Presentació - Cartes - Índex - Crèdits
 

 

1002A Joan Estelrich

Paris, 15 de setembre de 1924

Estimat Estelrich:
    Acabo de rebre juntament amb una nota, tota espartana, del Sr. Ardenuy, les 500 ptes. corresponents al 31 d’agost que vaig demanar a la F[undació] B[ernat] M[etge] per mediació del Sr. Pellicena.1
    Ahir us havia escrit, en ple humor patètic, una llarga carta2 de la qual, à l’humeur près, mantinc encara: 1) El prec que us hi faig per al 25 de set.;3 2) la meva apologia.4 I afegeixo: si podeu apartar dels meus llavis, el calze del full de propaganda per l’Ausoni,5 aparteu-lo, i feu-lo beure, per ex., a En C. de Domènec.6 Si tan impossible és, envieu-me un exemplar de l’obra; o no me l’envieu, si chez Budé7 el tenen: ja me’l deixaran. Ah! i penseu també en l’afer Schweizer.8 — Estic entrenat de ple en els prefacis Xenofont II:9 ara va de debò, que deia En Folguera.
    Vostre

C. Riba


  Targeta postal.   A l’anvers: «Paris. — La Sorbonne. — LL». Adreçada a: «Joan Estelrich / Apart. de Correos 789 / Barcelona / (Espagne)». Biblioteca de Catalunya. Publicada per Carles-Jordi Guardiola a «Carles Riba, traductor (1922-1925). Tretze cartes inèdites a Joan Estelrich», a Miscel·lània Joaquim Molas, vol. 4, p. 155-156 (Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009, col·l. «Estudis de Llengua i Literatura Catalanes», núm. lix).  

  1. Ardenuy o Ardanuy era el cognom del pagador o d’un dels pagadors de La Veu de Catalunya, de la qual Joaquim Pellicena era el director. Vegeu la carta 885, nota 5, a Cartes de Carles Riba, vol. iv, Apèndix 1916-1959 (Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2005).


  2. Vegeu la carta 885 a Cartes de Carles Riba, vol. iv, Apèndix 1916-1959 (Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2005).


  3. Avançar la mesada del dia 30 al 25.


  4. «Tingueu-me en compte el que he fet pel [sic] Bernat Metge». Vegeu la carta 885 a Cartes de Carles Riba, vol. iv, Apèndix 1916-1959 (Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2005).


  5. Estelrich li ha escrit: «Us recordo, amic, que encara m’heu de fer la rescenció del vol. d’Ausoni per a propaganda» (Barcelona, 10 de setembre de 1924). Sobre l’edició d’Ausoni, vegeu la carta 1000, nota 1, d’aquest mateix portal.


  6. Cristòfor de Domènech i Vilanova.


  7. Vegeu la carta 998, nota 10, d’aquest mateix portal.

  8. Llibretera de Munic, però escrit «Schweitzer», segons la correspòndencia rebuda per Riba. Vegeu la carta 885, nota 20, a Cartes de Carles Riba, vol. iv, Apèndix 1916-1959 (Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2005).


  9. Obres socràtiques menors, L’economia, Convit de Càl·lias, Defensa de Sòcrates, traducció de Carles Riba (Barcelona, Editorial Catalana, 1924, col·l. «Fundació Bernat Metge. Escriptors Grecs»).


 

 

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal