Presentació - Cartes - Índex - Crèdits
 

 

1037A [Francesc Camb]

[Barcelona, 12 de desembre de 1931]

  Amb els Srs. [Joaquim] Balcells i Riba hem parlat de la concessió del premi d’enguany.1 No ha calgut cap discussió, com l’any passat, cap sospesament comparatiu. De l’examen, diguem-ne aritmètic, de l’obra feta dels nostres col·laboradors, resulta un formidable avantatge per a M[arçal] Olivar. Presenta, aquest, cinc volums publicats (15, 25, 28, 50, 53), més dos en premsa: un ja a punt de tirar, i l’altre en galerades; total, 1.882 pàgines, sense comptar aquestes galerades. Té, a més, una revisió feta (51). Sobre la qualitat del seu treball, només caldria repetir el nostre informe de l’any passat. Dels nostres col·laboradors enguany concursants, és el que fa més lleugera la intervenció dels revisors; consideri’s, per altra banda, que ha tingut al seu càrrec els autors d’estil potser més caragolat publicats fins ara per la F[undació] B[ernat] M[etge]: Apuleu i Plini el Jove (el “Panegíric de Trajà”). La terna hauria ésser completada amb Josep Vergés, que té dos volums complets (48 i 56) i tres en col·laboració (32, 44, 55), amb un total, propi, de 838 pàgines, més una reedició (2); i Mn. Salvador Galmés: quatre volums (26, 37, 43, 54) total 888 pàgines, sense cap revisió.


  Carta. Esborrany manuscrit per Riba, conservat adjunt a la còpia de la carta, sense signar, adreçada a Francesc Cambó, París, datada «12.XII.31». «Per encàrrec del Sr. Estelrich», i l’informa de la salut del director, operat d’amígdales, i de la reunió per a concedir el premi de la Fundació Bernat Metge al col·laborador més actiu, que ocupa el quart paràgraf. El mecanògraf o la mecanògrafa anònim adapta les primeres ratlles de l’esborrany ribià per a adreçar-lo al destinatari: «El Sr. Estelrich es reuní amb els Srs. Balcells i Riba i parlaren de la concessió del premi d’enguany. No calgué cap discussió; ni tan sols, com l’any passat sospesament comparatiu». I continua transcrivint, sense canvis, la informació donada per Riba.

 

  1. En una carta del 13 d’octubre, Estelrich ha demanat l’opini de Camb sobre Si es concedeix, com es va anunciar, el premi de 5.000 ptes. estatuit l’any passat; intil dir que els col·laboradors l’esperen. El 16 d’octubre, des de Pars, Camb li contesta que Si, com vost em diu, es va anunciar que aquest any es donaria el premi de 5.000 pessetes, s precs donar-lo, i desitjo que vost exposi el seu pensament sobre les persones que en sn mereixedores. En la carta citada, hom escriu a Camb, No tinc altra constncia escrita sobre el premi. Tots els documents provenen del fons Joan Estelrich de la Biblioteca de Catalunya.

 

 

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal