Presentació - Cartes - Índex - Crèdits
 

 

1003A Joan Estelrich

[Barcelona, octubre de 1924?]1

Estelrich:
    Assenyalo amb llapis vermell els punts que cal acabar de resoldre (cites incompletes, noms sospitosos, cites de passatges a compulsar amb el text definitivament adoptat etc., així com alguna citació, d’Ovidi per ex., que cal reduir al sistema de xifres romanes, més grans per al llibre, més petites per al poema, i xifres aràbigues per al vers). El Ms. del pròleg, que tinc jo, no basta; cal, doncs, recórrer a d’altres fonts. El millor serà que ho vegi encara una vegada En Balcells, fixant-se especialment en aquests punts.2

C. Riba


  Carta. Biblioteca de Catalunya. Publicada per Carles-Jordi Guardiola a «Carles Riba, traductor (1922-1925). Tretze cartes inèdites a Joan Estelrich», a Miscel·lània Joaquim Molas, vol. 4, p. 156 (Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009, col·l. «Estudis de Llengua i Literatura Catalanes», núm. lix).

  1. Posterior a la carta del 14 de setembre de 1924, escrita des de París (vegeu la carta 885 a Cartes de Carles Riba, vol. iv, Apèndix 1916-1959, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2005). Però crec més versemblant situar aquesta nota ja retornat Riba a Barcelona, pel tipus de paper, l’absència de data i la semblança amb altres notes de treball de l’època.


  2. Crec que fa referència a l’edició de Sext Properci, Elegies, traducció de Joan Mínguez (Barcelona, Fundació Bernat Metge, 1925, col·l. «Fundació Bernat Metge. Escriptors Llatins»). Sobre l’edició, «monument d’En Pitarra de la meva benignitat» segons Riba (vegeu la carta 884, nota 9, a Cartes de Carles Riba, vol. iv, Apèndix 1916-1959, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2005).


 

 

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal