Secció de Filosofia i Ciències Socials

Dones, treball i ruralitat

Direcció

Maria Dolors Garcia Ramon
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Equip d’investigació: 

Mireia Baylina i Farré (UAB)
Montserrat Villarino Pérez (Universitat de Santiago de Compostela)
Isabel Salamaña i Serra (Universitat de Girona)
 
Síntesi

Les investigacions precedents han portat a determinar que els processos que s’estan donant a les diverses comarques rurals catalanes estudiades (Terra Alta, Conca de Barberà, Alt Urgell, i Baix Empordà), en relació amb el paper creixent de les dones professionals en el desenvolupament local, podrien ser una “tendència exportable” que ajudés al desenvolupament i a la cohesió social en el medi rural i  també a frenar l’emigració qualificada cap a les ciutats. 

Aquests processos observats en la nostra recerca s’han donat de forma molt més clara i més aviat  a Catalunya que a Galícia. Per tant, pot ser  podríem començar a parlar (amb tota la prudència)  d’un “model català” exportable a altres comarques d’aquí i altres regions, si és que s’apliquen similars iniciatives polítiques  per tal de facilitar la conciliació laboral i per ajudar al desenvolupament de projectes professionals in situ. De fet amb la incorporació de la comarca gallega del O Morrazo en el projecte passat ja hem pogut demostrar parcialment aquesta tendència i ara pretenem poder confirmar-la amb la incorporació de dues comarques gallegues més, la de A Ulloa i O Sara amb característiques ben diferents de O Morrazo i que són més comparables a les comarques catalanes estudiades.
 
Els objectius concrets de la recerca  per les dues noves comarques gallegues, A Ulloa i O Sara, són els següents:
  • Estudiar la situació social i laboral de les dones en relació amb el context local i comarcal en l’última dècada, en particular les possibilitats d’ocupació formal a l’entorn local. També s’analitzaran les possibles iniciatives polítiques recents per tal de facilitar la conciliació laboral i per ajudar al desenvolupament de projectes professionals in situ 
  • Identificar per cada comarca dones treballadores que hagin decidit exercir una professió, ja sigui com emprenedores, autoocupades o assalariades en el medi rural, siguin o no originàries de la comarca per tal de poder-les entrevistar en profunditat. 
     
  • Analitzar les característiques laborals d’aquestes dones i les seves estratègies i trajectòries laborals,  i estudiar també la diversitat d’experiències en relació amb altres categories de diferenciació social com l’edat, l’ètnia, la classe social etc.
  • Aprofundir el coneixement de la identitat de gènere i de lloc, estudiant  si apareix o no una nova construcció de la feminitat que indiqui una reconceptualització de les identitats de gènere en el medi rural actual.
Un cop esmentats els objectius primordials, es  formulen les següents hipòtesis generals que guiaran el nostre treball i que ja hem comprovat en les comarques catalanes ja estudiades: 
  • Les noves estratègies d’adaptació innovadora de les dones han dinamitzat l’economia de la comarca i també la de la comunitat rural i, per tant, han enfortit la cohesió social. Aquest model es exportable a altres comarques de l’estat espanyol que es poden beneficiar de l’experiència catalana ja estudiada.
  • Les dones professionals mantenen un vincle molt estret entre la vida laboral i la familiar, i aquest fet condiciona la seva activitat professional i la valoració social del seu treball. 
  • La vida i l’experiència professional de les dones estan molt condicionades pel “lloc” on viuen, un “lloc” entès en un sentit geogràfic i cultural i que determina un conjunt de normes i valors que condicionen l’experiència de la ruralitat de les dones.
  • Els processos recents de canvi rural han diversificat la economia de les zones rurals i han fet aparèixer nínxols de feina que en bona part  han estat ocupats per dones que, d’aquesta manera, han tingut noves oportunitats laborals.
 
Abstract

Women. Work and Rurality
 
For many decades rural areas have experienced a steady process of female outmigration from rural areas to the cities. But nowdays we observe that some educated and professional  women decide to stay or even to move to  the countryside where they want to develop their own life project. This is a quite new phenomenon in Catalonia and it is worhtwhile studiyng it as we ha valso observed that in many countries of the European Union there is a similar trend. In effect, recently we have observed that  some educated and professional women in Catalonia do not need to migrate towards cities to make their professional project.  More over, in our comparison with some areas of rural Galicia we start to see that his is also happening there but in a slower pace. It seems that the “Catalan Model” could be importatn for the development of rural Galicia. Therefore, it is important to study  this new phenomenon because the strategies and experiences of these  Catalan women can perhaps be applied to other rural areas of Spain (like the Galician ones that we include in our research) but also to rural areas of some countries of the European Union in similar conditions. 
 

 

 

Paraules clau

Gènere, ruralitat, cohesió social (gender, rurality, social cohesion)

 

Inici del projecte

2013 -

 

Antecedents

En els dos projectes anteriors, corresponents als anys 2013 i 2014, s’han estudiat quatre comarques catalanes (Terra Alta, Conca de Barberà, Alt Urgell, i Baix Empordà) i una comarca gallega (O Morrazo). 

Tal i com ja és conegut, el món rural a Catalunya, a Espanya i a Europa ha experimentat canvis econòmics i socials rellevants i s’hi observen processos que fan canviar la tendència regressiva de les dècades anteriors en el camp.  Actualment, existeix una nova generació de dones amb una bona formació i que sovint tenen expectatives laborals similars a les dels homes de la seva generació. Molts factors intervenen en el procés que està canviant l’esmentada tendència regressiva i també ho és que una força  minoritària i nova en aquest escenari és la presència d’aquestes dones —ben formades professionalment— en el desenvolupament local. Moltes dones professionals, en comptes de seguir el patró tradicional de les últimes dècades, és a dir emigrar a les ciutats, han preferit quedar-se en el seu lloc i mantenir els seus lligams locals, desenvolupant la seva professió. És important no només estudiar el seu rol en la reestructuració econòmica sinó també el seu paper en l’enfortiment de la creació d’un nou concepte d’identitat rural per les noves generacions.
 
I, finalment, cal esmentar que l’estudi es durà a terme des de la perspectiva teòrica de la geografia del gènere, que ens ajudarà a esbrinar com les identitats de gènere influeixen en les trajectòries laborals de les dones i molt en particular com canvia la construcció de la feminitat en l’espai i el temps, posant un èmfasi especial en el “lloc” és a dir en la comarca. 

 

Resultats

Articles:

 
BAYLINA, Mireia; GARCIA RAMON, Maria Dolors; PORTO, Ana María; SALAMAÑA, Isabel; VILLARINO, Montserrat (2016), “Women assess rurality. A tailored rural idyll”, en K. Wiest (ed.), Women and Migration in Rural Europe, Palgrave Macmillan, London, p. 25-43. 
 
GARCIA RAMON, Maria Dolors; BAYLINA, Mireia; PORTO, Ana María; SALAMAÑA, Isabel; VILLARINO, Montserrat (2015), “Mujeres rurales profesionales: su evaluación del medio rural en Cataluña y Galicia”,  Saitabi Revista de la Facultat de Geografia i Història, 64-65 (2014-2015), p. 289-299.
 
PORTO, Ana María; VILLARINO, Montserrat; BAYLINA, Mireia; GARCIA RAMON, Maria Dolors; SALAMAÑA, Isabel (2015), “Formación de las mujeres, empoderamiento e innovación rural”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 68, p. 385-406.
 
 
 
Comunicacions a Congressos:
 
Presentació d’una comunicació sobre: “Unbounding the rural: work and life of professional women in Spain : a comparison between Catalonia and Galícia”. Pre-Association of American Geographers & International Geographical Union Gender and Geography Commission Conference (Milwaukee, University of Wisconsin, EEUU, abril 2015). Gendered rights to the city: Intersections of identity & power. Temàtica: Unbounding the city: rural-urban connections.
 
Presentació d’ una comunicació sobre: “Educación y autoimagen: Cambios en el nivel educativo de las mujeres en el medio rural español (Catalunya i Galícia)”. Sesión Temàtica: Población, género e identidad. XV Encuentro de Geógrafos de América Latina (La Habana, Cuba, abril 2015)
 
Presentació d’una comunicació sobre: “New femininites in the new ruralities in Spain? A comparative view”. Association of American Geographers Annual Meeting, (Xicago, EEUU, abril 2015). Temàtica: New Ruralities
 
Presentació d’una comunicació sobre “Género, trabajo y sostenibilidad de la vida en el medio rural”. XIX Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles (Saragossa, 28-20 d’octubre 2015)
 

 

Més informació

 

Entitats

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte