Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finestra oberta

"Finestra oberta" vol afavorir la participació dels membres, seccions i societats filials de l’IEC, així com de la comunitat acadèmica en general. Podeu enviar les informacions, suggeriments  i opinions que vulgueu compartir a comunicacio@iec.cat

Aquesta pàgina està estructurada en tres seccions: Articles de col·laboració (espai dedicat a les col·laboracions que els membres de l'IEC vulguin aportar sobre temes d’interès acadèmic); Conferències, activitats i intervencions acadèmiques (secció que inclou actes, conferències i intervencions realitzades a l'IEC o per membres de la institució) i Ressenyes de novetats editorials (comentaris i anàlisis de les novetats editorials de membres de l’IEC, publicades per l’Institut o per altres editorials).

 

Articles de col·laboració

Conferències, activitats i intervencions acadèmiques

Ressenyes de novetats editorials