Presentació - Cartes - Índex - Crèdits
 

 

1048A Manuel Sanchis Guarner

Barcelona, 9 de febrer de 1954

Sr. M. Sanchis Guarner1
Ciutat de Mallorca


Benvolgut amic:

  He rebut la vostra afectuosa carta, s. d.2 L’encàrrec que em feu en nom de la Comissió organitzadora de la commemoració del centenari del naixement de Costa i Llobera i Alcover, m’honora molt, i l’acceptaria de bon grat. Però hi ha una qüestió de principi: jo no vull, en terres de llengua catalana, parlar d’un autor català en castellà, mentre fer-ho en català sigui prohibit. És una manera de protestar; no l’única, ben entès, però la que s’adiu més amb la meva situació. Els prego que no hi vulguin veure cap desaire, i menys encara censura als qui, des d’una altra situació, acceptin.3
  Espero, per al març, la naixença d’un nét a Mallorca;4 un lligam més amb aquesta illa que estimo com a terra meva. Si tot va venturosament, com confio que plaurà a Déu, vindrem la meva dona i jo a passar uns dies aquí; em sedueix la perspectiva de parlar amb els bons amics de «Raixa».
  Amb els millors records, vostre afm.

C. Riba


  Carta. Biblioteca Central Pedro Ibarra. Ajuntament d’Elx. Un fragment és reproduït a Manuel Sanchis Guarner, Lletres de resistència (1939-1981), edició, selecció i notes de Santi Cortés. Catarroja-Barcelona, Afers, 2005, p. 63, nota 6. Agraeixo als amics, diversos, que han fet possible localitzar l’original d’aquesta carta.

 

  1. Manuel Sanchis Guarner li escriu que «Ha estat constituïda la comissió organitzadora de la commemoració del Centenari del naixement de Costa i Llobera i de Joan Alcover, que s’escau enguany el de tots dos. / Es projecta una setmana d’actes, del 14 al 20 de juny, entre els quals figuren un certamen literari i quatre conferències. Per encàrrec de la susdita comissió us escric per demanar-vos que us vulgueu fer càrrec d’una. Les altres han estat oferides, en principi, al Pare Batllori i als senyors Gaziel i Salvador Espriu. Podeu tractar de qualsevol aspecte d’algun dels dos poetes, però caldrà que parleu en castellà. Només us podem oferir 2.000 ptes, essent a compte vostre les despeses de viatge». La carta, sense data, és escrita amb capçalera impresa del «Círculo Mallorquín / Palma de Mallorca», amb un segell de goma de «Seccio Literaria “Joan Alcover”». Segons Santi Cortés, Sanchis Guarner havia conegut Riba l’abril de 1946, quan aquest feu un recital a casa de Guillem Colom (vegeu Santi Cortés, o. c., p. 63). Aquesta podria no ser l’única carta de Sanchis Guarner a Carles Riba, perquè el 26 de setembre de 1951 escriu al mallorquí Joan Ballester que «Respecte al Christmas volíem fer una cosa semblant a la de l’any passat. […] He escrit a En Carles Riba demanant-li’n una [poesia], encara que no fos inèdita, però no he tingut resposta, encara que fa un parell de mesos que l’hi vaig demanar» (vegeu Santi Cortés, o. c., p. 149). Tanmateix, en el Fons Clementina Arderiu - Carles Riba de l’Arxiu Nacional de Catalunya, no n’hi figura cap altra que la que ara publico. Encara anys més tard, el 15 de novembre de 1970, Sanchis Guarner escriurà a Francesc de Borja Moll: «M’alegra molt que hages enllestit la primera part de les teues memòries i t’encoratjo perquè no deixis d’escriure’n la segona. […] Crec que la posteritat no té dret a ignorar […] la penosa redacció de la segona etapa [edició?] del Diccionari, amb les nostres [dels valencians] privacions […] les reticències de l’Aramon i en Riba, etc., etc.» (vegeu Santi Cortés, o. c., p. 289).

  2. A dalt, al marge esquerre, Riba hi ha afegit: «28.1.54 [que és la data de recepció] / contestada / 9.2.54».

  3. Sobre el «programa d’abstencions» de Riba, vegeu la carta 465, nota 3, a Cartes de Carles Riba, vol. ii, 1939-1952 (Barcelona, Edicions de la Magrana, 1991). Cal afegir-n’hi una altra, «d’abstenció», a una invitació de Xavier Casp. Vegeu la carta 578, vol. iii, 1953-1959, o. c.

  4. Gabriel Riba Viñas, «el primer fill del geòleg», Oriol Riba Arderiu. Marxen Clementina i Riba a final de març. Vegeu les cartes 579, nota 10, i 579 bis, o. c.

 

 

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal