Número 186
abril 2014
ISSN 2013-4630
Alta/baixa butlletí  Seguiu l'IEC a Twitter  facebook

Fonètica i fonologia experimentals del català. Vocals i consonants
Daniel Recasens i Vives

 

Biblioteca Filològica LXXIV. Secció Filològica de l’IEC

La finalitat d’aquest llibre és contribuir a una caracterització més precisa de les vocals i consonants i d’alguns processos fonològics dels dialectes del català, a partir de dades articulatòries i acústiques obtingudes en el laboratori mitjançant tècniques d’anàlisi fonètica com l’electropalatografia, l’electroglotografia i l’espectrografia. Aquesta caracterització permet de conèixer millor aspectes relatius a la fonètica i la fonologia catalanes: la realització articulatòria i els indicis acústics dels sons vocàlics i consonàntics; les propietats fonètiques dels al·lòfons dels fonemes (per exemple, els al·lòfons de /l/, de les consonants ròtiques i dels fonemes oclusius velars del mallorquí); la manifestació fonètica de processos de caràcter fonològic com les assimilacions de lloc i mode d’articulació i de sonoritat o les elisions de segments en grups de vocals i consonants. El darrer capítol del llibre mostra algunes tendències fonètiques generals dels dialectes en vista de les dades experimentals exposades en els capítols precedents.

Tal com s’explica en la introducció, aquest llibre és la culminació d’un projecte d’estudi experimental de la fonètica segmental del català i dels seus dialectes esbossat per l’autor en un article aparegut en la revista Els Marges (Recasens, 1981). Després dels prop de trenta-cinc anys transcorreguts des d’aquella data, el projecte ha estat acabat en les seves línies generals
 

 

 

 

Piula aquesta notícia Facebook mail


Novetats bibliogràfiques

 
Educació Química EduQ Núm. 15 -
 
 
Fonètica i fonologia experimentals del català. Vocals i consonants - Daniel Recasens i Vives
 
 
En recordança d’Enric Lluch - Treballs de la Societat Catalana de Geografia Núm. 76
 
 

Butlletins anteriors

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. comunicacio@iec.cat - Informació legal

Subscriure-us o Donar-vos de baixa