Presentació - Cartes - Índex - Crèdits
 

 

1038A Josep Carner

Barcelona, 29 d’octubre de 1933

Estimat Carner
Consulat d’Espanya
Hendaya

  Uns mots, telegràficament com a president dels ressuscitats «Amics de la Poesia».1 Molt serà que aquest hivern no passeu algun dia per Barcelona. ¿Ens faríeu llavors una lectura? Quinze, vint minuts d’exposició del vostre concepte de la poesia, o dels vostres sentiments entorn de la poesia, o de la motivació dels poemes —preferiblement inèdits— que recitaríeu, fins a omplir l’hora. Indemnització: 250 ptes. (som entitat subvencionada, d’utilitat pública!). Bastaria que ens aviséssiu vuit dies abans la data, per a llançar la propaganda, etc. Hem gosat indicar ja, en l’avenç de programa per a aquest curs, el vostre nom. Esperem que no tindreu un no per a una entitat que al capdavall és filla vostra.2 Responeu-me s. v. p. aviat.


  ¿Heu rebut el 2n. Èsquil?3
  de Vós i de la vostra llar,
  amb Clementina,

Carles Riba


  Carta. Còpia manuscrita per altri, amb alguns errors com «indemnizació», a la qual Riba afegeix, amb lletra seva: «o dels vostres sentiments entorn de la poesia». Prové de l’arxiu de la Joieria Sunyer, des de bon començament relacionada amb els Amics de la Poesia. Per a la descripció de les sessions, vegeu la carta 1039.

 

  1. Carles Riba n’és un dels fundadors i ara n’és el president, com ell mateix escriu en la carta 1039. El 29 de novembre de 1920 escriu a Josep Obiols que «avui s’ha inaugurat el Curs d’Amics de la Poesia amb una sessió Folguera». Vegeu la carta 46, a Cartes de Carles Riba, vol. i, 1910-1938 (Barcelona, Edicions de la Magrana, 1990). També intervindrà en diverses iniciatives: farà el pròleg de Cançons i balades de la lírica catalana moderna (Barcelona, Edicions dels «Amics de la Poesia», 1922); el 1934 escriurà a J. V. Foix «que es remarqui la part que hi tenen els Amics de la Poesia», en «l’antologia patriòtica oferta per la Generalitat als mestres de l’Escola d’Estiu». Vegeu la carta 212, o. c. Vegeu també les cartes 1039, nota 2, i 1052 a Cartes de Carles Riba en línia. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. La data de la fundació corregeix la de 1921 que dona la primera edició del Diccionari de la literatura catalana (Barcelona, Edicions 62, 1979) i encara ara Enciclopèdia.cat.


  2. La sessió «Lluna i llanternes. (Lectura d’Interpretacions Xineses)» se celebrarà el 3 de gener de 1934 a la Sala de Conferències de la Llibreria Catalònia. Sobre Carner, vegeu la carta 331, nota 1, vol. ii, 1938-1952, o. c. 1991; la carta 586, nota 3, vol. iii, 1953-1959, o. c., 1993, i la carta 859, nota 14, vol. iv, Apèndix 1916-1959 (Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2005). En una postal de felicitació el qualificarà de «mestre, padrí i germà gran». Vegeu la carta 1052 a Cartes de Carles Riba en línia. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.


  3. Els set contra Tebes. Prometeu encadenat. Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1933. Vegeu la carta 199, nota 4, a Cartes de Carles Riba, vol. i, 1910-1938, o. c.

 


 

 

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal