Ciutats Mediterrànies

     
català   français   english   español
Presentació Programa Comitè i participants Inscripció Informació
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) han programat, sota els auspicis de la Unió Acadèmica Internacional i la col·laboració de les seves acadèmies membres, un seminari internacional amb l’objectiu d’aprofundir en el paper que les ciutats han desenvolupat al món mediterrani en tant que nuclis decisius de civilització al llarg de la història. El seminari pretén analitzar llur procés de canvi des de l’Antiguitat fins al segle XX en els dos vessants (europeu i africà) i les dues ribes (occidental i oriental).

Des d’una perspectiva global que ajudi a fer front als reptes que la zona té plantejats avui —els recents esdeveniments socials i polítics succeïts i encara en curs al nord d’Àfrica i a l’Orient Mitjà en són exemple—, el seminari pretén aportar una visió rigorosament científica de l’evolució històrica de les ciutats mediterrànies amb la convicció que, en qualsevol època, el món acadèmic s’ha d’implicar en l’anàlisi crítica de la realitat coetània. Analitzar-ne les causes i valorar-ne les conseqüències és una tasca que l’Acadèmia no pot defugir. La proposta d’una reflexió ponderada, de llarg abast cronològic, sobre el paper civilitzador, pacificador i innovador desenvolupat per les ciutats al món mediterrani resulta no només oportuna sinó fins i tot necessària.

El seminari s’ha organitzat en set mòduls de conferències i debats que repassen aspectes diversos de totes les etapes històriques, una sessió d’inauguració i una altra de cloenda. Atesa l’extensió cronològica i temàtica, s’incidirà en l’estudi de casos concrets que, tanmateix, permetin d’obtenir unes conclusions de caràcter general. Totes les sessions seran portades a terme per experts altament qualificats.
Sota els auspicis de
Institut d'Estudis Catalans
C. del Carme, 47
08001 Barcelona
Telèfon +34 932 701 620
Fax +34 932 701 180