Secció Filològica - Projectes normatius

Projectes de l'Oficina d'Onomàstica i Toponímia

Direcció

Josep Moran i Ocerinjauregui
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboradors: 

1coordinador
1 filòleg
 
Síntesi

L’activitat principal de l’Oficina d’Onomàstica (OdO) des del moment de la seva creació ha estat l’atenció i la resposta a les consultes onomàstiques, tant de toponímia com d’antroponímia, adreçades a l’Institut d’Estudis Catalans.

Entre els projectes que desenvolupa hi ha:
 
Treballs de l’Oficina d’Onomàstica
L’objecte dels treballs és recollir i preservar la toponímia i antroponímia de tots els municipis de les terres de llengua catalana.
 • Toponímia
  L’IEC forma part de la Comissió de Toponímia de Catalunya, que és l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta en material de fixació oficial dels topònims de Catalunya. Decret 59/2001, de 23 de gener (DOGC núm. 3337, del 28.02.2001)

  L’ús de la toponímia està regulat per la legislació següent:
  - Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia (DOGC núm. 1434, del 24.04.1991)
  - Decret 60/2002, de 23 de gener, pel qual es regula el procediment per al canvi de denominació dels nuclis de població i les entitats municipals descentralitzades. (DOGC núm. 3337, del 28.02.2001) 
 • Normalització de noms i cognoms
  D'acord amb l'article 19.1 de la Llei 1/1998, de política lingüística, «els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tenen dret a l'ús de la forma normativament correcta en català de llurs noms i cognoms i a incloure la conjunció i entre els cognoms».

  La correcció, la traducció i el canvi dels prenoms i dels cognoms, està regulada des del punt de vista legal pel Reglament del Registre Civil i pel Decret 138/2007, del 26 de juny, de modificació del Decret 208/1998, del 30 de juliol, pel qual es regula l’acreditació de la correcció lingüística dels noms i cognoms. 
  Més informació
Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. Primera edició. 
Aquest projecte tenia com a finalitat la publicació d'un nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. Va ser encarregat pel Parlament de Catalunya el maig de 1998 i va finalitzar el setembre del 2003. Actualment, hi ha un manteniment de la informació.
 
Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. Segona edició. 
Aquest projecte tenia com a finalitat fer i publicar l'ampliació del nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. Els treballs es van iniciar l’octubre del 2005 i van finalitzar el desembre del 2009. Actualment hi ha un manteniment de la informació.
 
Nomenclàtor toponímic de la Catalunya Nord 
El projecte té com a finalitat fer i publicar el nomenclàtor oficial de toponímia de la Catalunya Nord i es va iniciar l’any 2003.
 
Corpus d'Onomàstica Antiga
El propòsit d'aquest projecte és crear una base de dades per recollir la toponímia antiga i antroponímia catalana que apareix en els textos grecollatins. Projecte iniciat l’any 2008.
 
Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears (NOTIB)
Aquest projecte, iniciat l’any 1999 per Joan Miralles, i al qual es van incorporar posteriorment Xavier Gomila i Enric Ribes, es va vincular a l’IEC a partir de 2014 i ha estat aprovat per la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic (CTAL) i la comissió delegada del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB. El NOTIB, que aplega cinquanta mil topònims, s’ha realitzat a partir del buidatge de les principals obres sobre la toponímia balear i de més de cinc-centes entrevistes per recollir les fonts orals.
 
 
Abstract
 
The main activity of the Office of Onomastics (Odo) from the moment of its creation has been the attention and queries onomastic both names as anthroponymy aimed at the Institute for Catalan Studies.
 
Among the projects developed are:
 
Works of the Onomomastics Office
The purpose of this project is to collect and preserve the toponymy and anthroponymy of every municipality in the Catalan language land.
 
Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (Official gazetteer of major toponymy of  Catalonia). First edition.
The purpose of this project was to publish an official gazetteer of major toponymy of Catalonia. It was ordered by the Parliament of Catalonia (7.05.1998). Currently there is a maintenance of the information.
 
Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya / Official gazetteer of major toponymy of  Catalonia. Second edition.
The purpose of this project was to do and publish the enlargement of the Official gazetteer of major toponymy of Catalonia. Currently there is a maintenance of the information.
 
Nomenclàtor toponímic de la Catalunya Nord / Toponymic gazetteer of Northern  Catalonia (France). 
The purpose of this project was to do and publish the topoymic gazetteer of Northern Catalonia with correct Catalan toponymy.
 
Corpus d’Onomàstica Antiga / Ancient Onomastics Database.
The purpose of this project is to create a database to collect the ancient Catalan toponymy and anthroponymy that appears in Greco-Latin texts. 
 
Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears (NOTIB)
The Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears (NOTIB) project collects 50.000 place-names of the Balearic Islands. The project is based on the data screening of the Balearian toponymy main works. In addition, more than 500 interviews have been used in order to collect oral data. 
Joan Miralles began the NOTIB project in 1999 and Xavier Gomila and Enric Ribes joined it afterwards. NOTIB linked with the Institute for Catalan Studies (IEC) in 2014 and it was approved by the Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic (CTAL) and the executive committee of the Departament de Filologia Catalana i Lingüística General of the Universitat de les Illes Balears (UIB).

 

Paraules clau

Toponímia, onomàstica, lingüística, geografia, estadística, cartografia, història

 

Inici del projecte

 

Antecedents

“La Generalitat de Catalunya, el 20 d’abril de 1931, va encarregar per decret a la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans la revisió del nom dels municipis de Catalunya quan a l’ortografia i a l’establiment de la forma catalana dels que havien estat castellanitzats.” (Preàmbul Llei 12/1982, de 8 d’octubre, per la qual es regula el procediment per al canvi del nom dels municipis de Catalunya. DOGC núm. 268, 20 d’octubre de 1982)

 

Resultats

Nomenclàtor

Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya (2a edició: 2009). Barcelona: Generalitat de Catalunya/Institut d’Estudis Catalans, 2009. ISBN/ISSN: 978-84-393-8146-4
 
Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya (1a ed.: 2003). Barcelona: Generalitat de Catalunya : Institut d’Estudis Catalans, 2003.  
 
 
Treballs de l’Oficina d’Onomàstica
 
Onomàstica de Valls i els seus agregats de Fontscaldes, Masmulets i Picamoixons / Miquel S. Jassans i Moisés Selfa ; [l'edició d'aquesta obra ha estat a cura de Josep Moran i Ocerinjauregui] 
Autor/a: Jassans, Miquel Salvado ; Selfa i Sastre, Moisés 
Data de l´edició: 2015 
ISBN: 978-84-9965-270-2 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 25 
 
Els Noms de Tellet / Jean-Paul Escudero i Montserrat Cailà Guitart ; [l'edició d'aquesta obra ha estat a cura de Jordi J. Costa] 
Autor/a: Escudero, Jean-Paul ; Cailà Guitart, Montserrat 
Data de l´edició: 2014 
ISBN: 978-84-9965-219-1 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 24
 
Onomàstica del terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant / Ferran Jové i Hortoneda ; [l'edició d'aquesta obra ha estat a cura de Ramon Amigó i Anglès] 
Autor/a: Jové i Hortoneda, Ferran 
Data de l´edició: 2013 
ISBN: 978-84-9965-179-8 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 23
 
Onomàstica de la Pobla de Cérvoles / Ramon Pere Anglès ; [L'edició d'aquesta obra ha estat a cura de Josep Vallverdú i Aixalà] 
Autor/a: Pere Anglès, Ramon 
Data de l´edició: 2013 
ISBN: 978-84-9965-175-0 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 22
 
Autor/a: Amigó i Anglès, Ramon 
Data de l´edició: 2011 
ISBN: 978-84-9965-071-5 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 21
 
Autor/a: Peytaví Deixona, Joan 
Data de l´edició: 2010 
ISBN: 978-84-9965-002-9 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàtica; 20
 
Onomàstica de la Bisbal d'Empordà / [L'edició d'aquesta obra ha estat a cura de Ramon Amigó i Anglès] 
Autor/a: Selfa i Sastre, Moisés 
Data de l´edició: 2010 
ISBN: 978-84-9965-017-3 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 19
 
Autor/a: Coll Casadó, Josep M. ; Amigó i Anglès, Ramon 
Data de l´edició: 2010 
ISBN: 978-84-9965-014-2 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 18
 
Recull de noms d'Osor / [L'edició d'aquesta obra ha estat a cura de Modest Prats, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, i de Joan Anton Rabella] 
Autor/a: Bruguera Ligero, Fèlix 
Data de l´edició: 2010 
ISBN: 978-84-92583-93-5 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 17
 
Característiques del nom propi: estudi d'interpretació lingüística / Josep Moran i Ocerinjauregui; pròleg de Joan Martí i Castell 
Autor/a: Moran i Ocerinjauregui, Josep 
Data de l´edició: 2009 
ISBN: 978-84-92583-48-5 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 16
 
Autor/a: Amigó i Anglès, Ramon 
Data de l´edició: 2008 
ISBN: 978-84-7283-984-7 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 15
 
Autor/a: Jassans, Miquel Salvado 
Data de l´edició: 2008 
ISBN: 978-84-7283-975-5 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 14
 
Autor/a: Turull i Rubinat, Albert 
Data de l´edició: 2007 
ISBN: 978-84-7283-929-8 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 13
 
Els Noms del Vilosell i el seu terme municipal / [l'edició d'aquesta obra ha estat a cura de Joan Peytaví Deixona, membre de l'Institut d'Estudis Catalans] 
Autor/a: Pere Anglès, Ramon 
Data de l´edició: 2006 
ISBN: 84-7283-875-7 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 12
 
Onomàstica de Riudoms / [l'edició d'aquesta obra ha estat a cura de Ramon Amigó i Anglès, membre de l'Institut d'Estudis Catalans] 
Autor/a: Perea Simón, Eugeni 
Data de l´edició: 2006 
ISBN: 84-7283-855-2 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 11
 
Història dels noms de Reiners: les arrels d'un poble del Vallespir / [l'edició d'aquesta obra ha estat a cura de Pere Verdaguer i Juanola, membre de l'Institut d'Estudis Catalans] 
Autor/a: Cailà Guitart, Montserrat ; Escudero, Jean-Paul 
Data de l´edició: 2005 
ISBN: 84-7283-805-6 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 10
 
Recull de noms de lloc i de persona de Vilanova de Prades / [l'edició d'aquesta obra ha estat a cura de Joan Martí i Castell, membre de l'Institut d'Estudis Catalans] 
Autor/a: Pere Anglès, Ramon 
Data de l´edició: 2004 
ISBN: 84-7283-752-1 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 9
 
Onomàstica del terme municipal dels Garidells / amb la col·laboració de Ramon Amigó i Anglès; [l'edició d'aquesta obra ha estat a cura de Josep Moran i Ocerinjauregui, membre de l'Institut d'Estudis Catalans] 
Autor/a: Cabré i Montserrat, Dolors ; Veciana i Aguadé, Josep 
Data de l´edició: 2004 
ISBN: 84-7283-703-3 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 8
 
Onomàstica de Colldejou / [l'edició d'aquesta obra ha estat a cura de Ramon Amigó i Anglès, membre de l'Institut d'Estudis Catalans] 
Autor/a: Jassans, Miquel Salvado 
Data de l´edició: 2003 
ISBN: 84-7283-708-4 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 7
 
Autor/a: Amigó i Anglès, Ramon; Pere Anglès, Ramon 
Data de l´edició: 2001 
ISBN: 84-7283-608-8 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 6
 
Onomàstica del poble i terme de la Vilella alta / [l'edició d 'aquesta obra ha estat a cura de Joan Miralles i Monserrat, membre de l'Institut d'Estudis Catalans] 
Autor/a: Sabaté Alentorn, Jaume 
Data de l´edició: 2001 
ISBN: 84-7283-519-7 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 5
 
Blancafort, a partir dels noms passats i presents / [l'edició d'aquesta obra a estat a cura de Josep Moran, membre de l'Institut d'Estudis Catalans] 
Autor/a: Recasens i Llort, Josep 
Data de l´edició: 2000 
ISBN: 84-7283-500-6 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 4
 
Onomàstica de Poboleda / [l'edició d'aquesta obra ha estat a cura de Josep Moran, membre de l'Institut d'Estudis Catalans] 
Autor/a: Jassans, Miquel Salvado 
Data de l´edició: 1998 
ISBN: 84-7283-402-6 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 3
 
Autor/a: Aguiló i Adrover, Cosme 
Data de l´edició: 1996 
ISBN: 84-7283-316-X 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 2 
 
Autor/a: Amigó i Anglès, Ramon 
Data de l´edició: 1995 
ISBN: 84-7283-282-1 
Col·lecció: Treballs de l'Oficina d'Onomàstica; 1
 
 
Presentacions a seminaris i congressos
 
Congreso Internacional de Onomastica Galega Frei Martín Sarmiento (Santiago de Compostel·la, 2-4 de setembre de 2002). Josep Moran:  L’ús social dels exònims; i Joan Anton Rabella: Normalització i oficialització de la toponímia a Catalunya.
 
Primeres jornades sobre toponímia catalana (Bellver de Cerdanya, 3-5 de juliol de 2003), organitzades amb la Comissió de Toponímia de Catalunya. Josep Moran, conferència inaugural: Caracterització del nom propi; Joan Anton Rabella: Exonímia: característiques generals, i Ramon Amigó i Anglès, conferència de tancament: Llengua i onomàstica.
 
XVII Jornada d’Antroponímia i Toponímia (Santa Margalida (Mallorca), 20 de març de 2004). Joan Anton Rabella: El Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya.
 
International Symposium “Naming the World: From Common Nouns to Proper Names” (Zadar (Croàcia), 1-4 de setembre de 2004). Josep Moran, juntament amb  Joan Martí i Castell: Cambiamenti sociali e cambiamenti legali nell’onomastica personale in Catalogna; i la presentació del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya.
 
Toponímia i paisatge rural (Universitat de Girona, 17 de setembre de 2004). Joan Anton Rabella:  La toponímia des de la lingüística: possibilitats d’estudi.
 
XXXI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Institut Cartogràfic de Catalunya (Barcelona), 12-14 de novembre de 2004). Participació dels membres de l’OdO al comitè científic i al comitè organitzador i en la taula rodona: Toponímia i cartografia.
 
I Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística (Universitat de les Illes Balears (Palma), 27-28 d’octubre de 2005). Josep Moran: L’article en els topònims: teoria i pràctica; Joan Anton Rabella: Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal
 
II Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística (Universitat de les Illes Balears (Palma), 30 de novembre de 2006).  Joan Anton Rabella: Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord
 
Toponímia cartogràfica. Tendències actuals i futures (Institut Cartogràfic de Catalunya (Barcelona), 18 de maig de 2007). Joan Anton Rabella: Criteris de la toponímia d’àmbit municipal.
 
XXXV Col·loqui de la Societat d’Onomàstica. L’onomàstica de les illes del Mediterrani occidental (l’Alguer (Sardenya), 10 -11 de maig de 2008). Participació en l’organització i amb la conferència de Joan Anton Rabella: L’article en la toponímia.
 
IV Seminari de Metodologia en Neotoponímia i Normalització Lingüística (Universitat de les Illes Balears (Palma), 13 de novembre de 2008).  Joan Anton Rabella: La nova toponímia: urbanisme i toponímia
 
III Jornada d'Onomàstica. Toponímia i antroponímia de la Governació de Xàtiva (Xàtiva, 13 de desembre de 2008). Josep Moran: L’etimologia en la toponímia.
 
II Jornada de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos (Universidad Complutense de Madrid, 24 de març de 2009). Joan Anton Rabella: La importancia del uso normalizado de la toponimia.
 
XXIII Jornada d’Antroponímia i Toponímia (Porreres (Mallorca), 27 de març de 2010). Mar Batlle: El Grup d’Experts en Noms Geogràfics de les Nacions Unides, la Comisión Especializada en Nombres Geográficos i el futur Nomenclátor Geográfico Nacional.
 
Jornada sobre recursos per a la qualitat oral (Universitat Pompeu Fabra, 16 de desembre 2010), organitzat per Laboratori de Tecnologies Lingüístiques IULA. Mar Batlle: El Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. La forma oral dels topònims.
 
Names, Places, Identities. Toponymy and Linguistic Policies International Conference Meeting (Udine (Itàlia), 17-19 de novembre de 2011), organitzat per Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche della Società di Linguistica Italiana i dalla Società Filologica Friulana. Mar Batlle: Políticas lingüísticas en el campo de la toponimia: una mirada a España y Catalunya.
 
II Jornada d’Onomàstica de la Societat d’Onomàstica.  L’exonímia: una manifestació de la globalització (València, 19-20 d’octubre de 2012). Mar Batlle i Joan Anton Rabella:  Els principis de l’adaptació de l’exonímia catalana
 
 
Jornades de formació
 
Joan Anton Rabella:  Onomàstica: una visió general (Universitat Pompeu Fabra, 12 de maig de 2004)
 
Jornada de formació sobre onomàstica per als tècnics del Consorci per a la Normalització Lingüística (17 d’octubre de 2004).
 
Sessió formativa sobre toponímia per al personal del Consorci del Parc de Collserola (Vallvidrera, 13 de febrer de 2006).
 
Sessió formativa: Per què els llocs es diuen com es diuen? Toponímia de Collserola, (Institut d’Estudis Catalans, 31 de maig de 2007).
 
Joan Anton Rabella: La toponímia, un patrimoni valuós (Museu Municipal de Granollers, 18 de novembre de 2008).
 
Jornada sobre Experiències Sectorials en Assessorament Lingüístic (Universitat de Barcelona, 26 de maig de 2009). Joan Anton Rabella: L’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans: l’assessorament lingüístic i els noms propis.  
 
I Curs de correcció avançada per a l’edició de textos científics i tècnics (Institut d’Estudis Catalans, 22 d’abril de 2010). Joan Anton Rabella: L’Onomàstica.
 
Joan Anton Rabella: Curs sobre l’assessorament sobre toponímia als ajuntaments per als tècnics del CPNL (seu del CPNL, Barcelona, 16 de juny de 2010).
 
Postgrau de toponímia de la Universitat de València (Universitat de València, tardor de 2010 – primavera de 2011). Josep Moran: Toponímia d’origen llatí, germànic i català (16 de desembre de 2010); Mar Batlle: Taller sobre confecció de Nomenclàtors i Corpus toponímics i antroponímics (24 de març de 2011); Joan Anton Rabella: Aspectes lingüístics de la toponímia: la sufixació (31 de març de 2011).
 
Postgrau en Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits (Universitat de Girona, primavera 2012). Joan Anton Rabella: Onomàstica catalana (27 d’abril de 2012); Mar Batlle: Correcció de textos orals i escrits: el tractament de l’exonímia (4 de maig 2012).
 
Postgrau en Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits (Universitat de Girona, primavera 2013). Joan Anton Rabella: Onomàstica catalana (22 de març de 2013); Mar Batlle: Correcció de textos orals i escrits: el tractament de l’exonímia (12 d’abril de 2013).
 
Joan Anton Rabella: Curs sobre la investigació en l’onomàstica (Universitat de Girona, 7 de novembre de 2013)
 
Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials (Universitat de Barcelona, 2014-2015). Mar Batlle: Onomàstica i assessorament lingüístic: eines i criteris per a correctors (17 de juny de 2014) i Conferència de clausura del curs (26 de gener de 2015).
 
 
Altres resultats
 
Col·laboracions amb altres entitats
 
Reunions amb membres de les comissions d’onomàstica d’Euskaltzindia i de la Real Academia Galega (Bilbao, abril de 2000; Santiago de Compostela, 3 de setembre de 2002).
 
Reunió amb membres de l’Institut d’Estudis Occitans i de l’Institut d’Estudis Aranesos a fi d’assessorar-los en la realització de nomenclàtors (Salardú (Vall d’Aran), 21 de juliol de 2005).
 
Reunió constitutiva de la Comissió de Toponímia del Parc del Garraf i del Parc d’Olèrdola (14 de juliol de 2009).
 
Parlament de Catalunya. Durant  l’any 2010 es va portar a terme la revisió d’un ampli document sobre els gentilicis (endògens i exògens) realitzat pel Servei d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya.
 
Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears. Revisió del document L’ús de l’article en la toponímia urbana de les Illes Balears (2010).
 
Comisión Especializada de Nombres Geográficos (CENG) (Ministerio de Fomento)
Des del novembre de 2009, el cap de l’Oficina d’Onomàstica és membre de la CENG i participa en les reunions anuals i en les jornades de la comissió (Madrid 2009, València 2011, Valladolid 2015). 
 
Grup d’Experts en Noms Geogràfics de les Nacions Unides (GENUNG)
Des de l’any 2010 Mar Batlle ha participat en les reunions anuals del Grup de Treball sobre Exonímia del GENUNG.  Tainach (Àustria), 28-30 d’abril de 2010 (amb la conferència:  Exonym usage in Catalonia i Use of exonyms and endonyms in the road signs of Spain); Gdańsk (Polònia), 16-18 de maig de 2012 (amb la conferència:  What is an endonym in Spain?); Corfú (Grècia), 23-25 de maig de 2013 (amb la conferència: The Catalan toponymy of the Pyrénées-Orientales (France)).
 
Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)
L’Institut d’Estudis Catalans va signar, amb data de 9 de juliol de 2010, un conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) que establia el marc de relació amb aquesta institució de la Generalitat de Catalunya i que tenia com a objectiu principal la revisió per part de l’OdO de la toponímia que empra l’Idescat en el Nomenclàtor d’Entitats de Població de Catalunya (nomencat 2008) i els Codis territorials i administratius a Catalunya (geocat 2009).
 
Com a resultat d’aquestes tasques, la Secció Filològica, després de l’estudi des de la Comissió d’Onomàstica de la SF, va aprovar una llista amb La forma catalana dels noms del països (26 de novembre de 2010) i posteriorment va aprovar un informe sobre La forma catalana dels noms dels territoris sense estat i dels noms de les províncies de l’Estat espanyol (13 de març de 2011).
 
Exposició “Mots amb arrels” (2005-2009)
Des de l’OdO es van portar a terme les tasques d’assessorament onomàstic i de revisió de l’exposició “Mots amb arrels” i del catàleg corresponent. Durant la itinerància d’aquesta exposició de caràcter divulgatiu, que van visitar més de 80.000 persones, es van fer les conferències de presentació a: Súria (8 d’abril de 2005), Amposta (24 de maig de 2005), Lleida (6 de novembre de 2006), Tremp (6 de febrer de 2007), Perpinyà (4 d’abril de 2007), Sant Celoni ( 2 d’abril de 2008), Rubí (17 d’abril de 2008), Mataró (4 de novembre de 2008) i Sant Pere de Ribes (16 d’abril de 2009).
 
Organització del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques  a Barcelona l’any 2011 (5-9 de setembre)
Amb la finalitat de donar a conèixer internacionalment l’onomàstica catalana i les tasques de la Comissió de Toponímia de Catalunya, des del maig de 2008 es va iniciar, primer, la candidatura i, després, l’organització  del XXIV Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques, en el marc dels congressos de The International Council of Onomastic Sciences (ICOS), que es realitzen cada tres anys. 
 
Josep Moran va ser el president executiu del congrés, Joan Anton Rabella el president científic de la secció 11, dedicada als processos d’estandardització onomàstica, i des de l’OdO es va organitzar l’acte d’homenatge al Dr. Badia, l’exposició bibliogràfica, diversos tallers (com el dedicat a les acadèmies de la llengua i el dedicat a les televisions públiques) i la trobada d’autoritats, a banda de la participació directa amb diverses conferències (Josep Moran: Nom comú i nom propi segons Thomas Hobbes; Mar Batlle: The activities of the Institut d’Estudis Catalans (Institute of Catalan Studies) for the standardization of the Catalan geographical names.
 
PRIORITAT, paisatge cultural patrimoni mundial (2012-2015). Dins el marc del conveni signat entre l’IEC i PRIORITAT, des de l’any 2012 l’OdO participa en l’elaboració de l’apartat dedicat a la toponímia d’aquest projecte, que té l’objectiu que la comarca del Priorat sigui declarada patrimoni mundial per la UNESCO. 

 

Més informació

 

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte