Presentació - Cartes - Índex - Crèdits
 

 

1000A Joan Estelrich

[Barcelona,] 30 d’abril de 1924

Amic Estelrich:
    Us adjunto, per fi, el prefaci a Ausoni, amb les notes corresponents. No us estranyi que hagi trigat tant: l’he hagut d’estudiar de cap i de nou, detall per detall. Quan el vaig corregir per primera vegada, encara em fiava una mica del Mossèn; ara m’he convençut, que no mereix crèdit ni quan copia, ni quan fa una cita. Planyeu-me! Després, he hagut d’estudiar, per a les cites, l’ordre d’alguns grups que apareixen en els volums posteriors.1 Ara m’ocuparé ràpidament del Plató2 i de les restants galerades catalanes d’Ausoni (és a dir, de les notes, perquè el text ja és corregit).
    Vostre

C. Riba


  Carta. Biblioteca de Catalunya. Publicada per Carles-Jordi Guardiola a «Carles Riba, traductor (1922-1925). Tretze cartes inèdites a Joan Estelrich», a Miscel·lània Joaquim Molas, vol. 4, p. 154 (Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009, col·l. «Estudis de Llengua i Literatura Catalanes», núm. lix).

 

  1. La implicació de Riba ha estat tanta que signarà l’edició conjuntament, però ell primer: Dècim Magne Ausoni, Obres, vol. i i ii, traducció de Carles Riba i Anton Navarro (Barcelona, Editorial Catalana i Fundació Bernat Metge, 1924 i 1928, respectivament, col·l. «Fundació Bernat Metge. Escriptors Llatins»). Tanmateix no s’està de recordar a Estelrich «la tràgica llauna del text de Mn. Navarro». Vegeu les cartes 875, nota 1, i 885, ambdues a Cartes de Carles Riba, vol. iv, Apèndix 1916-1959 (Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2005). Encara que no figura en el volum, Joaquim Balcells en farà la correcció, pel que dedueixo de la carta 1001 d’aquest mateix portal.


  2. La revisió del primer volum dels Diàlegs, traduït per Joan Crexells (Barcelona, Editorial Catalana, 1924, col·l. «Fundació Bernat Metge. Escriptors Grecs»).


 

 

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal