomen, llatinització, però no hi podem estar d'acord: el català és una llengua viva i ben viva, però amb algunes anomalies d'ús --i d'estadística general-- més que considerables.

Efectivament, la llengua catalana, a Internet, gaudeix de bona salut. Ho podríem suposar ni que fos per la circumstància que, si fèiem una consulta sobre el dret a decidir entre els internautes, no caldria esperar el 2014 per proclamar la independència nacional. A la societat catalana (del Principat) en general se suposa que hi ha devers un 35 % de la població que té uns posicionaments més o manco sobiranistes. A Internet, el percentatge es dispara i esdevé majoritari.

Segons dades del cercador Alltheweb, el català és l'única llengua sense estat propi que sol aparèixer entre les trenta llengües més usades a Internet. He comparat dades de l'any 2003 amb dades del 2007 i, sondeig rere sondeig, el català es troba entre les vint-i-cinc o trenta llengües amb més ús a Internet. De manera que ens trobam molt per davant a Internet de la posició que té el català dins el rànquing de llengües més parlades del món. De les vora sis mil llengües que se suposa que es parlen al planeta Terra, el català ocupa la vuitanta-sisena posició, molt per sota de la que ocupa, sistemàticament, a la Xarxa.

Una altra dada interessant és que, entre el 2004 i el 2007, el català ha anat escalant posicions i la presència que té a Internet ha augmentat clarament, a més bon ritme que altres llengües semblants. En el rànquing de l'estudi realitzat l'any 2004, el català tenia una quota de webs a Internet de 2,4, empatat amb el grec i just per darrere de l'hongarès (2,5). En aquell moment, es trobava situat en la vint-i-setena posició del rànquing de llengües amb més presència a Internet.

En l'últim sondeig, d'enguany, el català té una presència a Internet, en el context global, de 2,9 (cinc punts per sobre de la que hi tenia fa tres anys), ha superat clarament el grec (2,7) i, encara molt més clarament, l'hongarès (1,7). També se situa per davant del finès (2,8) i molt per davant de llengües com ara el serbocroat (1), l'eslovac (1,2), l'eslovè (0,8), l'ucraïnès (0,9) o el vietnamita (2,2).

En les trenta primeres posicions en el rànquing de llengües més utilitzades a Internet no hi apareix cap altra llengua sense estat, tret de la catalana. Hem pogut tenir accés a diverses mostres del sondeig, d'anys diferents, i no hem trobat ni una sola vegada cap altra llengua sense estat que s'hagi arribat a situar, ni que fos molt temporalment, entre les llengües amb més presència a la Xarxa. Només el gal·lès, alguna vegada, s'hi ha acostat, però sempre ha quedat a una distància molt considerable de la presència del català. El límit, per sobre, va ser d'1 punt.

Dins el conjunt de llengües més usades a Internet destaca poderosament l'anglès. El 35,8 % dels webs del món són en anglès, segons l'últim sondeig. El xinès és la segona llengua a la Xarxa, però no passa del 14,1 %. L'espanyol, flamant tercera llengua, tot just arriba al 9 %. L'alemany supera, de molt poc, el 7 %, i el francès es conforma amb el 3,8 %.

M'interessaria, finalment, oferir una dada comparativa que pot ser d'interès. Al món hi ha devers nou milions de catalanoparlants, uns set milions dels quals tenim el català com a primera llengua. Entre set i nou milions de catalanoparlants posam a la Xarxa devers el 3 % dels webs del món en la nostra llengua nacional. Al món hi ha, segons diuen ells, devers quatre-cents milions d'hispanoparlants. Posen un 9 % dels webs de la Xarxa en la seua llengua. Perquè hi hagi una densitat d'espanyol comparable a la de català, ens haurien de multiplicar per quaranta-cinc. Amb prou feines ens multipliquen per tres. La comparació amb el xinès, el farsi (primera llengua de l'Iran), el portuguès o l'àrab encara seria molt més bèstia. A favor nostre, naturalment.

Reportatge 'Virtualment catalans'

 

Recull d'articles

Chomsky 50, de Joan Solà
Avui, 13 de desembre de 2007

'...ma non troppo', de Jaume Cabré
Avui, 13 de desembre de 2007

Territori Baròmetre, de Josep Gifreu
Avui, 11 de desembre de 2007

DGLC 75, de Joan Solà
Avui, 6 de desembre de 2007

La negror de la llegenda, de Joan F. Mira
El Temps, 4 de desembre de 2007

Aniversaris de la normativa, de Joaquim Mallafrè
El Punt, 7 de desembre de 2007

L'IEC i Menorca, de Joan F. López Casasnovas
El Diari de Balears, 7 de desembre de 2007

L'embolic de Bolonya, de Ramon Folch
El Periódico de Catalunya, 5 de desembre de 2007

Després de dir prou, de Josep-Maria Terricabras
El Periódico de Catalunya, 5 de desembre de 2007

L'escala de cargol, de Ramon Folch
El Periódico de Catalunya, 2 de desembre de 2007

Neandertals al bar, 2, de Joan F. Mira
El Temps, 29 de novembre de 2007

Filosofia catalana al'exili, de Josep-Maria Terricabras
El Temps, 27 de novembre de 2007

Tenim dret a decidir, de Josep-Maria Terricabras
El Periódico de Catalunya, 28 de novembre de 2007


 

Recull d'entrevistes

Entrevista a David Jou
"La relació entre ciència i religió és més tranquil·la que en altres èpoques"
La Talaia.net, 7 de desembre de 2007