Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finestra oberta

Articles de col·laboració

 

Un canvi d'estatuts

 

Ester Franquesa i Bonet, filòloga i directora del TERMCAT
en el període 1997-2002

 

 

En les celebracions d'aniversari gairebé és inevitable que et vinguin al cap alguns dels moments passats i dels fets viscuts. Enguany fa 20 anys que la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans posà en marxa el Centre de Terminologia TERMCAT per a facilitar l'expressió de la ciència i la tecnologia en català. Vist ara sembla una decisió lògica, la perspectiva ens fa veure, però, que va ser una decisió agosarada i original. Gairebé mentre prenia cos la política lingüística a Catalunya, s'articulava també una política terminològica a l'entorn del TERMCAT. La meva vinculació al TERMCAT en aquestes dues dècades em permeten de recordar moltes experiències personals, un gran nombre de col·laboradors i de col·legues, i un munt de projectes empresos. Miraré de fer memòria només d'alguns dels projectes de l'etapa en què vaig tenir la responsabilitat de dirigir-lo (1997-2002) relacionats amb un canvi d'estatuts.

Justament en assumir aquesta responsabilitat, s'aplica el primer canvi dels estatuts que regien el TERMCAT. Amb l'aprovació del Decret 217/1997 de 30 de juliol, entre d'altres actualitzacions, se li encomana la nova funció d'impulsar productes de tecnologia lingüística en què la terminologia té gran incidència. Aleshores, a més d'acomplir els objectius de sempre, vam centrar-nos en aquesta funció. Calia adaptar el TERMCAT a les tecnologies de la informació i als mecanismes de concertació i de cooperació que se'n deriven per generar terminologia en català i difondre-la, per facilitar l'expressió de la cultura, la ciència i la tecnologia, i l'intercanvi econòmic i comercial en català.

Llegir més...

Entrevista amb Rosa Colomer, directora del TERMCAT

'Pica Lletres', un nou mètode pedagògic per a l'ensenyament

Sílvia Pons, filòloga del programa 'Pica Lletres' de TV3

Pica Lletres és un concurs lingüístic dirigit pel periodista lleidatà Carles Porta que consisteix a lletrejar paraules en català. El concurs, dirigit als adolescents té com a objectius principals entretenir, fomentar i promoure l'ús de la llengua catalana, tenint en compte tant el vessant escrit (ortografia) com l'oral (pronúncia, entonació...). La dinàmica del concurs és tan senzilla com haver de lletrejar paraules en català en un temps màxim de 15 segons. Un equip de llicenciats en filologia catalana, amb l'aval de l'Institut d'Estudis Catalans, ha catalogat més de 65.000 paraules per nivells de dificultat. La classificació, molt acurada i estudiada, permet la progressió lingüística del concurs amb una intenció clarament pedagògica. El lèxic inclòs en les llistes és exclusivament el que apareix en el Diccionari de la llengua catalana de l'IEC, ja sigui de manera explícita o bé implícita (flexió, derivacions bàsiques, etc.) i està classificada en funció de les seves característiques ortogràfiques.

L'organització compta amb l'experiència d'edicions anteriors que han servit per millorar el concurs. Desenvolupat ja a Lleida el curs passat (emès per Lleida Televisió) i que duia per nom Lletres & Lle3, va comptar amb la participació de 23 centres de Lleida, i aquest any a Barcelona (emès actualment per TV3 i presentat per Lluís Gavaldà), ha comptat amb la participació de 65 centres d'arreu del territori català i ha estat considerat pels professors un nou mètode pedagògic per a l'ensenyament de l'ortografia, la parla correcte del català i l'increment general de l'ús del català.