Presentació - Cartes - Índex - Crèdits
 

 

1045A Josep Junyent

Barcelona, 3 d’octubre de 1951

Sr. Josep Junyent
Vich


Benvolgut amic:

  Vet aquí la carta-pròleg deguda.1 Vulguin acceptar-ne almenys la intenció. Els prego que, quan hi haurà proves, me les enviïn, perquè hi pugui donar un darrer cop d’ull. Prometo solemnement de reexpedir-les, corregides, l’endemà d’haver-les rebut.
  Insisteixo en el que li demanava en la meva carta d’ahir, referent al seu company Antoni Pous.2
  Seu afectuosament,

C. Riba


  Carta. Arxiu Diocesà de Vic. Publicada per Jaume Coll Mariné, «Per una poesia religiosa versemblant: el grup d’Estudiants de Vic, 1951 (i dues cartes inèdites de Riba)», Els Marges, 116, tardor 2018, p. 10-34, la publico ara transcrita de l’original i corregida, d’acord amb Jaume Coll Mariné, d’alguns errors de transcripció.

 

  1. Vegeu la carta 1044, nota 4. Vegeu Cartes de Carles Riba en línia. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.


  2. Vegeu la carta 1044, nota 9. Vegeu Cartes de Carles Riba en línia. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.


 

 

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal