Secció de Filosofia i Ciències Socials

Nois/es i joves de parelles binacionals a Catalunya: entre l'elecció i la constricció identitària

Ponent

Àngels Pascual de Sans
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboradors o Equip d’investigació:

 
Anna Ortiz Guitart,  Universitat Autònoma de Barcelona 
Dan Rodríguez García, Universitat Autònoma de Barcelona
Nora Salas Seoane, Fundació Wassu-UAB
Síntesi

L’objectiu general d’aquest projecte és estudiar els processos de rebuig i discriminació dels infants, adolescents i joves immigrants o fills/es de parelles mixtes, és a dir amb un membre nascut a Espanya i un altre a l’estranger. Un dels elements que es tindrà en compte de manera prioritària és la incidència que el context geogràfic i social tenen sobre els fenòmens la discriminació i sobre la conformació de la identitat. 
Específicament, s’analitzaran: el sentit de pertinença i els processos de construcció i reconstrucció d’identitats; els processos d’aculturació; els patrons de sociabilitat; el paper del capital cultural, econòmic i social en els processos d’adaptació/integració dels cònjuges immigrants/estrangers i dels seus fills; les diferències de gènere, classe i origen en la constitució i processos d’integració d’aquestes famílies; i les estratègies utilitzades per a la gestió de la diferència cultural i la discriminació. 
 
 
Abstract
The main objective of this project is to study the processes of discrimination among children, adolescents, and young immigrants who are the descendants of intermarried couples (where one member of the couple is born in Catalonia/Spain and the other is foreign born). A priority area of study will be the impact that the geographical and social context have on both discrimination and the shaping of identity.
 
The project will specifically look at sense of belonging and processes of construction/reconstruction of identity; acculturation processes; patterns of socializing; the role that cultural, economic, and social capital play in the processes of adaptation/integration of immigrant/foreigner spouses and their children; the influence that factors of gender, class, and origin have on the formation and integration processes of these families; and the strategies used by these families to manage cultural differences and discrimination.
 

 

 

Paraules clau

migració, joves, parelles mixtes, interculturalitat, identitat, discriminació, Catalunya

 

Inici del projecte

2015 -

 

Antecedents

 

Resultats

Rodríguez, Dan; De Miguel, Verónica (2015)  “Matrimonis mixtos i fills de la barreja a Catalunya: dels xarnegos als “café amb llet”?, en Andreu Domingo (ed.) Recerca i immigració VII. Migracions dels segles XX i XXI: Una mirada candeliana, Direcció General per a la Immigració: Barcelona, pp. 193-218.

 
 
Altres resultats
 
A continuació s’indiquen les publicacions i comunicacions més recents (2013-2015) que els membres de l’equip han presentat al voltant de la temàtica de les parelles mixtes:
 
Articles
 
Rodríguez García, Dan; Lubbers, Miranda; Solana Solana, Miguel; Miguel Luken; Verónica; (en curs de publicació, 2015), “Contesting the nexus between intermarriage and integration: findings from a multidimensional study in Spain,” Annals of the American Academy of Political and Social Science, 662. ISSN: 0002-7162
 
Miguel Luken; Verónica; Lubbers, Miranda; Solana Solana, Miguel; Rodríguez García, Dan (2015) “Evaluación de la integración social de la población extranjera en cataluña a partir de las uniones con españoles. Avances desde una perspectiva metodológica mixta”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 150, pp. 151-172. ISSN 0210-5233
 
Rodríguez García, D.; Solana Solana, M.; Lubbers, M.J.; Miguel Luken, V. de (2014) “Immigració, unions mixtes i integració sociocultural a Catalunya: Cap a una anàlisi complexa multi-mètode”. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 60 (3), pp. 627-657. ISSN: 0212-1573
 
Ponències i comunicacions
 
Rodríguez García, D., Solana Solana, M.; Lubbers, M.J., Miguel Luken, V. de “Límites, condicionamientos y transgresiones en torno a la mixicidad: análisis de narrativas de uniones mixtas en cataluña”. XIII Congreso de Antropología de la FAAEE: Periferias, fronteras y diálogos, Simposi: “Etnografiando los márgenes y las periferias sexo-amorosas”, Tarragona, 2-5 de setembre de 2014. 
 
Rodríguez García, D., Lubbers, M.J.,  Solana Solana, M.; Miguel Luken, V. de “Intermarriage, Mixedness and Integration in Catalonia, Spain. A multi-method Approach”. 11th Annual IMISCOE Conference: Immigration, Social Cohesion and Social Innovation Research Panel: “Intermarriage, Mixedness, Integration and Social Cohesion Revisited: International Experiences and Cross-disciplinary Approaches, Madrid, 27-29 d’agost de 2014.
 
Miguel Luken, V. De; Lubbers, M.J.; Solana Solana, M.;  Rodríguez García, D.,  “Relationships with Spaniards in the personal networks of immigrants in endogamous and exogamous couples: The extent of relational integration”. European Conference on Social Networks, Barcelona, 1-4 de juliol de 2014.
 
Rodríguez García, D., Lubbers, M.J., Miguel Luken, V. De, Solana Solana, M.; (2014) “Contrastando la relación entre uniones mixtas e integración social: un análisis multi-método”. Seminari ¿Quién se casa con quién? Pasado y presente. Centre d’Estudis Demogràfics, 16-17 gener 2014. 
 
Rodríguez García, D., Solana Solana, M.; Lubbers, M.J., Miguel Luken, V. de (2013) “Immigració, unions mixtes i integració social: cap a una anàlisi complexa multi-mètode”. VI Congrés Català/Internacional de Sociologia: «Societats i cultures, més enllà de les fronteres», Universitat de Perpinyà Via Domícia, 25-27 d’abril 2013. 
 
Lubbers, M.J.; Miguel Luken, V. de; Rodríguez García, D.; Solana Solana, M. (2013), "Interethnic partnering and integration: A comparison of the personal networks of immigrants in mixed-nativity and same-nativity couples in Catalonia, Spain". Comunicación presentada en XXIII Sunbelt Social Networks Conference. Hamburg, Germany, 21-26 maig 2013.
 
Miguel Luken, V. de; Lubbers, M.J.; Solana Solana, M.; Rodríguez García, D. (2013), “Medición de la integración de la población inmigrante a partir de las uniones mixtas: reflexiones a partir del análisis de redes personales”. XI Congreso Español de Sociología, Madrid, 10-12 juliol 2013.
 
Solana Solana, M.; Rodríguez García, D.; Miguel Luken, V. de; Lubbers, M.J. (2013) ““The personal networks of immigrants in mixed-nativity and same-nativity couples”. International Seminar into Personal Networks, Universitat Autònoma de Barcelona,  3-5 juliol 2013.
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte